01. 02. 2007
Zdieľať

Chceme bývať hneď a v peknom prostredí. Dnes sa však málokomu podarí našetriť za krátky čas potrebné množstvo peňazí na rekonštrukciu či stavbu domu. A tak nám nezostáva nič iné, len si požičať (najčastejšie) od banky.

Zorientovať sa v súčasnom finančnom trhu, čo sa týka spotrebiteľských úverov, nemusí byť až také jednoduché, najmä ak vás neustále bombardujú reklamné letáky a spoty, ktoré ponúkajú to pravé riešenie – počnúc kreditnými kartami, kontokorentými úvermi (povoleným prečerpaním účtu) až po úvery na bývanie, prípadne na iné účely. Pri rozhodovaní o type pôžičky na bývanie treba zvážiť, akú vysokú sumu si chcete požičať a ako dlho ju chcete splácať. A, samozrejme, dôležité sú aj vaše príjmy. Pretože – nie je rekonštrukcia ako rekonštrukcia. Ak máte v pláne napríklad len vymeniť okná alebo kuchynskú linku, môžete využiť bezúčelový spotrebný úver. Ak je rozsah rekonštrukčných prác spojený s viacerými prácami (aj s nákupom stavebného materiálu a výrobkov) a predpokladané výdavky sa vyšplhajú na viac ako pol milióna korún, je výhodnejšie vziať si hypotekárny úver. V predchádzajúcich číslach Môjho domu sme sa bližšie zaoberali hypotékami a stavebným sporením. Preto nasledujúce riadky budú určené spotrebným úverom.

Spotrebný úver

Čo to je? Jedným slovom: pôžička, napríklad na auto, na bývanie (vrátane nákupu stavebného materiálu), na zariadenie domácnosti (bielej, čiernej a ostatnej spotrebnej elektroniky) a pod. V súčasnosti banky ponúkajú spotrebné úvery na financovanie potrieb svojich klientov. Je logické, že tieto produkty majú kratšiu splatnosť ako hypotekárny úver (hoci – lehota sa pri vybratých produktoch pohybuje od niekoľkých mesiacov až do 20 rokov), rovnako aj výška pôžičky je nižšia.

Ak plánujete rekonštrukciu do výšky približne 400-tisíc korún, oplatí sa vám spotrebný úver – účelový alebo bezúčelový (aj medzi nimi sú však rozdiely). Horná hranica spotrebných úverov sa v niektorých bankách vyšplhala na 800-tisíc, inde dokonca až na jeden milión korún. To už nie sú malé peniaze – teda určite nie pre nás radových občanov. Pri rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá okrem búrania priečok, maľovania, prestavovania bude zahŕňať napríklad aj výmenu okien či nábytku, bude lepšie, ak sa porozhliadnete po vhodnom type hypotekárneho úveru (či už v banke, alebo v stavebnej sporiteľni). Možno ho však použiť len na presne stanovené účely, ktoré sú spojené s bývaním. A na to, čo nemožno prefinancovať takým spôsobom, možno využiť napríklad bezúčelový spotrebný úver alebo (ak sa vám nelení zbierať bločky) účelový úver. Výber konkrétneho spôsobu riešenia závisí vo veľkej miere od vašich individuálnych potrieb a možností. Najprv si všetko poriadne zrátajte, obehajte zopár bánk, prípadne skúste surfovať na internete a potom sa rozhodnite (aj tu platí, že dobrá rada nad zlato, preto si skúste vypočuť aj finančníkov). Nuž ale, aby sme sa dostali aj k spotrebnému úveru. Kedy sa oplatí a aké sú možnosti?

Účelový spotrebný úver

Už názov naznačuje, že ide o úver na presne stanovený účel (kúpa stavebného materiálu, plastových okien a ich výmena, zariadenie domácnosti, zatepľovanie fasády a pod.), pri ktorom treba dokladovať použité finančné prostriedky. Pri účelom spotrebnom úvere si treba dať tú námahu a zbierať doklady (faktúry, bločky). Tie banka preplatí priamo na účet dodávateľa (faktúry) alebo menšie sumy, napr. za stavebný materiál, spätne preplatí priamo vám (bločky). Nie v každej banke to však funguje rovnako. Niektoré vám poskytnú peniaze priamo na váš účet a vy ich musíte do určitého vopred stanoveného dátumu zdokladovať. „Úroková sadzba pri účelovom spotrebnom úvere je nižšia ako pri bezúčelovom – až o 2 % p. a. Pri financovaní vybratých produktov, napríklad plastových okien, môže byť vďaka spolupráci s výrobcom úroková sadzba nižšia aj o viac ako 5 %,“ hovorí Alena Walterová z VÚB.

Platí: čím lacnejší úver, tým väčšie zabezpečenie banka požaduje (výška sumy úveru bez zabezpečenia je v jednotlivých bankách odlišná, zatiaľ čo v jednej dostanete úver bez ručenia do 200-tisíc, inde sa suma môže vyšplhať aj vyššie). Zabezpečenie môže mať formu založenej nehnuteľnosti v prospech banky (prípadne aj vinkulácia poistenia nehnuteľnosti v prospech banky), ďalšími možnosťami sú spoludlžníci, ručenie fyzickou osobou/osobami (závisí od výšky sumy a ostatných kritérií stanovených bankou), zabezpečenie vkladovými produktmi banky vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby (vklad na vkladovom účte alebo na vkladnej knižke), podielové listy a pod.

Výška spodnej a hornej hranice je v každej banke odlišná, zväčša sa pohybuje od 20- až do 800-tisíc korún. Úroková sadzba je v rozmedzí približne 7,99 až 13,5 % p. a. Máte teda viac ako 18 rokov (vo VÚB viac ako 23), maximálne však 65 rokov, trvalý pobyt na Slovensku a trvalý príjem (spravidla vyšší ako desaťtisíc)? Aby ste získali tento úver, budete okrem iného potrebovať nasledujúce doklady (tu treba podotknúť, že podmienky bánk sa líšia, určite si však pripravte prvé dva doklady z uvedených):

 • doklad totožnosti (občiansky preukaz);
 • potvrdenie o príjme, prípadne kópiu pracovnej zmluvy;
 • výpisy z banky (dokladujúci pravidelný mesačný príjem, zväčša za posledné tri mesiace), netreba, ak ste klientom banky;
 • účet za telefón, elektrinu, SIPO.

A ako dlho si počkáte na vybavenie vašej žiadosti? V priemere do 24 hodín od predloženia potrebných dokladov banke.
 

Do sumy účelového spotrebného úveru treba zarátať:

 • spracovateľský poplatok;
 • poplatok za vedenie účtu;
 • úroky;
 • pri ručení nehnuteľnosťou aj poplatok za znalecký posudok nehnuteľnosti a zápis do katastra, prípadne vinkuláciu poistenia v prospech banky.

Bezúčelový spotrebný úver

V ostatnom čase sa stali populárne bezúčelové pôžičky. Ich podiel na trhu je oproti účelovým úverom výrazne dominantný. Výhodou bezúčelákov je najmä to, že požičanú sumu nemusíme dokladovať faktúrami a bločkami, čiže banka neskúma účel ich použitia. V porovnaní s účelovými spotrebnými úvermi sú však drahšie (vyššia úroková sadzba), pretože podľa finančníkov sú rizikovejšie. Prečo? „Pri účelovom úvere sa požičané finančné prostriedky na základe faktúry presúvajú priamo na účet predajcu. To znamená, že (vo väčšine prípadov) klient neprichádza s peniazmi do fyzického kontaktu. Tým, že banka vie, na aký účel sa peniaze použijú, sa vo vyššej miere eliminuje možnosť podvodu,“ uviedla Jana Lukáčová z Ľudovej banky.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Tento úver môžete získať bez zabezpečenia aj s ním, teda pri rovnakých podmienkach to znamená, že zatiaľ čo v jednej banke dostanete úver bez toho, aby ste museli v jej prospech založiť nehnuteľnosť, v inej nie (formy zábezpeky sú rovnaké ako pri účelovom spotrebnom úvere). Je samozrejmé, že úver bez ručiteľa či iného zabezpečenia je drahší. Dokonca ani v prípade, keď ste klientom banky, to neznamená, že automaticky získavate tú najvýhodnejšiu úrokovú sadzbu, spravidla sa vaša lojálnosť odrazí na výške požičanej sumy (teda banka vám poskytne viac).

Americká hypotéka

Nie je to až tak dávno, čo na finančný trh prikvitol nový typ úveru – tzv. americká hypotéka. Za krátky čas sa však dokázala u nás celkom rýchlo udomácniť. A čo sa vlastne skrýva za týmto pojmom? V podstate ide o bezúčelový veľký spotrebný úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. Vyplatí sa najmä pri svojpomocnej rekonštrukcii alebo dostavbe nehnuteľnosti (ktorej náklady prekračujú pol milióna slovenských korún), pričom nemusíme dokladovať použitie požičaných financií, čiže banke netreba predkladať faktúry za stavebný materiál (v prípade, že materiál odkúpime napr. od známeho alebo suseda, ktorému zvýšil). V porovnaní s klasickou hypotékou je tá americká síce o niečo drahšia, ale na druhej strane – jej vybavovanie je rýchlejšie a jednoduchšie a navyše peniaze možno použiť na čokoľvek. Samozrejme, treba ručiť nehnuteľnosťou (nie všetky banky umožňujú ručiť rozostavanou nehnuteľnosťou). Oproti spotrebnému úveru je americká hypotéka lacnejšia (výhodnejšia úroková sadzba), prostredníctvom nej možno získať väčšiu pôžičku, teda viac peňazí, ktoré možno dlhodobejšie splácať (dlhšie ako 15 rokov). Spotrebný úver však získame rýchlejšie. Pri vybavovaní americkej hypotéky treba počítať so zvýšenými obstarávacími nákladmi – poplatky za poskytnutie úveru (niektoré banky si túto položku neúčtujú, napr. VÚB), poplatky katastrálnemu úradu pri zápise záložného práva, poistenie nehnuteľnosti, vedenie úverového účtu a pod.), aj preto je výhodnejšie využívať tento produkt pri vyšších sumách.

V súčasnosti ponúkajú americkú hypotéku viaceré banky (až na niekoľko výnimiek). Pri brázdení internetovými stránkami sa môžete stretnúť s rozličnými názvami, pod ktorými sa americká hypotéka skrýva – niektoré banky ju majú medzi hypotekárnymi úvermi, iné zasa medzi spotrebnými úvermi na bývanie. Rovnako ako pri tej klasickej hypotéke, aj tu sa môžete rozhodnúť pre variabilnú úrokovú sadzbu, prípadne ju dať zafixovať na rozlične dlhé obdobie.
 

Pri americkej hypotéke:

1. treba: založiť nehnuteľnosť a dokladovať svoj príjem;
2. netreba: ručiteľa ani dokladovať použité finančné prostriedky.

 

Tipy

 • Typ pôžičky závisí od vašich príjmov, rozsahu rekonštrukcie, výšky požičanej sumy. Ak nie ste zručný remeselník, nezabudnite na ďalšie výdavky spojené s rekonštrukčnými prácami (poplatky, remeselníci). Preto skôr než pôjdete do banky, predbežne zhodnoťte svoju situáciu.
 • Netreba zabúdať, že spotrebný úver nie je len požičaná suma, ale aj vedenie úverového účtu a poplatky spojené s jeho vybavovaním.
 • Americká hypotéka: vyplatí sa v prípade, ak je suma vyššia ako pol milióna korún a väčšinu požičaných peňazí nemožno banke podložiť dokladmi (faktúry).
 • Niektoré banky rozlišujú medzi spotrebnými úvermi a úvermi na bývanie, tie druhé bývajú spravidla lacnejšie.

Bezúčelový spotrebný úver1

 

 

Banka Min. a max. suma (v Sk) Percento úročenia Poplatky Zabezpečenie
CitiFinancial 10000 – 600000 od 7,99 % zarátané v mesačnej splátke netreba
Istrobanka 50000 – 1000000 od 6,2 % 2 %2 + 60 Sk/mes.3 možnosť aj bez ručiteľa
Ľudová banka 30000 – 500000 8,25 – 13,25 % 2 %2 + 50 Sk/mes.3 do 150000 Sk bez ručiteľa4
UniBanka 20000 – 300000 9,0 – 13,5% 1 %2 + 30 Sk/mes.3 spolužiadateľ, ručiteľ, vkladový produkt
VÚB 15000 – 750000 od 7,9 % (so zabezpečením), od 10,9 % (bez zabezpečenia) 2 %1 + 40 Sk/mes.3 blankozmenka, ručiteľ5

1 Celkový prehľad nájdete na internetových finančných stránkach.
2 za poskytnutie úveru z celkového objemu
3 za vedenie úverového účtu
4 podľa bonity klienta
5 do 400 000 Sk blankozmenka; nad 400 000 Sk ručiteľ, príp. finančné zabezpečenie

Účelový spotrebný úver

 

 

Banka Min. a max. suma (v Sk) Percento úročenia Poplatky Zabezpečenie
Istrobanka 50000 – 1000000 od 10,75 % 2 %1 + 60 Sk/mes.2 možnosť aj bez ručiteľa
Ľudová banka 30000 – 500000 7,25 – 12,25 %  2 % 2 %1 + 50 Sk/mes.2
UniBanka 20000 – 8000004 9,0 – 13,5 % 1 %1 + 30 Sk/mes.2 spolužiadateľ, ručiteľ, vkladový produkt
VÚB 30000 – 400000 4,9 – 10,9 % 2 %1 + 40 Sk/mes.2 blankozmenka

1 za poskytnutie úveru z celkového objemu
2 za vedenie úverového účtu
3 do 150 000 Sk aj bez ručiteľa podľa bonity klienta
4 max. 800 000 Sk je pre úver na kúpu osobného automobilu

 

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie financovanie úver
Zdieľať článok

Diskusia