Servisný program Ekonomických stavieb

Servisný program Ekonomických stavieb

26. 06. 2013 Zdieľať

Revolučný. Inak túto novinku, ktorá prinesie razantnú zmenu vo vzťahu klient – stavebná firma, nejde pomenovať. Ekonomické stavby sa stávajú prvou stavebnou spoločnosťou, ktorá poskytuje plný záručný, ale tiež pozáručný servis domov svojich klientov. „Bývanie v krásnom dome je predovšetkým radosť. Pravidelné servisné prehliadky našimi odborníkmi zaručia bezstarostné užívanie domu na desiatky rokov dopredu.“ Hovorí David Mencl, generálny riaditeľ spoočnosti Ekonomické stavby.

Vaša služba vychádza z novej filozofie zostať s klientom navždy. Čo si máme pod slovom navždy predstaviť?     
Rok 2013 je rokom ďalšieho významného posunu našej služby klientom. Doposiaľ sme sa sústredili prevažne na prínos nových programov a výhod spojených so samotnou stavbou domu a prípravou pred stavbou. Chceme svojim klientom zostať nápomocní počas celej doby užívania domu. Päťdesiat rokov, možno aj dlhšie.

Nerozumiem presne, ako môžete byť klientom užitoční aj vtedy, keď už bývajú?
Je veľa výhod, ktoré bývajúcim klientom budeme prinášať. Napríklad Servisný program nebo kupónová knižka, v ktorej naši bývajúci klienti nájdu množstvo zliav. Samozrejmosťou bude neustála optimalizácia hypotekárnych úverov a rôzne akčné ponuky našich partnerov.


Servisný program
Ekonomických stavieb

Servisný program
Ekonomických stavieb
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.

Poďme teda vysvetliť, čo Servisný program znamená. Aké výhody prinesie?
Segment stavebníctva bytov a rodinných domom trpí veľkým neduhom v podobe nefungujúcich záručných opráv. Tento problém si uvedomujeme. V ES sme venovali obrovské úsilie tomu, aby záručné opravy u našich klientov fungovali spoľahlivo. Nechceme čakať na prípadné hlásenie chyby klientom. Každý rok sami vykonáme dôkladnú prehliadku domu a zistíme, či nie je potrebné vykonať záručné opravy.
Pri prehliadke zároveň klientovi pomôžeme s bežným servisom domu. Nastavíme okná, skontrolujeme systém kúrenia, dopustíme vodu. Jednoducho skontrolujeme dom a urobíme všetky drobné zásahy na dome. Na konci záručnej doby po troch, piatich či desiatich rokoch, urobíme väčšiu údržbu tak, aby dom bol na konci záruky ako nový.


Servisný program
Ekonomických stavieb

Servisný program
Ekonomických stavieb
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.

Program však bude pokračovať aj po skončení záručnej doby…
Áno, a v podstate rovnako. Aj po skončení záručnej doby každý rok v zmluvnom termíne vykonáme dôkladnú kontrolu domu. Pri tejto príležitosti pomôžeme aj s nastavením potrebného.

Aká bude cena tejto služby pre klientov?
U klientov ES tento program nevnímame ako biznis. Klient ES nebude za túto službu platiť nič.
Je možné, že neskoršie túto službu ako spoplatnenú ponúkneme aj záujemcom, ktorí bývajú v domoch, ktoré sme nestavali.


Servisný program
Ekonomických stavieb

Servisný program
Ekonomických stavieb
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.

Budete túto službu poskytovať aj tam, kde sa majiteľ domu zmenil? 
V prvom kole tento program poskytujeme len našim klientom. V rozvojovom pláne tohto programu uvažujeme aj s možnosťou zotrvania služby aj v prípade zmeny majiteľa. Pomoc pri prípadnom predaji, je ďalšou zo služieb bývajúcim klientom. Vieme svoje domy predať lepšie, ako realitné kancelárie. Pokiaľ náš klient potrebuje dom predať, pomôžeme. Vykonáme drobné opravy domu, vydáme osvedčenie akosti stavby a hlavne ponúkneme dom klientom, ktorí k nám vo veľkom počte chodia. V takomto prípade je pokračovanie servisného programu pravdepodobné aj u nového klienta.


Servisný program
Ekonomických stavieb

Servisný program
Ekonomických stavieb
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.

Ako táto myšlienka vznikla?
Nápad na tento program vznikol pred štyrmi rokmi. „Raz nebudú musieť klienti písať, že majú chybu. Sami budeme domy kontrolovať…“ Vtedy to bola fantázia, ktorá sa dnes stala realitou.. Veľa našich klientov si chce v radosti užívať svoj dom a nechce s ním mať žiadne starosti. A to je podstata nášho nového programu. Zvyšovať radosť z domu tým, že preberieme na sebe povinnosť kontroly a drobných zásahov.

 

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok