20. 07. 2005
Zdieľať

Život na dlh je dnes v móde. Alebo lepšie povedané, len málokto dnes dokáže moderne žiť bez dlhov. Výhodou požičaných peňazí je, že ich môžete mať k dispozícii veľmi rýchlo. Môžete si tak kúpiť to, čo by ste si inak mohli dovoliť až omnoho neskôr. Nevýhodou je, že vás to bude stáť o čosi viac. O koľko drahšie, za akých podmienok a čo si možno kúpiť na splátky?

Nie je „Credit“ ako „Credit“

Pokiaľ hovoríme o nákupoch na splátky, na Slovensku pôsobia dva typy spoločností, ktoré ponúkajú takúto službu:

  • úverové – Cetelem Slovensko, Home Credit Slovakia, GE Capital Multiservis,
  • lízingové – Drukos, Stakon, Telervis, TatraCredit, Uni Kredit, Quatro.

Pri kúpe tovaru na splátky zákazník väčšinou rozdiel medzi týmito dvoma typmi spoločností nevníma, aj keď je to rozdiel podstatný. Pri kúpe na lízing patrí tovar lízingovej spoločnosti po celý čas splácania a zákazník sa stane jeho majiteľom až zaplatením poslednej splátky. Výhody a nevýhody sa dajú prirovnať k lízingu auta. Ak sa nestane nič nepredvídané, nevykradnú vás, nepríde uragán, alebo neskrachuje lízingovka, je všetko v poriadku a splátky môžu byť relatívne výhodné. Ale ak prídu problémy, bývajú poriadne nepríjemné a veľmi konkrétne si pri nich uvedomíte, že napríklad televízor, ktorý ste už síce na 70 % zaplatili, vám vlastne nepatrí. Naopak, pri kúpe cez úverovú spoločnosť patrí tovar ihneď po podpise zmluvy (a zaplatení akontácie) zákazníkovi a ostáva už len vzťah klienta a úverovej spoločnosti, teda dlžníka a veriteľa. Bez ohľadu na to, či si jedna alebo druhá strana plní alebo neplní svoje povinnosti, výrobok už stojí mimo tohto vzťahu a problémov.

O niečo podrobnejšie

Na splátky si môžete kúpiť čiernu a bielu techniku, nábytok, kuchynské prístroje a ďalšie zariadenie domácnosti, ale aj stavebné materiály či služby. Škála takto ponúkaných tovarov je obrovská a splátkové spoločnosti majú široké zastúpenie po celom Slovensku (informácie sú dostupné v splátkových spoločnostiach alebo na ich internetových stránkach).
V predajni ktorá ponúka predaj na splátky (prostredníctvom splátkovej spoločnosti), si vyberiete tovar a spôsob splácania, doložíte potrebné dokumenty a zaplatíte časť ceny tovaru (nazýva sa priama platba, akontácia alebo nultá splátka a tvorí isté % z nákupnej ceny tovaru, niekedy môže byť aj nulová). Zostávajúcu časť ceny tovaru (vrátane navýšenia) budete postupne splácať v pravidelných, rovnako vysokých mesačných splátkach, ktorých výška sa vypočíta podľa výšky úveru a doby splácania. Splátky úverov možno rozložiť na obdobie od 6 mesiacov do 5 rokov.
Výška poskytovaného úveru je pri úverových splátkových spoločnostiach obmedzená približne 75 000 Sk, pri lízingových až sumou niekoľko stotisíc. Potreba ručiteľa závisí od výšky úveru (napr. v spoločnosti Home Credit Slovakia je ručiteľ potrebný pre úver nad 30 000 Sk). Úroky sú relatívne vysoké – pohybujú sa až okolo 30 % p. a., výhodou však je rýchla dostupnosť splátkových produktov priamo v mieste predaja a ich obrovská variabilita.
Pri predaji na splátky sa skôr ako s vyjadrením úroku v % p. a., ako je to bežné v bankách, stretnete s pojmom koeficient navýšenia. Po vynásobení predajnej ceny tovaru a koeficientu navýšenia (nezhoduje sa s úrokovou mierou poskytnutého úveru) dostanete cenu po navýšení.
K výhodám splátkových produktov patrí veľká rozmanitosť, takže si môžete vybrať výšku akontácie i dobu splácania. Tým si určíte aj výšku mesačnej splátky, aká vám vyhovuje (a tiež mieru navýšenia, teda preplatenia produktu).

Karty výhod

Ak klient, pravidelne spláca pôžičku, ponúkne mu splátková spoločnosť aj ďalšie svoje služby. Obojstranne výhodné sú napríklad „karty výhod“ (neponúkajú ich však všetky spoločnosti), ktoré umožňujú rýchle otvorenie ďalšej pôžičky. Výhodou pre zákazníka je, že ďalšie nákupy na splátky sú s kartou jednoduchšie a rýchlejšie. Na uzatvorenie úverovej zmluvy nepotrebujete ani doklad o výške svojho príjmu, stačí mu občiansky preukaz a karta. Do výšky úverového rámca, ktorý sa stanoví podľa pôvodných dokladov o príjme (samozrejme, dá sa zvýšiť podľa aktuálnej finančnej situácie), môže mať držiteľ karty súčasne otvorených aj viacero úverových zmlúv. Väčšinou má možnosť nakupovať s 0 % akontáciou (platbou v hotovosti) a do výšky svojho úverového rámca aj bez ručiteľa. Karty katalógových spoločností ponúkajú zvýhodnenia vo forme rôznych zliav. Výhodou pre splátkovú spoločnosť je zas verný zákazník.

Nulové navýšenie

Najčastejšie sa s nulovým navýšením a odkladom splátok stretnete vrámci zvláštnych príležitostí, typické sú vianočné či „narodeninové“ akcie, ale aj v období útlmu, keď sa menej predáva a predávajúci má záujem niektoré výrobky urobiť pre zákazníka zaujímavejšími – obvykle formou zľavy. Je potom otázka matematiky a marketingu, akým spôsobom sa zľava poskytne – či bude výrobok lacnejší pri platbe v hotovosti, alebo sa poskytne rovnako vysoká zľava inou formou – splátkami s nulovým navýšením. V takom prípade ostane konečná suma pre spotrebiteľa zdanlivo rovnaká aj pri kúpe v hotovosti, aj na splátky, pričom sa úroky lízingovej spoločnosti vlastne zaplatia z rozdielu medzi pôvodnou a zľavnenou cenou. Úroky sa teda lízingovej spoločnosti platia, ale neplatí ich zákazník. Buď ich zaplatí predajca, alebo sa na úrokoch spoločne zúčastňujú aj predajca, aj lízingová spoločnosť, pretože je to trojstranne výhodný vzťah. Lepší je predsa nulový zisk než strata, navyše takto možno získať zákazníka aj do budúcnosti.

Čo sa vyžaduje od vás?

Na úver, resp. nákup tovaru na splátky máte nárok, ak splníte isté podmienky a ich splnenie doložíte požadovaným spôsobom.
V prvom rade je to dostatočne vysoký pravidelný mesačný príjem, ktorý sa preukazuje potvrdením o výške príjmu od zamestnávateľa alebo potvrdením o podaní daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
Musíte mať potrebný vek – väčšinou viac ako 18 rokov, niekedy je stanovená aj horná veková hranica. Preukážete ho dvoma rôznymi dokladmi totožnosti (napr. občiansky preukaz, rodný list, cestovný pas alebo vodičský preukaz).
Ďalej musíte mať trvalý pobyt v Slovenskej republike, čo sa môže overiť na základe jedného z dokladov: o zaplatení nájomného alebo SIPO, faktúry za plyn či elektrinu, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov (pevná linka) alebo výpis z katastra nehnuteľností. Niekedy postačí aj výpis z bankového účtu alebo potvrdenie o zaplatení mobilného telefónu. Ak sa vaše trvalé bydlisko nezhoduje s miestom uzavretia zmluvy, dokladuje sa právo na užívanie prechodného bydliska, v ktorom sa uzatvára zmluva. Požiadavky jednotlivých splátkových spoločností pritom môžu byť rôzne.
Pri výbere splátkovej spoločnosti je dôležité všimnúť si, aké doklady požaduje a akceptuje. Ak ich totiž nemôžete predložiť, nemôžete si u takejto spoločnosti vybaviť úver. Problém by ste mohli mať napríklad vtedy, ak ste živnostník, pretože niektoré produkty sú určené len pre zamestnancov, alebo ak bývate v prenajatom byte a požadované doklady teda nie sú vystavené na vaše meno.

Ak nemôžete splácať podľa zmluvy…

Ak napríklad prídete o zamestnanie, vážne ochoriete alebo z iných príčin nemôžete splácať úver dohodnutým spôsobom, jednoznačne sa odporúča komunikovať so splátkovou spoločnosťou a hľadať riešenie v spolupráci s ňou – napríklad úpravou výšky splátok. Východisko sa dá nájsť, i keď to vždy niečo stojí. V opačnom prípade – pri neodôvodnenom neplatení splátok – nastupuje právna forma komunikácie zo strany splátkovej spoločnosti. Štandardný postup začína upozornením klienta na neplnenie zmluvných podmienok (telefonicky a písomnými upomienkami), vo výnimočných prípadoch sa môže skončiť až súdnou exekúciou. V prípade neplatenia splátok lízingu a neochoty komunikovať s lízingovou spoločnosťou môže byť klientovi tovar odobratý podľa podmienok, na aké sa zaviazal v zmluve.

Poistenie

Niektoré splátkové spoločnosti umožňujú poistenie schopnosti splácať úver. Sú to síce peniaze naviac, ale oplatí sa to najmä pri vyšších sumách a dlhších dobách splácania. Nikto predsa nevie, čo bude o rok alebo o dva. Pri neschopnosti splácať je poistený dlžník na tom relatívne lepšie ako nepoistený.
Ďalšou možnosťou je poistiť kupovaný tovar. Obyčajne to znamená ďalšie náklady, v niektorých prípadoch je to však rozumné. Niekedy poisťuje tovar predajca alebo splátková spoločnosť. Napríklad spoločnosť Home Credit Slovakia uviedla od septembra 2003 na trh novinku – poistenie zakúpeného tovaru proti živelnej pohrome a krádeži. Poistenie je súčasťou splátok a nenavyšuje cenu úveru. Home Credit poskytuje túto možnosť ako jediná z úverových splátkových spoločností na Slovensku.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: fin poistenie úver
Zdieľať článok

Diskusia