23. 09. 2009
Zdieľať

Strašiak minulosti sa premenil na moderný konštrukčný systém, ktorý tróni na moderných rodinných domoch a mestských vilách súčasnosti. To, že má chrániť interiér pred vrtochmi prírody, je samozrejmosťou. Nové technológie a materiály, požadované parametre a kreatívne architektonické riešenia plochých striech však posúvajú ďalej aj stvárnenie rodinného domu.

Po prvýkrát sa zastrešenie domov plochou strechou objavilo už v polovici tretieho tisícročia pred Kristom v Egypte. V Európe má tiež dlhú tradíciu. Pôvodne sa ploché strechy začali realizovať v oblasti s malými zrážkami, ale od 30. rokov minulého storočia sa plochá strecha začala presadzovať aj u nás. Netreba však zabúdať, že v porovnaní napríklad so slnečným Stredomorím sú strechy u nás vystavené väčšej klimatickej záťaži, a najmä dažďu.
 

Čo je vlastne plochá strecha?


Plochá strecha

219104

Je to stavebná konštrukcia nad posledným podlažím, má vodorovnú polohu, so sklonom do 10°. Táto konštrukcia má chrániť vnútorný priestor objektu pred dažďom, vetrom, snehom a teplom a je vystavená priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov. Z toho vyplýva, že základným faktorom pri rozhodovaní, aký typ strechy zvoliť pre rodinný dom, by mali byť prírodné podmienky – podnebie a charakter krajiny. Tvrdohlavá snaha ísť proti prírode sa väčšinou nevypláca. Ak sa rešpektujú prírodné deje a krajina, potom sa vhodne zvolená strecha aj s celým objektom stáva organickou súčasťou stavby. Taká strecha potom dobre slúži dlhé roky.
 

Plochá strecha by mala spĺňať aj estetické kritériá, hoci si mnohí povedia, že to nie je dôležité, veď ju nevidno. To však nemusí byť vždy pravda, napríklad pri zástavbe rodinných domov vo svahu sú strechy všetkých spodných susedov pod neustálymi pohľadmi horných susedov. Je dôležité si uvedomiť, že aj ploché strechy sú súčasťou stavby a architektonickým prvkom, ktorý veľakrát určuje charakter celého domu. Plochá strecha môže zaujať aj detailmi, ako sú netradičné atiky, rôzne presahy v pôdorysoch či na fasádach alebo možnosťou jej účelného využívania ako strešnej terasy či záhrady.


Plochá strecha

219105

Ktorá je tá pravá?

To rozhodne nechajte na projektantov. V zásade sa však pre rodinné domy využíva najčastejšie:
jednoplášťová, čo znamená, že interiér je od exteriéru oddelený iba jedným plášťom. Jej základnú skladbu tvorí nosná konštrukcia, spádová a vyrovnávacia vrstva, dilatačná vrstva, parozábrana, tepelnoizolačná vrstva, expanzná vrstva a povlaková krytina;
jednoplášťová obrátená plochá strecha, pri ktorej sa hydroizolácia kladie pod tepelnú izoláciu, alebo ďalší typ, pri ktorej sa hydroizolácia ukladá medzi dve vrstvy tepelnej izolácie;
dvojplášťová plochá strecha,  s dvomi nosnými konštrukciami oddelenými prevetrávanou vzduchovou medzerou. Jej základnú skladbu tvorí nosná konštrukcia dolného plášťa, parozábrana, tepelnoizolačná vrstva, prevetrávaná vzduchová medzera, nosná konštrukcia horného strešného plášťa, expanzná vrstva a povlaková krytina. Medzi jej výhody patria spoľahlivé hydroizolačné vlastnosti. Využíva sa aj pri stavbe nízkoenergetických a pasívnych domov, pretože je veľmi účinná z hľadiska ochrany pred tepelnými únikmi v zime a prehrievaním v lete, a to najmä vďaka prevetrávaniu priestoru nad tepelnou izoláciou. Je však samozrejme finančne náročnejšia, čo mnohých odrádza.
 

V súčasnosti sa pozornosť človeka sústreďuje na riešenie ekologických problémov, čo sa týka aj staviteľstva. Perspektívnou koncepciou sa javí budovanie takzvaných vegetačných striech. Vegetácia výrazne ovplyvňuje svoje okolie, zvyšuje vlhkosť vzduchu, čistí ho, významným spôsobom mení teplotný režim v bezprostrednom okolí a v neposlednom rade zvyšuje estetickú hodnotu prostredia.
Zeleň na streche pôsobí aj ako ochrana vrstiev strešného plášťa, ktorá spočíva najmä v menšom mechanickom opotrebovaní (pôsobením slnka, vetra, dažďa, snehu, ľadu) a v znížení účinku slnečnej radiácie, a to nielen na krytinu a konštrukciu strechy, ale aj na interiér pod strechou.


Plochá strecha

219109

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Krytiny plochých striech:PVC fólia predstavuje čistú a jednoduchú realizáciu. Vytvára na streche jednovrstvovú bezúdržbovú povlakovú krytinu, odolnú voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, ktorá musí byť od ostatných vrstiev oddelená geotextíliou a nesmie prísť do priameho kontaktu s polystyrénom alebo asfaltom.
POCB ( polyolefínovo-kopolymérovo-bitúmenové pásy) alebo polyolefínová fólia; ide o materiál s kombináciou vlastností fólií a asfaltovaných pásov. Netreba ju oddeľovať od polystyrénu alebo asfaltu a ak bude zaťažená štrkom, môže sa voľne položiť, ak nie, je potrebné mechanicky ju ukotviť. Výhodou tohto materiálu je skutočnosť, že nevyžaduje klampiarske plechy na kotvenie v miestach detailov, možno ho priamo napojiť na konštrukciu, čo znižuje náklady.
Modifikované asfaltované pásy ponúkajú v porovnaní s fóliami aj výhodu dvojvrstvového systému, odporúčaného z hľadiska vyššieho zaťaženia, bezpečnosti i následnosti prác. Asfaltované pásy sú ľahko opracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov.


Plochá strecha

219115

Prečo si zvoliť plochú strechu?

Je finančne menej náročná, pretože odpadá investícia do konštrukcie krovu. Je výhodnejšia z hľadiska úspor energií – vytvára minimálny povrch, a teda aj oveľa menšiu plochu, ktorú je potrebné zabezpečiť izoláciou. Odpadajú pri nej aj problematické detaily, čím sa minimalizujú problémy s utesnením obvodového plášťa (teda s tepelnými mostmi) Čím jednoduchšia je forma strechy, tým menšia je pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov a tým menšia je ochladzovaná plocha, čoho dôsledkom je menšia potreba tepla. Priestor pod strechou sa ľahšie využíva, poskytuje možnosť ľubovoľného dispozičného členenia. Plochá strecha sa môže premeniť na veľkorysú terasu, či strešnú záhradu, napríklad v mestských podmienkach, kde je plocha pozemku okolo domu minimálna.
 

Základné rozdelenie plochých striech:
• jednoplášťové:
  – s tepelnou izoláciou,
  – bez parozábrany,
  – s parozábranou,
  – s opačným poradím vrstiev;
• dvojplášťové: 
  – vetrané,
  – s uzavretou vzduchovou medzerou;
• viacplášťové:
  – s klasickým poradím vrstiev,
  – s opačným poradím vrstiev ( tepelná izolácia sa kladie nad hydroizoláciu);     
• strechy duo ( klasická skladba doplnená o obrátenú skladbu nad sebou);
• nepochôdzné ( bezúčelové);
• pochôdzne ( účelové):  
  – terasy,
  – strešné záhrady.

Kedy sa plochej streche radšej vyhnúť?

Ak si nie ste istí, že ste zohnali kvalifikovanú realizačnú firmu, s dobrými referenciami a potrebnými skúsenosťami vyškolených pracovníkov a  s dobrým technickým vybavením. Akákoľvek neodborná práca a šetrenie na nesprávne zvolených materiáloch a technologických postupoch vám skôr, či neskôr vytvorí vrásky na čele. Pri streche, a nie iba plochej, určite stojí za to dať si na výbere realizačnej firmy záležať. Aj tu totiž platí známe: lacné býva najdrahšie.
 

Najčastejšie príčiny porúch plochých striech


Plochá strecha

219118

K najčastejším problémom patrí netesnosť a následné zatekanie do strešného plášťa, a potom aj do interiéru. Hydroizolačné asfaltované pásy (a na starých strechách i asfaltové lepenky s asfaltovými nátermi) boli v minulosti u nás takmer jedinou používanou vodotesnou izoláciou plochých striech a táto technológia sa dodnes spája s poruchami plochých striech. Kvalitné modifikované asfaltované pásy a hydroizolačné fólie zo začiatku 90. rokov minulého storočia významne znížili tieto chyby plochých striech, predpokladom však bola kvalitná práca realizačnej firmy. Problém môže nastať aj pri nedostatočne vyspádovanej streche požaduje sa sklon minimálne 1°, aby bol zabezpečený odtok zrážkovej vody do vpustov. Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou spolu s poveternostným vplyvmi (mráz a UV žiarenie) výrazne znižujú životnosť povlakovej krytiny. Nové technológie pri výrobe PVC fólií, zabojovali aj v tejto oblasti a znížili riziko vplyvu stojatej vody na životnosť krytiny. Pomáha to najmä pri rekonštrukciách, kedy nie je možné dosiahnuť dostatočný spád plochej strechy.
 

K  častým príčinám porúch plochých striech patrí:
• nesprávny projekt strechy (nesprávna skladba strešného plášťa, nevhodne zvolené materiály a zle vyriešené kritické miesta strechy, ako sú okraje vtoky, žľaby, dilatácie, svetlíky, prieniky potrubia a podobne);
• nekvalitné vykonanie remeselníckych prác (nevhodne zvolené technologické postupy, nedostatočné spájanie povlakovej krytiny, nevhodné mechanické ukotvenie, zabudovanie mokrých materiálov a podobne);
• zanedbávanie údržby;
• nerešpektovanie počasia pri realizácii strechy.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha stavba
Zdieľať článok

Diskusia