Bezpečný príchod domov

Bezpečný príchod domov

07. 11. 2014
Zdieľať

V zime predstavujú zľadovatené povrchy chodníkov pre chodcov doslova nastražené pasce. Nesprávny krok na zmrznutom teréne neraz vedie k bolestivému pádu či zlomenine. O váš bezpečný príchod domov sa postarajú výhrevné elektrické termokáble určené na príjazdové cesty a chodníky.

Aké povrchy možno pomocou termokáblov vyhrievať?

Elektrické termokáble možno inštalovať pod rôzne druhy povrchov pochôdznych a jazdných plôch. Rovnako dobre budú fungovať v prípade betónového, asfaltového povrchu či dlažby. Dokonca sú vhodné aj na vyhrievanie trávnatých plôch či schodísk. S ohľadom na rýchle a rovnomerné roztápanie námrazy na chránenej ploche je dôležitý správny výber elektrického termokábla s dostatočným vyhrievacím výkonom. V klimatických podmienkach Slovenska sa považuje za orientačný vykurovací výkon 250 – 300 W/m2. Na tento účel je vhodný termokábel DEVIsafeTM 20T s výkonom 20 W/m alebo tiež DEVIflexTM DTCE-30 s výkonom 30 W/m od spoločnosti Danfoss. Hlavnou zásadou pri realizácii je neukladať termokáble príliš hlboko do zeme a uložiť ich v rovnomerných vzdialenostiach medzi slučkami. To zabezpečí ekonomicky efektívnu prevádzku. 


K riadiacej jednotke DEVIregTM 850 III sú pripojené digitálne snímače, ktoré citlivo reagujú na zmeny teploty a vlhkosti na povrchu vonkajšej plochy.

K riadiacej jednotke DEVIregTM 850 III sú pripojené digitálne snímače, ktoré citlivo reagujú na zmeny teploty a vlhkosti na povrchu vonkajšej plochy.
Danfoss spol. s.r.o.

K riadiacej jednotke DEVIregTM 850 III sú pripojené digitálne snímače, ktoré citlivo reagujú na zmeny teploty a vlhkosti na povrchu vonkajšej plochy.

Je potrebné systém špeciálne nastavovať? Aké vysoké sú náklady na jeho prevádzku?

Výrobca nastavuje systém tak, že ohrev sa automaticky spustí pri poklese teploty na povrchu pod 1,5°C a pri 50% vonkajšej vlhkosti. Táto teplotná a vlhkostná hranica však nemusí vyhovovať každému. Systém treba preto pred spustením do prevádzky individuálne nastaviť v závislosti od klimatických podmienok regiónu, v ktorom sa plocha nachádza. Možno tiež nastaviť priority systému, napríklad uprednostniť pri rozmŕzaní plochy na severnej strane a následne na južnej. V snahe o ešte väčšiu bezpečnosť v blízkosti domu je možné kombinovať systém s vyhrievacím systémom odkvapových rúr a žľabov. To znamená, že termostat dokáže regulovať dva okruhy súčasne.

Na ilustráciu prevádzkových nákladov: Na západnom Slovensku sa spotreba elektrickej energie na vyhrievanie vonkajšej plochy do 20m2 pohybuje okolo 10 € mesačne, pri priemernej zime a rovnomernom rozložení zálohových platieb počas celého roka.


Snímače sú nenápadnými doplnkami vonkajších plôch, spravidla sú výškovo zarovnané s okolitým terénom.

Snímače sú nenápadnými doplnkami vonkajších plôch, spravidla sú výškovo zarovnané s okolitým terénom.
Danfoss spol. s.r.o.

Snímače sú nenápadnými doplnkami vonkajších plôch, spravidla sú výškovo zarovnané s okolitým terénom. 

Ako systém pracuje?

Teplotu a vlhkosť povrchu exteriérovej plochy zaznamenávajú snímače, ktoré sú v nej nenápadne zabudované. Systém pracuje automaticky bez potreby nastavovania časovania. Reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka DEVIregTM 850 III, ktorá zapína a vypína ohrev podľa vonkajšej teploty a vlhkosti. Ide o najcitlivejšiu reguláciu na trhu s možnosťou zapojenia až štyroch referenčných snímačov. 

Praktické tipy odborníka: 

• Hrúbka exteriérovej dlažby by nemala presiahnuť 6 – 10 cm.
• Po inštalácii termokáblov a snímačov si ich uloženie zakreslite alebo odfotografujte.
• Pri nanášaní liateho asfaltu na termokáble treba kontrolovať jeho teplotu – maximálna prípustná teplota je 140°C. Na to možno použiť káble DTIK.
• Povrchy z liateho asfaltu sa nesmú valcovať ťažkými cestnými valcami, iba valcami s ručným pohonom.
• Inštaláciu elektrických termokáblov odporúčame zveriť do rúk odborníka, ktorý zároveň nastaví systém podľa vašich individuálnych potrieb.

Kategória: Materiály
Zdieľať článok

Diskusia