Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

06. 10. 2008
Zdieľať

Životnosť drevených stavieb a konštrukcií je relatívna veličina. Avšak ani ten najprepracovanejší návrh drevenej konštrukcie nemusí vždy zabrániť vytváraniu porúch na nej. Môže však minimalizovať riziko ich výskytu. Vplyv jednotlivých detailov konštrukcie na životnosť a spoľahlivosť možno prirovnať k pevnosti reťaze – každá reťaz je taká pevná, aký pevný je jej najslabší článok.

 

Čo je to porucha

Pod pojmom porucha drevenej konštrukcie alebo objektu rozumieme zmenu jej skutkového stavu oproti pôvodnému stavu, v spojení so znížením jej úžitkovej alebo pamiatkovej hodnoty. Poruchy podľa stupňa významnosti rozdeľujeme na:

 

 • chyby,
 • bežné opotrebenie,
 • nevýznamné poruchy,
 • významné poruchy,
 • havarijné poruchy.

Prečo vznikajú poruchy?


Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

165526

Predpokladom vzniku porúch v drevených stavbách a konštrukciách je samotný konštrukčný materiál – drevo. Drevo je prírodný materiál organického charakteru, ktorý môžu znehodnocovať rozličné činitele. Vznik porúch závisí od druhu dreva a klimatických podmienok, v ktorých sa drevená konštrukcia objektu nachádza. Predovšetkým ide o neustále, trvalé a opakujúce sa pôsobenie slnečného žiarenia, kyslíka, vody v rôznej forme (zemná a vzdušná vlhkosť, dážď, sneh, ľad, námraza). Rozdiel teplôt počas dňa a ročných období, prach a ďalšie vplyvy zanechávajú na konštrukcii stopy.

Hlavnou príčinou porúch drevených konštrukcií je však napadnutie dreva drevokaznými hubami a hmyzom. Výrazné poškodenie dreva nastáva aj pri živelných udalostiach, ako sú napríklad požiar, víchrica, sneh, povodeň a podobne.
Príčiny vzniku porúch drevených konštrukcií môžeme rozdeliť do štyroch oblastí:

 • chyby konštrukčného materiálu (dreva alebo iných materiálov), ktoré sa nezistili alebo nezohľadnili v priebehu zhotovenia objektu,
 • projekčné a výrobné chyby (poruchy),
 • zvýšené zaťaženie konštrukcie a jej prvkov,
 • chyby konštrukčného materiálu (dreva), ktoré vznikli v dôsledku degradačných procesov.

Chyby konštrukčného materiálu

Poruchy spôsobené chybami samotného dreva nemôže ani projektant ani realizačná firma predpokladať. Ide o hrče (nadmerne veľké a početné), prítomnosť tlakového dreva pri ihličnanoch, respektíve ťahového dreva pri listnáčoch, nepravidelný priebeh vláken, hniloba, požerky od hmyzu, trhliny, chyby vzniknuté pri pílení a sušení dreva alebo pri opracovaní drevených prvkov. Očakávanú dlhú životnosť drevenej konštrukcie možno predĺžiť, ak už pri jej realizácií budeme dbať na starostlivý výber toho najvhodnejšieho a najkvalitnejšieho dreva. Treba preto pamätať, že nie je drevo ako drevo. Vhodné a ľahko dostupné sú ihličnaté dreviny (smrek, smrekovec, borovica). Z hľadiska prirodzenej trvanlivosti najvhodnejšou drevinou je smrekovec.


Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

165525

Projekčné a výrobné chyby (nedostatky)

Vznik porúch môžu spôsobiť chyby, ktoré vznikajú z rôznych príčin. Často ide o nevhodné použitie dreva, chybný materiál, nevhodné konštrukčné riešenie (najmä pri izoláciách proti vnikaniu zrážkovej vody) či tvorbu kondenzovanej vody. Svojou mierou prispieva aj nedostatočné dimenzovanie prvkov, nevhodný výrobný a montážny postup, nedostatočný prístup vzduchu k dreveným prvkom, zamurovanie pomúrnic alebo použitie dreva s nevhodnou (často vyššou) vlhkosťou. Vytvoria sa tak podmienky pre napadnutie dreva drevokaznými hubami a hmyzom. Často sa, najmä pri povrchovej úprave, nedodržiava požadovaná chemická ochrana.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Zvýšené zaťaženie konštrukcie a jej prvkov

V priebehu užívania drevenej stavby a konštrukcie môže v rámci rekonštrukčných zásahov dôjsť k nadmernému zaťaženiu konštrukcie použitím nových materiálov (napríklad pri výmene dreveného šindľa za ťažkú pálenú škridlu), k odstráneniu významných nosných prvkov alebo k vzniku nadmerného zaťaženia vplyvom nadmerného množstva snehu, dažďa alebo silného vetra, povodne alebo zemetrasenia.

Chyby konštrukčného materiálu (dreva) následkom degradačných procesov

Najvážnejšie poruchy drevených konštrukcií vznikajú pri poškodení dreva hnilobou spôsobenou drevokaznými hubami alebo požerkami od drevokazného hmyzu. Ak je vlhkosť dreva viac ako 20-percentná, začnú sa vytvárať podmienky na vznik hniloby spôsobenej drevokaznými hubami, napríklad drevokazom slzivým, chrastavkou pivničnou, pórnatkou vaillantovou a inými. Ak je vlhkosť dreva viac ako 10-percentná, drevo môže byť poškodené napríklad fúzačom krovovým alebo fialovým, červotočmi. Na poškodení dreva sa ďalej podieľajú trvalé poveternostné vplyvy – UV žiarenie, voda, kyslík a ďalšie, alebo cyklické mechanické, vlhkostné a teplotné namáhanie dreva. Rozsah a stupeň porúch nebýva často rovnomerný v celej drevenej konštrukcii, ale sa sústreďuje v kritických zónach.
 


Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

165528

 

Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

165527
Pavel Drábek

Zanedbané poruchy si vyžadujú náročné opravy.   Na drevo v exteriéri pôsobia rozličné poveternostné vplyvy.

 

Odstraňovanie príčin porúch

Hlavným cieľom odstránenia zvýšenej vlhkosti dreva v konštrukcii je obmedziť podmienky na činnosť drevokazných húb a hmyzu.
Tieto opatrenia spočívajú v:

 

 • oprave strešnej krytiny,
 • zlepšení hydroizolácie základov,
 • úprave konštrukčných riešení stien a striech tak, aby v interiéri nedochádzalo k tvorbe kondenzovanej vody.

Zastaviť činnosť drevokazných húb a hmyzu na napadnutom dreve možno:

 • vysušením napadnutého, zvyčajne mokrého, hnilého dreva,
 • krátkodobým opálením poškodených častí.

Sterilizácia dreva, t. j. likvidácia škodcov v dreve, hlavne drevokazných húb a hmyzu sa robí chemickými biocídnymi prostriedkami so sanačným účinkom. Ďalšie znehodnocovanie zatiaľ zdravého dreva sa obmedzuje vhodnou chemickou ochranou (použitím fungicídnych alebo insekticídnych prípravkov) a odstránením zvýšeného statického zaťaženia pomocou doplnkových stavebnokonštrukčných zásahov (pomocné statické prvky a konštrukcie).

Článok vyšiel v publikácii etko o dreve v interiéri a exteriéri, JAGA GROUP 2008.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevené konštrukcie drevostavba
Zdieľať článok

Diskusia