8 užitočných rád, ako si vybrať stavebný materiál na svoj budúci dom

8 užitočných rád, ako si vybrať stavebný materiál na svoj budúci dom

20. 02. 2014
Zdieľať

Dnes je na trhu množstvo stavebných materiálov a vybrať z nich ten najlepší pre svoj budúci dom nemusí byť ľahké. Podľa čoho sa rozhodnúť? Roztrieďte ich metódou postupných krokov.

Pri voľbe stavebného systému by sme mali začínať obvodovými stenami, na ktoré sa väčšinou kladú najvyššie nároky.

1 Rozhodnutie srdca

V prvom kroku by ste sa mali rozhodnúť medzi drevostavbou a domom z klasických či menej klasických kusových stavív. Táto voľba je často záležitosťou pocitu a sympatií. Hoci s drevostavbami môže len máloktorý stavebný systém súťažiť napríklad v rýchlosti výstavby, ľahké konštrukcie majú svoje typické vlastnosti, ktoré nemusia vyhovovať každému. V tomto článku sa budeme venovať len murovaným konštrukciám.

2 Statika

Stavebný materiál musí v prvom rade spĺňať požiadavky statiky. Každá tvarovka má predpísanú únosnosť, respektíve pevnosť v tlaku. Na jedno- až dvojpodlažný objekt postačuje pevnosť v tlaku 2 až 4 MPa – presná hodnota záleží napríklad na tvare a zložitosti domu alebo navrhnutom nosnom systéme. Takúto požiadavku hravo splnia aj steny s hrúbkou 20 až 30 cm, postavené z tvaroviek určených na nosné priečky. 

3 Izolácia

Na rozdiel od priečok obvodové steny musia mať aj dostatočný tepelný odpor R, respektíve tepelnoizolačnú schopnosť, ktorú vyjadruje súčiniteľ prechodu tepla U. Tu máte v zásade dve možnosti – buď jednoduché murivo, ktoré spĺňa požiadavku na únosnosť, doplníte tepelnou izoláciou, alebo si vyberiete tvarovku, ktorá spĺňa oboje. V prvom rade by ste sa ale mali rozhodnúť, aké parametre má mať dom– či vám stačí bežný, alebo chcete dosiahnuť nízkoenergetický či pasívny štandard.  

4 Akumulácia 

Nielen schopnosť tepelne izolovať, ale aj schopnosť akumulovať, teda uchovávať teplo je pri stavebnom materiáli dôležitá. Aby rozhodovanie nebolo také jednoduché, materiály s najlepšou tepelnoizolačnou schopnosťou majú najhoršiu tepelnoakumulačnú schopnosť. Obidve totiž súvisia s hustotou, ale každá opačne. Musíte si teda vybrať, čo je vašou prioritou. Akumuláciu domu postaveného z ľahkých materiálov, respektíve z materiálov s izolačnou vrstvou aj na vnútornom povrchu však možno zvýšiť aj inými konštrukciami – napríklad priečkami alebo stropmi z ťažkých materiálov (priečkami z tehál alebo vápennopieskových tvaroviek, železobetónovými stropmi, betónovými potermi a podobne).

Akumulácia vs. izolácia

Ťažké konštrukcie s dobrou tepelnoakumulačnou schopnosťou reagujú na zmenu vonkajšieho prostredia pomaly – dlho trvá, kým sa prehrejú (či už slnkom, alebo vykurovaním), a na ich ohriatie treba dodať pomerne veľa energie. Dokážu však teplo aj dlho udržať a pomaly ho uvoľňovať do interiéru. Naopak, dom s ľahkou konštrukciou (alebo takou, ktorá má izolant aj z vnútornej strany) rýchlo vykúrite, ale sa aj rýchlo vychladí. Rozdiel v tepelnej zotrvačnosti rôznych materiálov, respektíve stavebných systémov treba zohľadniť aj pri výbere spôsobu vykurovania.

5 Hrúbka konštrukcie

Dnes majú prakticky všetci výrobcovia v ponuke tvarovky, ktoré spĺňajú tepelnotechnické požiadavky nízkoenergetických, prípadne pasívnych domov. Jediný výrobok je nosným prvkom a zároveň dostatočnou tepelnou izoláciou. Hrúbka takejto konštrukcie je však značná, pričom hrúbka múrov uberá z využiteľného priestoru v dome. Výhodou kombinácie materiálov – nosného a zatepľovacieho – je, že centimetrom tepelného izolantu možno nahradiť niekoľko centimetrov bežnej tvarovky. Ak sa teda skombinuje murivo s vysokou pevnosťou so zatepľovacím materiálom, budú steny tenšie, čo znamená pri rovnakej zastavanej ploche väčšiu úžitkovú plochu. Ale aj väčšiu prácnosť a dlhší čas výstavby.

Čím nižšia je objemová hmotnosť (hustota) materiálu, tým lepšia je jeho schopnosť tepelne izolovať (nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti). Naopak, akustické vlastnosti a tepelná akumulácia sa s klesajúcou hustotou zhoršujú.


8 užitočných rád, ako si vybrať stavebný materiál na svoj budúci dom

1298327

6 Prácnosť a čas

Na cenu hrubej stavby domu má vplyv aj rýchlosť výstavby – ľudská práca je totiž drahá. Dôležitá je teda prácnosť, ktorá je, pochopiteľne, vyššia, ak treba murivo aj zatepľovať. Prácnosť však rastie aj pri väčšej hrúbke tepelnej izolácie – napríklad ak treba minerálnu izoláciu vyskladať z dvoch vrstiev. Rôzne izolanty si tiež vyžadujú rôzne spôsoby kotvenia (závisí to najmä od ich hmotnosti). Aj pri murovaní je prácnosť pri rôznych materiáloch odlišná. Napríklad pórobetón je ľahký, takže sa s ním jednoducho manipuluje a ľahko sa opracováva. Naproti tomu ťažké vápennopieskové tvarovky si vyžadujú celkom inú techniku aj iný čas na manipuláciu či rezanie. Pri rozdielnych materiáloch je rôzna prácnosť aj pri vedení inštalácií (do mäkšieho materiálu sa ľahšie robia drážky), čas výstavby sa predlžuje aj pri mokrých procesoch. 

7 Detaily

Prácnosť výstavby súvisí aj s detailmi. Čím jednoduchšie sú, tým rýchlejšia, a teda aj lacnejšia je stavba. Všimnite si preto, ako sú vyriešené detaily v stavebnom systéme. Napríklad osadenie okien v úrovni tepelnej izolácie slúži na odstránenie tepelného mosta v tomto mieste. Eliminovanie tepelných mostov, ktoré je dôležité najmä v energeticky pasívnej výstavbe, býva všeobecne časovo aj finančne náročné. V pasívnom dome sú pritom tieto detaily naozaj dôležité – až do takej miery, že kotvy treba do zatepľovacieho materiálu zafrézovať a prelepiť, aby sa odstránili tepelné mosty aj v tomto mieste. A takáto práca znamená ďalší čas a peniaze. V nízkoenergetických stavbách sú isté tepelné mosty prípustné, nižšia investícia pri výstavbe však prinesie vyššie prevádzkové náklady.

8 Cena až na prvom mieste

Pochopiteľne, za svoje peniaze chce každý to najlepšie. Pri výbere stavebného materiálu by ste mali hľadať optimálnu kombináciu vlastností – dôležité je pritom vybrať si, čo vyhovuje práve vám. V prvom rade si teda musíte ujasniť vaše priority. Vždy sa však treba v súčte ceny stavebného materiálu a práce zmestiť do rozpočtu. Dôležité je pritom všetko si dobre prepočítať vopred – v prípade potreby sa dajú zmeniť priority, upustiť z nárokov na veľkosť domu, energetický štandard… Premyslieť si to však musíte včas, pretože zmeny v priebehu stavby vás určite prídu draho. 

Z hľadiska pomeru zastavanej a využiteľnej plochy sú optimálne čo najtenšie obvodové múry. To sa dá dosiahnuť vhodnou kombináciou materiálov – nosného a zatepľovacieho. Pri takejto konštrukcii však rastie prácnosť, a tým aj cena, najmä pri veľkých vrstvách tepelnej izolácie potrebných na dosiahnutie pasívneho štandardu. Ak má základný stavebný materiál lepšie tepelnotechnické vlastnosti, klesá hrúbka tepelnej izolácie a s ňou aj prácnosť, rastie však celková hrúbka obvodových múrov. Treba teda hľadať rozumný kompromis.


8 užitočných rád, ako si vybrať stavebný materiál na svoj budúci dom

1298329

Odborník radí Martin Duchoň

Jednou z najčastejších chýb pri hrubej stavbe domu je zmena počas výstavby. Ak sa napríklad na začiatku rozhodnete pre pasívny dom, ale v konečnej fáze pre chýbajúce financie upustíte od detailov, pre ktoré pasívny štandard nedosiahnete, zbytočne ste preplatili na projekte aj na takmer celej stavbe. A za vyššiu cenu budete mať dom s drahšou prevádzkou. Najdôležitejšie je teda hneď na úvod dobre zvážiť možnosti svojho rozpočtu. Tým treba už od začiatku prispôsobiť parametre domu – energetický štandard, prípadne veľkosť alebo iné vybavenie. S vyšším energetickým štandardom totiž súvisia nielen nižšie prevádzkové náklady, ale aj hrubšie, a teda drahšie konštrukcie, náročnosť odstránenia tepelných mostov a podobne. 

 

Energeticky pasívny dom

Projektovaná merná potreba tepla na vykur. 11 kWh/(m2 . a) 
(počítaná podľa programu PHPP)
Merná potreba tepla na vykurovanie pri n50 = 0,185/h: 
10 kWh/(m2 . a)/rok (počítaná podľa programu PHPP)
Vzduchotesnosť budovy (Blower-Door test): n50 = 0,185/h
Merná potreba primárnej energie: 77 kWh/(m2 . a)
Tepelná strata pri n50 = 0,185/h: 11 W/m2 
Tepelná záťaž pri n50 = 0,185/h: 7 W/m2
Celková úžitková plocha: 142,4 m2
Pôdorys domu: 9,0 × 11,1 m
Hrúbka obvodovej steny: 55,7 cm
R obvodovej steny: 10,2 m2 . K/W
Cena za materiál na hrubú stavbu: 
približne 1 200 €/m2 úžitkovej plochy
Čas výstavby: 6 mesiacov

Fasáda s kontaktným zateplením: 
hrúbka obvodových stien 557 mm, U = 0,098 W/(m2. K), skladba smerom z interiéru:
• tenkovrstvová omietka s hrúbkou 5 mm
• YTONG P2-400 s hrúbkou 250 mm
• Isover TF profi s hrúbkou 120 mm
• Isover TF profi s hrúbkou 180 mm
• tenkovrstvová silikátová omietka na lepidle s hrúbkou približne 2 mm


Dom v pasívnom štandarde s obvodovým murivom z pórobetónových tvárnic hrubých 25 cm (P2-400), zateplených 30 cm minerálnej izolácie (Isover TF Profi – čadič). „Plynulý tepelnoizolačný obal chráni konštrukciu pred prehrievaním aj premŕzaním, výhodou sú aj jednoduchšie detaily – napríklad v styku obvodového muriva so základovou konštrukciou,“ upozorňuje Martin Duchoň. Pri tejto stavbe tepelná izolácia plynulo prechádza z obvodových múrov na základovú dosku až po penosklo, na ktorom je dom založený.

Dom v pasívnom štandarde s obvodovým murivom z pórobetónových tvárnic hrubých 25 cm (P2-400), zateplených 30 cm minerálnej izolácie (Isover TF Profi – čadič). „Plynulý tepelnoizolačný obal chráni konštrukciu pred prehrievaním aj premŕzaním, výhodou sú aj jednoduchšie detaily – napríklad v styku obvodového muriva so základovou konštrukciou,“ upozorňuje Martin Duchoň. Pri tejto stavbe tepelná izolácia plynulo prechádza z obvodových múrov na základovú dosku až po penosklo, na ktorom je dom založený.
Dano Veselský

Dom v pasívnom štandarde s obvodovým murivom z pórobetónových tvárnic hrubých 25 cm (P2-400), zateplených 30 cm minerálnej izolácie (Isover TF Profi – čadič). „Plynulý tepelnoizolačný obal chráni konštrukciu pred prehrievaním aj premŕzaním, výhodou sú aj jednoduchšie detaily – napríklad v styku obvodového muriva so základovou konštrukciou,“ upozorňuje Martin Duchoň. Pri tejto stavbe tepelná izolácia plynulo prechádza z obvodových múrov na základovú dosku až po penosklo, na ktorom je dom založený. 


8 užitočných rád, ako si vybrať stavebný materiál na svoj budúci dom

1298471
Greenstudio

Typický detail, ktorý treba vyriešiť pri nízkoenergetickom alebo pasívnom dome – osadenie okien bez tepelných mostov, v tomto prípade v úrovni tepelnej izolácie. 


Na obvodové steny nízkoenergetických domov sa najčastejšie používajú tvarovky Ytong so šírkou 450 mm, pri ktorých sa dosahuje tepelný odpor muriva R = 5,29 m2 . K/W, prípadne tvarovky so šírkou 250 a 300 mm, ktoré sa doplnia zateplením v hrúbke podľa výpočtu.

Na obvodové steny nízkoenergetických domov sa najčastejšie používajú tvarovky Ytong so šírkou 450 mm, pri ktorých sa dosahuje tepelný odpor muriva R = 5,29 m2 . K/W, prípadne tvarovky so šírkou 250 a 300 mm, ktoré sa doplnia zateplením v hrúbke podľa výpočtu.
xella

Na obvodové steny nízkoenergetických domov sa najčastejšie používajú tvarovky Ytong so šírkou 450 mm, pri ktorých sa dosahuje tepelný odpor muriva R = 5,29 m2 . K/W, prípadne tvarovky so šírkou 250 a 300 mm, ktoré sa doplnia zateplením v hrúbke podľa výpočtu. 


Obľúbeným spôsobom stavby pasívnych domov je vymurovanie z ťažkých vápennopieskových tehál (najpoužívanejšia je hrúbka muriva 200 mm), ktoré zabezpečia potrebnú nosnosť, ako aj tepelnú akumuláciu. Obvodové steny sa väčšinou dopĺňajú tepelnou izoláciou s hrúbkou 250 až 300 mm.

Obľúbeným spôsobom stavby pasívnych domov je vymurovanie z ťažkých vápennopieskových tehál (najpoužívanejšia je hrúbka muriva 200 mm), ktoré zabezpečia potrebnú nosnosť, ako aj tepelnú akumuláciu. Obvodové steny sa väčšinou dopĺňajú tepelnou izoláciou s hrúbkou 250 až 300 mm.
xella

Obľúbeným spôsobom stavby pasívnych domov je vymurovanie z ťažkých vápennopieskových tehál (najpoužívanejšia je hrúbka muriva 200 mm), ktoré zabezpečia potrebnú nosnosť, ako aj tepelnú akumuláciu. Obvodové steny sa väčšinou dopĺňajú tepelnou izoláciou s hrúbkou 250 až 300 mm. 

Odborník radí

Martin Duchoň
Na konštrukciu, ktorá spĺňa statické požiadavky, stačí murivo z pálených tehál alebo pórobetónu s hrúbkou 250 až 300 mm; pri vápennopieskových tvárniciach, ktoré majú vyššiu pevnosť v tlaku, to môže byť aj menej. Pri takýchto tenkých stenách je však dôležité myslieť na vedenie inštalácií – ak by sa do steny hrubej 20 cm zasekala rúra s priemerom 10 cm, statické oslabenie konštrukcie by bolo priveľké, rovnako aj zhoršenie tepelnotechnických vlastností. Riešením je takzvaná inštalačná rovina (využíva sa najmä v energeticky úsporných stavbách) – všetky rozvody sa vedú pred stenou zo strany interiéru, takže vlastnosti obvodovej konštrukcie sa nezmenia.

môj dom tip

Vyskúšajte si
Ak si nie ste istí, môžete si bývanie v EPD vyskúšať – vo vzorovom dome v rakúskom Kittsee tesne za hranicami. Zistíte, či vám takéto prostredie, teplota alebo vetranie vyhovujú. 

Viac informácií nájdete na www.pasivnydom.info

 

Na základe vami požadovaných parametrov domu vyplývajúcich zo spotreby energie a architektonickej štúdie si môžete dať navrhnúť rôzne varianty skladieb obvodových stien. K nim vám potom stavebná firma vie vypracovať cenové ponuky. 

 

Energetický štandard: energetická trieda B

Zastavaná plocha: 128,7 m2
Úžitková plocha: 104,4 m2
Materiál obvodovej steny: PORFIX Plus so šírkou 375 mm
R obvodovej steny bez omietok: 3,83 m2 . K/W
Cenníková cena prvkov PORFIX: 11 432 €
Cena prvkov PORFIX po zľave: približne 8 000 €
Cena hrubej stavby – odhad: 52 600 €
Cena domu na kľúč – odhad: 116 700 €
Vymurovanie hrubej stavby: 2 až 3 dni    
Cena projektu: 1 €
Cena situačného riešenia: 180 €


8 užitočných rád, ako si vybrať stavebný materiál na svoj budúci dom

1300797
Porfix

Rodinný dom PORFIX Bungalov. V rýchlosti a jednoduchosti výstavby je pórobetón jednotkou. Je ako LEGO pre dospelých – dvaja šikovní murári s dvomi pomocníkmi dokážu vymurovať hrubú stavbu jednopodlažného domu za dva dni aj s prekladmi a vencami. Najmä ak chcete stavať svojpomocne, mali by ste pri výbere stavebného materiálu zohľadniť aj služby, ktoré výrobca poskytuje – či je ochotný a schopný presne vypočítať potrebu materiálu, či vám bezplatne založí stavbu, ukáže, ako pracovať s materiálom, požičia profesionálne náradie a či poskytuje bezplatné poradenstvo počas celej hrubej stavby. 


Tvarovka PORFIX 500 × 250 × 500 mm známa pod označením PORFIX Plus aj bez zateplenia bez problémov spĺňa odporúčania tepelnotechnických noriem. Najčastejšie sa bez zateplenia používa šírka 375 mm, kde je tepelný odpor muriva R pri praktickej vlhkosti 3,83 m2 . K/W. Tvarovky so šírkou 500 mm sú bez zateplenia vhodné aj na výstavbu nízkoenergetických domov (R = 5,75 m2 . K/W) a umožňujú bezproblémové riešenie detailov z hľadiska predchádzania tepelným mostom.

Tvarovka PORFIX 500 × 250 × 500 mm známa pod označením PORFIX Plus aj bez zateplenia bez problémov spĺňa odporúčania tepelnotechnických noriem. Najčastejšie sa bez zateplenia používa šírka 375 mm, kde je tepelný odpor muriva R pri praktickej vlhkosti 3,83 m2 . K/W. Tvarovky so šírkou 500 mm sú bez zateplenia vhodné aj na výstavbu nízkoenergetických domov (R = 5,75 m2 . K/W) a umožňujú bezproblémové riešenie detailov z hľadiska predchádzania tepelným mostom.
PORFIX – pórobetón, a.s.

Tvarovka PORFIX 500 × 250 × 500 mm známa pod označením PORFIX Plus aj bez zateplenia bez problémov spĺňa odporúčania tepelnotechnických noriem. Najčastejšie sa bez zateplenia používa šírka 375 mm, kde je tepelný odpor muriva R pri praktickej vlhkosti 3,83 m2 . K/W. Tvarovky so šírkou 500 mm sú bez zateplenia vhodné aj na výstavbu nízkoenergetických domov (R = 5,75 m2 . K/W) a umožňujú bezproblémové riešenie detailov z hľadiska predchádzania tepelným mostom. 

Energetický štandard: energetická trieda B

Úžitková plocha: 246 m2
Konštrukcia obvodovej steny: tvarovky Durisol DSs 37,5/12n NEO
Hrúbka obvodovej steny: 375 mm
R obvodovej steny: 5,0475 m2 . K/W
Cena za materiál na hrubú stavbu*: 8 237,47 € s DPH
Cena za 1 m2 steny*: 33,48 € s DPH
Čas výstavby: 2 až 3 dni
(* ceny po zľave)


Dvojpodlažný dom zo stavebného systému DURISOL od spoločnosti Leier Baustoffe SK s. r. o. Výhodou tohto systému je rýchlosť výstavby – pri dome s jednoduchým pôdorysom sa dá za deň zhotoviť celé jedno podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho a následne sa previažu výplňovým betónom, vďaka ktorému dosiahnu vysokú nosnosť (takzvaný systém strateného debnenia).

Dvojpodlažný dom zo stavebného systému DURISOL od spoločnosti Leier Baustoffe SK s. r. o. Výhodou tohto systému je rýchlosť výstavby – pri dome s jednoduchým pôdorysom sa dá za deň zhotoviť celé jedno podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho a následne sa previažu výplňovým betónom, vďaka ktorému dosiahnu vysokú nosnosť (takzvaný systém strateného debnenia).
LEIER Baustoffe SK s.r.o.

Dvojpodlažný dom zo stavebného systému DURISOL od spoločnosti Leier Baustoffe SK s. r. o. Výhodou tohto systému je rýchlosť výstavby – pri dome s jednoduchým pôdorysom sa dá za deň zhotoviť celé jedno podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho a následne sa previažu výplňovým betónom, vďaka ktorému dosiahnu vysokú nosnosť (takzvaný systém strateného debnenia).  


Tvarovky Durisol sa vyrábajú z drevnej štiepky (až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie komponenty. Obvodové tvarovky s hrúbkou 37,5 cm s už integrovanou tepelnou izoláciou (polystyrénom Neopor) dosahujú hodnotu tepelného odporu omietnutého muriva R = 5,0475 m2 . K/W.

Tvarovky Durisol sa vyrábajú z drevnej štiepky (až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie komponenty. Obvodové tvarovky s hrúbkou 37,5 cm s už integrovanou tepelnou izoláciou (polystyrénom Neopor) dosahujú hodnotu tepelného odporu omietnutého muriva R = 5,0475 m2 . K/W.
LEIER Baustoffe SK s.r.o.

Tvarovky Durisol sa vyrábajú z drevnej štiepky (až 90 % objemu), ku ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie komponenty. Obvodové tvarovky s hrúbkou 37,5 cm s už integrovanou tepelnou izoláciou (polystyrénom Neopor) dosahujú hodnotu tepelného odporu omietnutého muriva R = 5,0475 m2 . K/W.

Systém strateného debnenia

Pórovitý povrch tvaroviek zabezpečuje vysokú pohltivosť hluku a výplňový betón zasa dobrú nepriezvučnosť stien. Ďalšou dôležitou vlastnosťou Durisolu je schopnosť difúzie vodných pár či vysoká požiarna odolnosť. Kompletný sortiment zahŕňa okrem základných tvaroviek aj univerzálne tvarovky na ostenia, nárožia či preklady. Novinkou sú akustické tvarovky s pridaním piesku – ten zvyšuje ich celkovú objemovú hmotnosť a tým aj nepriezvučnosť.

Energetický štandard: energetická trieda C

Úžitková plocha: 152 m2
Konštrukcia obvodovej steny: Porotherm 38 Ti Profi
Hrúbka obvodovej steny: 420 mm
R obvodovej steny: 3,17 m2 . K/W
Cena za materiál na hrubú stavbu: približne 8 200 € 
Čas výstavby: približne 6 mesiacov (z toho steny + strop asi 14 dní)


Dom zo stavebného systému Porotherm. Komplexné stavebné systémy z brúsených tehál Porotherm Profi a Porotherm ProfiDryfix zahŕňajú nielen murovací materiál, ale aj vhodné spojivo s možnosťou výberu – murovať môžete na tenkú maltu alebo na murovaciu penu. Tieto technológie znamenajú predovšetkým urýchlenie murárskych prác až o 30, respektíve 50 % v porovnaní s klasickým murovaním.

Dom zo stavebného systému Porotherm. Komplexné stavebné systémy z brúsených tehál Porotherm Profi a Porotherm ProfiDryfix zahŕňajú nielen murovací materiál, ale aj vhodné spojivo s možnosťou výberu – murovať môžete na tenkú maltu alebo na murovaciu penu. Tieto technológie znamenajú predovšetkým urýchlenie murárskych prác až o 30, respektíve 50 % v porovnaní s klasickým murovaním.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Dom zo stavebného systému Porotherm. Komplexné stavebné systémy z brúsených tehál Porotherm Profi a Porotherm ProfiDryfix zahŕňajú nielen murovací materiál, ale aj vhodné spojivo s možnosťou výberu – murovať môžete na tenkú maltu alebo na murovaciu penu. Tieto technológie znamenajú predovšetkým urýchlenie murárskych prác až o 30, respektíve 50 % v porovnaní s klasickým murovaním.


Plnené tehly Porotherm T Profi sú určené na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov ako obvodové murivo s vysokou tepelnou izoláciou bez nutnosti dodatočnej izolácie na fasáde. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti získavajú kombináciou dvoch materiálov – pálenej tehly a minerálnej vlny. Takéto murivo zabezpečí aj prirodzenú difúziu vodných pár a tepelnú akumuláciu, ako aj výbornú protipožiarnu a protihlukovú ochranu.

Plnené tehly Porotherm T Profi sú určené na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov ako obvodové murivo s vysokou tepelnou izoláciou bez nutnosti dodatočnej izolácie na fasáde. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti získavajú kombináciou dvoch materiálov – pálenej tehly a minerálnej vlny. Takéto murivo zabezpečí aj prirodzenú difúziu vodných pár a tepelnú akumuláciu, ako aj výbornú protipožiarnu a protihlukovú ochranu.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Plnené tehly Porotherm T Profi sú určené na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov ako obvodové murivo s vysokou tepelnou izoláciou bez nutnosti dodatočnej izolácie na fasáde. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti získavajú kombináciou dvoch materiálov – pálenej tehly a minerálnej vlny. Takéto murivo zabezpečí aj prirodzenú difúziu vodných pár a tepelnú akumuláciu, ako aj výbornú protipožiarnu a protihlukovú ochranu. 

Stavať z tvarovky, ktorá už obsahuje tepelnú izoláciu, je omnoho menej prácne, než zatepľovať jednoduché murivo.

Energeticky pasívny dom 

(tepelné straty pri vonkajšej teplote –10 °C 4 kW)
Úžitková plocha: 140 m2
Konštrukcia obvodovej steny: 
systém Medmax 400 (Neopor) alebo Maxfix 420
Hrúbka obvodovej steny: 400, respektíve 420 mm 
R obvodovej steny: 8,33 m2 . K/W (U = 0,12 W/(m2 . K))
Cena za materiál na hrubú stavbu: 
10 500, respektíve 8 000 € bez DPH
Čas výstavby: 
1 týždeň základy, 3 týždne horná stavba nosných a obvodových stien plus monolitický strop, 
1 týždeň strecha


Pasívny dom zo stavebného systému MEDMAX. Systém strateného debnenia z EPS umožňuje zvoliť hrúbku stien podľa energetických požiadaviek na stavbu. Odporúčaným riešením pre pasívne domy je stena s hrúbkou 42 cm – 7 cm EPS z interiéru a 21 cm z exteriéru, ktorá dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,12 W/(m2 . K). Polystyrén hrubý 7 cm na vnútornej strane zároveň umožňuje vedenie inštalácií. Tento systém je veľmi obľúbený napríklad v Rakúsku – jeho výhodou je rýchla výstavba, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, systémovo odstránené tepelné mosty a priaznivá cena.

Pasívny dom zo stavebného systému MEDMAX. Systém strateného debnenia z EPS umožňuje zvoliť hrúbku stien podľa energetických požiadaviek na stavbu. Odporúčaným riešením pre pasívne domy je stena s hrúbkou 42 cm – 7 cm EPS z interiéru a 21 cm z exteriéru, ktorá dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,12 W/(m2 . K). Polystyrén hrubý 7 cm na vnútornej strane zároveň umožňuje vedenie inštalácií. Tento systém je veľmi obľúbený napríklad v Rakúsku – jeho výhodou je rýchla výstavba, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, systémovo odstránené tepelné mosty a priaznivá cena.
Passivhaus, s.r.o.

Pasívny dom zo stavebného systému MEDMAX. Systém strateného debnenia z EPS umožňuje zvoliť hrúbku stien podľa energetických požiadaviek na stavbu. Odporúčaným riešením pre pasívne domy je stena s hrúbkou 42 cm – 7 cm EPS z interiéru a 21 cm z exteriéru, ktorá dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,12 W/(m2 . K). Polystyrén hrubý 7 cm na vnútornej strane zároveň umožňuje vedenie inštalácií. Tento systém je veľmi obľúbený napríklad v Rakúsku – jeho výhodou je rýchla výstavba, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, systémovo odstránené tepelné mosty a priaznivá cena. (zdroj: www.pasivnydom.sk)


Systém MEDMAX z neoporových tvaroviek dosahuje pri bežne projektovanej hrúbke stien 400 mm tepelný odpor neporovnateľný so štandardnými materiálmi – R = 8,33 m2 . K/W, čím spĺňa požiadavky pasívnej výstavby. Ak máte obmedzený rozpočet, v ponuke je lacnejší variant tvaroviek MAXFIX. Systém obsahuje aj tvarovky nadokenných prekladov, okenných os­tení a systém stropných a strešných panelov.

Systém MEDMAX z neoporových tvaroviek dosahuje pri bežne projektovanej hrúbke stien 400 mm tepelný odpor neporovnateľný so štandardnými materiálmi – R = 8,33 m2 . K/W, čím spĺňa požiadavky pasívnej výstavby. Ak máte obmedzený rozpočet, v ponuke je lacnejší variant tvaroviek MAXFIX. Systém obsahuje aj tvarovky nadokenných prekladov, okenných os­tení a systém stropných a strešných panelov.
Passivhaus, s.r.o.

Systém MEDMAX z neoporových tvaroviek dosahuje pri bežne projektovanej hrúbke stien 400 mm tepelný odpor neporovnateľný so štandardnými materiálmi – R = 8,33 m2 . K/W, čím spĺňa požiadavky pasívnej výstavby. Ak máte obmedzený rozpočet, v ponuke je lacnejší variant tvaroviek MAXFIX. Systém obsahuje aj tvarovky nadokenných prekladov, okenných os­tení a systém stropných a strešných panelov.

Konštrukcie s izolantom na vnútornej strane

Konštrukcie, ktoré majú aj na vnútornej strane izolant, sa z pohľadu tepelnej akumulácie správajú podobne ako ľahké materiály – majú nízku tepelnú zotrvačnosť (na rozdiel od odkrytého betónu). Priestor v takomto dome teda rýchlo vykúrite, čo je optimálne napríklad pri vykurovaní vzduchom, ktoré je typické pre pasívne domy.

Ešte stále ste sa nerozhodli?

Možno u vás rozhodne ekologické hľadisko – koľko energie a CO2 sa spotrebovalo na výrobu stavebného materiálu. Zvážiť môžete aj vyžarovanie rôznych materiálov, ich požiarne či akustické vlastnosti. 


Martin Duchoň konateľ spoločnosti Greenstudio a certifikovaný projektant pasívnych domov www.greenstudio.sk

Martin Duchoň konateľ spoločnosti Greenstudio a certifikovaný projektant pasívnych domov www.greenstudio.sk

 

Martin Duchoň
konateľ spoločnosti Greenstudio a certifikovaný projektant pasívnych domov
www.greenstudio.sk

Kategória: Materiály
Tagy: materiál pasívny dom rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia