Predstavujeme vám… AKURÁT4 alebo štvornásobne výhodný medziúver

06. 07. 2010 Zdieľať

O čo vlastne ide? O júnovú novinku v ponuke Wüstenrot stavebnej sporiteľne – akciový medziúver, ktorý je odpoveďou na požiadavky klientov vo viacerých smeroch. Je to však akciový medziúver, t. j. v ponuke je limitované obdobie. V tomto prípade akcia trvá od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010, preto záujemcovia o úver s mimoriadne výhodnými podmienkami by nemali svoje rozhodnutie príliš odkladať. Wüstenrot stavebná sporiteľňa pri tvorbe tohto nového úverového produktu zohľadnila aj v súčasnosti najaktuálnejšie a často diskutované problémy ľudí, ako je napr. obava zo straty zamestnania.

— Advertorial spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. —


Pozrime sa na to najpodstatnejšie – parametre a výhody nového medziúveru. Akurát4 je určený pre fyzické osoby a SZČO. Ide o medziúver bez podmienky predchádzajúceho sporenia, t. j. s nulovou akontáciou, so zabezpečením nehnuteľnosťou a možnou lehotou splatnosti 10, 15, 20 alebo až 25 rokov. Čo je však najzaujímavejšie, k dispozícii je so zvýhodnenou úrokovou sadzbou len 1,99 % p. a. Toto mimoriadne výhodné úročenie možno nájdete aj v ponuke inej finančnej inštitúcie, ale v súčasnosti iba Wüstenrot stavebná sporiteľňa klientovi garantuje takéto nízke úročenie na celých 12 mesiacov splatnosti od prvého čerpania medziúveru. V praxi to znamená, že tak klient, ktorý začne čerpať medziúver napr. v júli 2010, ako aj klient so začiatkom čerpania medziúveru v auguste, či septembri, bude mať zvýhodnené úročenie poskytnuté na obdobie 1 celého roka. Následne (po prvom roku splatnosti) je úroková sadzba medziúveru vo výške 5,99 % p. a., ktorá je tiež zvýhodnená v porovnaní so štandardom, a ako už je v stavebnom sporení zvykom, je garantovaná po celú dobu trvania medziúveru.


Okrem zvýhodnenej úrokovej sadzby má však akciový medziúver Akurát4 aj ďalšie výhody. Klient si môže uzatvoriť poistenie dlžnej sumy pre prípad smrti formou tzv. hromadného poistenia, ktoré je cenovo výhodnejšie než samostatné životné poistenie v inej poisťovni. Súčasťou ponuky je aj v súčasnosti vysoko aktuálne poistenie straty zdroja príjmu, ktorým je klient zabezpečený pre prípad straty zamestnania alebo pracovnej neschopnosti. Obidva typy poistenia poskytuje Wüstenrot stavebná sporiteľňa svojim klientom vďaka spolupráci s Wüstenrot poisťovňou, a. s. V neposlednom rade sú pre klientov pripravené kupóny na zľavy pri nákupe v spoločnosti bauMax Slovensko s platnosťou do 31. 12. 2010, ktoré klient získa pri prvom čerpaní medziúveru.


Čo teda ponúka štvornásobne výhodný medziúver od WSS v skratke:


1. zvýhodnenú úrokovú sadzbu vo výške 1,99 % p. a. na celý prvý rok splatnosti medziúveru,
2. hromadné poistenie dlžnej sumy pre prípad smrti,
3. poistenie pre prípad straty zdroja príjmu (okrem SZČO) – dobrovoľné doplnkové pripoistenie (na žiadosť klienta),
4. kupóny na zľavu pri nákupe v spoločnosti bauMax Slovensko (zľava 2 × 10 % pri nákupe nad 100 eur a 2 × 15 % pri nákupe nad 300 eur).


Že pomoc prostredníctvom takéhoto medziúveru rozhodne nie je len symbolická, potvrdzuje aj rozpätie, v akej výške je možné o úverové financie žiadať: minimálna výška medziúveru Akurát4 je 3 500 eur, maximálna až 200 000 eur, pri už spomenutej lehote splatnosti 10 až 25 rokov. Medziúver so zabezpečením nehnuteľným majetkom sa poskytuje až do 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Stanovená úroková sadzba (1,99 % počas prvých 12 mesiacov splatnosti, následne 5,99 % p. a. vo fáze medziúveru a 5 % p. a. vo fáze stavebného úveru) je garantovaná až do úplného splatenia úveru, a to bez akéhokoľvek ďalšieho navyšovania vo forme rizikovej prirážky na základe ratingu klienta a pod.


V súvislosti s dramatickou situáciou po povodniach, je medziúver Akurát4 pripravený zvlášť aj pre tých občanov, ktorí sú nútení urýchlene získať financie nevyhnutné na záchranu svojho poškodeného majetku. Ako spomenul Ing. Pitoňák, člen predstavenstva WSS: „Rýchlou finančnou pomocou pri sanácii poškodených nehnuteľností môžu byť práve medziúvery s úrokom 1,99 % na obdobie prvého roka splatnosti. Veríme, že s aktuálnymi parametrami budú tieto medziúverové produkty aj pre občanov v núdzi dostupné.“


Niektoré zo spomenutých výhod sú k dispozícii klientom aj v prípade využitia iných úverových produktov z ponuky Wüstenrot stavebnej sporiteľne, informujte sa bližšie na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení WSS na území Slovenska.


Viac informácií nájdete na www.wustenrot.sk


Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: wustenrot
Zdieľať článok