Staronové pevné nebo nad hlavou

Staronové pevné nebo nad hlavou

22. 06. 2007
Zdieľať

Opravy a rekonštrukcie stropov patria medzi najnáročnejšie práce. O kvalite a štruktúre stropu sa treba presvedčiť sondami, pretože nie všetko, čo je na papieri, musí byť aj skutočnosť. V starších domoch sa najčastejšie stretávame s dreveným trámovým stropom.


Vhodnosť nových systémov stropov pri rekonštrukcii závisí najmä od možnosti uskutočnenia montáže v daných objektoch. Pritom sa musia vziať do úvahy konštrukčné a technologické požiadavky. Vhodnými náhradami pôvodných nevyhovujúcich stropov sú:
– drevený trámový strop zo zbíjaných alebo lepených nosníkov,
– keramické stropy z takzvaných dosiek hurdisiek a z oceľových alebo betónových nosníkov,
– stropy z oceľových valcovaných alebo priehradových nosníkov so železobetónovou doskou betónovanou na tvarovaný plech.

Rekonštrukcie a opravy stropov zverte odbornej firme, ktorá ich vykonáva podľa statického výpočtu pod dohľadom statika a so súhlasom stavebného úradu.
Miesto na otázky a odpovede


Stropná konštrukcia je jednou zo základných nosných prvkov rodinného domu. Ako a z čoho, sme sa opýtali pána Ing. Petra Kelečína z firmy Premac.

Ak sa niekto rozhodne pre stavbu nového rodinného domu, nevyhne sa otázke, z čoho vytvoriť stropné konštrukcie. Aké sú podľa vás najvhodnejšie konštrukčné a materiálové možnosti pre rodinný dom?
Z našich systémov sa najčastejšie používa typ PREMACO. Dá sa položiť bez akejkoľvek mechanizácie – svojpomocne. Je ľahký a má malú spotrebu betónu. Skladá sa z nosníkov dlhých od 1 do 8,60 m (odstupňovaných po 20 cm) a stropných vložiek s hrúbkou 20, respektíve 25 cm. Obidva typy sa navrhujú podľa rozpätia a zaťaženia buď bez vrstvy nadbetónu, alebo so 4-centimetrovým nadbetónom.Ďalší systém sa nazýva PREDOS a používa sa viac pri bytovej výstavbe, občianskych stavbách a väčších objektoch s rýchlym postupom za použitia žeriavu. Sú to dosky hrubé 5 cm so zabudovanou výstužou v pozdĺžnom smere. Na stavbe sa zalejú betónom do vypočítanej hrúbky a odspodku sa nemusia omietať – iba stierkovať.Kombináciou obidvoch stropov vzniká tretí strop – PREMADOS, ktorý sa používa na rozpätia väčšie ako 9 m.

Čo by ste odporúčali použiť, ak sa stavebník rozhodol postaviť dom s minimálnymi finančnými nákladmi? Aký typ stropu je najmenej finančne náročný?
Cena stropov PREMACO a PREDOS je prakticky rovnaká. Rozdiel je až na stavbe. Strop PREMACO potrebuje približne o polovicu menej betónu a na položenie treba ľudí. Viac sa využíva práve na výstavbu rodinných domov. V porovnaní s ostatnými montovanými stropmi je strop PREMACO najlacnejší na slovenskom trhu (lacnejší ako keramické, pórobetónové alebo betónové od iných výrobcov).

Z hľadiska energetiky sú čoraz zaujímavejšie pasívne domy. Aký typ stropnej konštrukcie je vhodný pre pasívne domy?
Energeticky nenáročným, t. j. pasívnym domom vyhovujú obidva stropné systémy, a to aj z hľadiska akustiky.

V starších rodinných domoch a objektoch určených na bývanie sa stretávame s dreveným trámovým stropom, ktorý už nestačí dnešným požiadavkám na zaťaženie stropu v rodinnom dome. Je jasné, že to je otázka pre statika a projektanta, ale aby čitateľ získal aspoň predstavu, čo ho môže čakať pri rekonštrukcii, skúste stručne objasniť, aké sú možnosti vytvorenia plnohodnotnej stropnej konštrukcie v rekonštruovanom dome.
Pri rekonštrukciách starších rodinných domov taktiež možno uplatniť obidva systémy. Ak sa však pri kladení nedá použiť žeriav (ostáva pôvodná strecha), navrhuje sa strop PREMACO, ktorý možno aplikovať aj v prípade, že sa pôvodný drevený strop ponechá a slúži ako pekný podhľad. Nosnú funkciu potom preberie nový strop. PREDOS možno takisto použiť pri rekonštrukciách rodinných domov, ale iba ak sa pri kladení dosiek zabezpečí prístup so žeriavom.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: strop
Zdieľať článok

Diskusia