Poznáme stavbu roka 2013

Poznáme stavbu roka 2013

22. 11. 2013
Zdieľať

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa včera konalo slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2013, s menovitou prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb realizácie. Účastníkmi boli významné a známe osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, stavebné firmy, stavebníci, developeri.

Záštitu nad 19. ročníkom tejto súťaže mal najvyšší ústavný činiteľ Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky. 

 

Organizátor súťaže od roku 1995:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

 

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,

Slovenská komora stavebných inžinierov,

Slovenský zväz stavebných inžinierov,

Spolok architektov Slovenska,

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,

Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

 

Ceny v súťaži Stavba roka

V tomto ročníku posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou 20 stavebných diel a udelila celkom 12 cien, a to:

– 6 cien vyhlasovateľov súťaže,

– 2 ceny za celospoločenský prínos,

– 3 nominácie na hlavné ceny,

– 1 hlavnú cenu titul Stavba roka 2013.

Všetky ceny v súťaži Stavba roka udeľuje len odborná porota, nominovaná vyhlasovateľmi súťaže, a to podľa technickej dokumentácie stavby a obhliadkou každej jednej stavby in situ.

 

Cena verejnosti.

 – jej 5. ročník – už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na známom internetovom portáli www.zoznam.sk.

 

Odborná porota

O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorú nominovali vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2013. Pracovala v zložení: prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SK) – predseda poroty, Ing. Anna Juhos (SK) – podpredsedníčka poroty. Členovia: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (SK), Ing. Dáša Kozáková (SK), Ing. Peter Rastocký (SK), Ing. arch. Katarína Viskupičová (SK), ir. Tatiana Vitkova Buijs (NL), doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby a Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

 

OCENENÝCH JE 9 STAVIEB

Odborná porota udelila celkom 12 cien, a to 9 stavbám. Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rasťa Trizmu. Trinástej stavbe bola udelená Cena verejnosti 2013.

 

Cena verejnosti 2013

udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2013 na známom internetovom portáli zoznam.sk 80.311 respondentov.

3. miesto – Kaštieľ Snina, obnova historickej pamiatky s celkovým počtom hlasov 4.429 a výsledným ratingom 4, 73.

2. miesto – Cyklomost slobody – novostavba v m. č. Devínska Nová Ves, Bratislava, ktorá získala 6.654 hlasov a výsledným ratingom 4,92.

 

1. miesto a CENU VEREJNOSTI 2013 – rekonštrukcia Wellness Hotela Rozsutec, s celkovým počtom 9.023 hlasov a výsledným ratingom 5.


Wellness Hotel Rozsutec*** rekonštrukcia a prístavba

Wellness Hotel Rozsutec*** rekonštrukcia a prístavba
Tatiana Grófová, Dano Veselský

Welness Hotel Rozsutec

 

Ceny udelené odbornou porotou

I. Ceny vyhlasovateľov súťaže (bez udania poradia)

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie: Business Center Moldavská, novostavba, Košice.

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela: Sedem, reklamná agentúra, s. r. o., nízkoenergetický administratívno-priemyselný objekt, novostavba, Košice.

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela: Polyfunkčný objekt Skybox, a. s., novostavba, Bratislava.

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela: CENTRAL, novostavba, Bratislava.

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe: Výrobný závod Semecs, novostavba, Vráble.

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2013 (vrátane rodinného domu): Slnečnice, 1. Etapa, novostavba, Bratislava.

 

II. Ceny za celospoločenský prínos

 

Cena primátora hl. Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, novostavba, Bratislava.

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cyklomost slobody , novostavba, Bratislava, k. ú. Devínska Nová Ves.


Cyklomost slobody, Cyklomost Schlosshof – m. č. Bratislava – Devínska Nová Ves, novostavba

Ing. arch. Milan Beláček

Cyklomost slobody

 

III Nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

1. Cyklomost Slobody, novostavba, Bratislava, k. ú. Devínska Nová Ves.

2. Wellness hotel Rozsutec***, rekonštrukcia a prístavba, Terchová, Vrátna 52

3. CENTRAL, novostavba, Bratislava.

 

IV Hlavná cena titul Stavba roka 2013

 

Stavbou roka 2013 sa stal bratislavský multifunkčný komplex Central.

Polyfunkčné, výškovo členené centrum integruje rezidenčnú časť s nákupným centrom, kanceláriami, hotelom, podzemnými garážami aj obnovenou verejnou plavárňou.


Central Novostavba

Central Novostavba
© Foto Ľubo Stacho

Central

 

GALAVEČER SA KONAL V DIVADELNÝCH PRIESTOROCH

Slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2013 sa konalo 21. 11. 2013 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava s oficiálnym programom doplneným kultúrnym programom, spoločenskou časťou za účasti RTVS.  90-minútový záznam bude odvysielaný na :2 dňa 30. 11. 2013 o 20.10 hod.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: stavba roka
Zdieľať článok

Diskusia