Obstavané pece (kozubové vložky)

30. 01. 2012
Zdieľať

Pod pojmom obstavané pece možno rozumieť hotové, priemyselne vyhotovené a následne obstavané pece už na konkrétom mieste. Obstavby možu mať rôzny charakter – tepelne akumulačný či tepelne izolačný, takzvaný ľahký. Klasickým príkladom je kozubová vložka, no poznáme i priemyselne vyhotovené ohniská kachľových pecí, teplovzdušných či hypokaustových pecí.

Teplovodné kozubové vložky

Teplovodná kozubová vložka dáva určitý diel svojho výkonu aj do ohrevu vody (približne 45 % jej výkonu sa mení na teplú vodu), zvyšok je teplovzdušný. Za predchodcu teplovodných kozubových vložiek možno považovať lokálne vykurovacie systémy, takzvané etážové vykurovanie.


Ohrev vody v teplovodných vložkách
A – priamy ohrev
Teplá voda vo vložke sa ohrieva v hlavnom priestore ohniska (1) v deflektore (2), v nádobe uloženej v dymníku (3), v prvom dielci dymovodného potrubia (4). Vo všetkých prípadoch plamene prichádzajú do kontaktu s vodou iba prostredníctvom pomerne tenkej vrstvy plechu. Účinnosť je dostatočne vysoká, no je tu i nebezpečenstvo vrenia vody či poškodenia telesa ohrievajúceho vodu.
B – nepriamy ohrev
Na telese vložky sú navinuté medené rúrky, ktorými cirkuluje voda. Teplo sa odovzdáva už prostredníctvom vzduchu. Účinnosť odovzdávania tepla je nižšia, no tu nehrozí vrenie vody či prehorenie telesa. Okrem toho môžeme množstvo tepla odovzdaného vode regulovať množstvom vzduchu prúdiacim cez teplovzdušnú komoru.

Ohrev vody v teplovodných vložkách
A – priamy ohrev
Teplá voda vo vložke sa ohrieva v hlavnom priestore ohniska (1) v deflektore (2), v nádobe uloženej v dymníku (3), v prvom dielci dymovodného potrubia (4). Vo všetkých prípadoch plamene prichádzajú do kontaktu s vodou iba prostredníctvom pomerne tenkej vrstvy plechu. Účinnosť je dostatočne vysoká, no je tu i nebezpečenstvo vrenia vody či poškodenia telesa ohrievajúceho vodu.
B – nepriamy ohrev
Na telese vložky sú navinuté medené rúrky, ktorými cirkuluje voda. Teplo sa odovzdáva už prostredníctvom vzduchu. Účinnosť odovzdávania tepla je nižšia, no tu nehrozí vrenie vody či prehorenie telesa. Okrem toho môžeme množstvo tepla odovzdaného vode regulovať množstvom vzduchu prúdiacim cez teplovzdušnú komoru.
kresba: Vladimír Institoris

Ohrev vody v teplovodných vložkách
A – priamy ohrev
Teplá voda vo vložke sa ohrieva v hlavnom priestore ohniska (1) v deflektore (2), v nádobe uloženej v dymníku (3), v prvom dielci dymovodného potrubia (4). Vo všetkých prípadoch plamene prichádzajú do kontaktu s vodou iba prostredníctvom pomerne tenkej vrstvy plechu. Účinnosť je dostatočne vysoká, no je tu i nebezpečenstvo vrenia vody či poškodenia telesa ohrievajúceho vodu.
B – nepriamy ohrev
Na telese vložky sú navinuté medené rúrky, ktorými cirkuluje voda. Teplo sa odovzdáva už prostredníctvom vzduchu. Účinnosť odovzdávania tepla je nižšia, no tu nehrozí vrenie vody či prehorenie telesa. Okrem toho môžeme množstvo tepla odovzdaného vode regulovať množstvom vzduchu prúdiacim cez teplovzdušnú komoru.


Teplovzdušná kozubová vložka

Teplovzdušná kozubová vložka
Storms

Výhody:
• Teplo, teda teplú vodu z vložky, možno transportovať lepšie a ďalej ako teplý vzduch. Teplo uložené vo vode možno aj istým spôsobom uskladniť, napríklad v upravenej akumulačnej vodnej nádrži.
• Teplovodný systém možno prepojiť s hlavným teplovodným vykurovaním v dome, pričom vložka ho posilňuje alebo v prechodnom období môže nahradiť veľký kotol.

Nevýhody:
• Teplovodné vložky sú náročné na zabezpečovacie prvky, rozličné typy ventilov.
• Pri spojení okruhu vložky a veľkého okruhu domu je potrebný komplikovaný systém ventilov na bezporuchový chod.
• Zabezpečovacie systémy a ventily sú pomerne nákladné a niekedy ich cena prevýši základnú cenu vložky. Je potrebné zvážiť výdavky na teplovodnú vložku jej inštaláciu a prevádzku v porovnaní s obvyklou teplovzdušnou.
• V prípade neodbornej inštalácie hrozí zničenie vložky.
• Teplovodná vložka je náročnejšia na kvalitu paliva a obsluhu. V prípade zlej obsluhy hrozí zadechtovanie komína aj vložky a podstatné zníženie jej výkonu.
• Ak je teleso ohrievajúce vodu uložené v ohnisku, môže mať kratšiu životnosť ako samotná vložka. Musí byť preto demontovateľné, aby sa dalo v prípade potreby vymeniť či opraviť.

Pri zadovážení teplovodnej vložky sa vždy snažíme zistiť, ako je systém zabezpečený proti prehriatiu a ako dlho mu odoláva, jednoducho povedané – čo sa stane, ak naložíme vložku palivom a v našej neprítomnosti sa preruší dodávka prúdu.


Obstavané pece (kozubové vložky)

1059377
ZOP Plus

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: kozub pece
Zdieľať článok

Diskusia