… aby strecha zostala suchá

… aby strecha zostala suchá

26. 09. 2007
Zdieľať

V súčasnosti pri šikmých strechách spôsobuje najzávažnejšie problémy vlhkosť v konštrukcii. Najviac náchylné na vznik porúch vplyvom vlhkosti sú vnútorné vrstvy strešného plášťa, čiže priestor medzi krytinou a povrchovou interiérovou úpravou.

… aby strecha zostala suchá

108431

Preto je nutné tepelnú izoláciu a krov chrániť fóliovým systémom, lebo v prípade nedostatočnej ochrany má mokrá tepelná izolácia nižší tepelný odpor, v dôsledku čoho dochádza k únikom tepla a energetickým stratám. Typickým prejavom nekvalitne zhotoveného strešného plášťa je roztápajúci sa sneh na vykurovaných strechách. Vlhkosť podporuje aj vznik plesní a drevokazných húb; takéto prostredie spôsobuje zdravotné komplikácie citlivejším osobám. Dlhodobý účinok plesní na nosné konštrukcie strešného plášťa ohrozuje stabilitu strechy z hľadiska statiky.… aby strecha zostala suchá

108429

Poistná hydroizolácia

Poistná hydroizolácia chráni tepelnú izoláciu a ostatné vrstvy strešného plášťa pred zatečením z exteriéru a zároveň zabezpečuje prestup zvyškovej vodnej pary z interiéru cez tepelnú izoláciu do priestoru pod krytinou. Hydroizolačná fólia slúži ako poistka na bezpečné odvedenie vody v prípade podfúknutia alebo pri poškodení krytiny, v nijakom prípade ju nenahrádza. Pri použití tvrdej skladanej krytiny vniká pre jej netesnosť voda do priestoru tepelnej izolácie; ak by sa nepoužila poistná fólia, voda by tepelnú izoláciu celkom premočila. Pri plechových krytinách odvádza fólia kondenzát, ktorý vzniká pod plechom v dôsledku rozdielu denných a nočných teplôt.

Aj v prípade, že nebudujeme zateplenú strechu, treba použiť poistnú hydroizoláciu, keďže fólia zvyšuje tesnosť konštrukcie a zabraňuje prieniku prachu do podkrovia. Poistná hydroizolačná fólia pri nezateplenej streche uľahčuje v budúcnosti rozhodnutie o dodatočnom zateplení, pretože majiteľ objektu nemusí dodatočne naťahovať fóliu a zároveň skladať krytinu, čo predstavuje zvýšené náklady na zateplenie.


Rozdelenie poistnej hydroizolácie

Poistné hydroizolácie rozdeľujeme podľa priepustnosti vodnej pary na:
– mikroperforované PE fólie, pod ktorými je nutné vždy vytvoriť 3- až 4-centimetrovú vzduchovú medzeru;
– fólie s veľmi nízkym odporom prestupu vodnej pary, ktoré sa môžu dotýkať tepelnej izolácie.


… aby strecha zostala suchá

108432

V byte, kde sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa, izby s rastlinami a, samozrejme, ľudia, sa v priebehu 24 hodín vyparí do vzduchu 10 až 12 litrov vody. Ak takéto množstvo prenikne do tepelnej izolácie, je potrebné ho dostať až nad poistnú hydroizoláciu. O tom, či vodná para prejde cez poistnú hydroizoláciu, hovorí ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy sd.

Ak sd = 3,0 m, fólia kladie taký odpor prestupu vodnej pary ako 3-metrová hrúbka vzduchu. Vo všeobecnosti platí, že hodnota sd pri poistných hydroizoláciach má byť čo najnižšia (okolo 0,02 m) a pri parozábranách čo najvyššia (okolo 100 m).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste… aby strecha zostala suchá

108433

Kontaktná alebo nekontaktná

Šikmé strechy sa delia podľa skladby jednotlivých vrstiev na dvojplášťové a trojplášťové (podľa počtu plášťov oddelených od seba vzduchovými vrstvami). Ešte nedávno boli najrozšírenejšie trojplášťové strechy, to znamená, že pod poistnou hydroizoláciou bola vzduchová medzera, ktorá zabezpečovala odvetranie strechy. Túto konštrukciu ovplyvnili materiály, ktoré boli vtedy dostupné na trhu, keďže sa ako poistné hydroizolácie používali iba mikroperforované PE fólie spevnené mriežkou. Tento typ fólii musí byť vždy odvetraný, čiže sa nesmie dotýkať tepelnej izolácie.


… aby strecha zostala suchá

108435

Vzduchová medzera pod fóliou zabraňuje využitiu celej výšky krokvy na zateplenie, čo predstavuje menší tepelný odpor. Pri ukladaní mikroperforovanej PE fólie sa navyše musí vytvoriť previs na odvedenie vody od krokvy, pretože ak časom fólia previsne ešte väčšmi a dotkne sa tepelnej izolácie, nastáva tzv. stanový efekt. Princíp stanového efektu najlepšie vidno pri daždi: ak sa prstom dotkneme látky z vnútornej strany postaveného stanu, presne v tom mieste začne stan pretekať, t. j. vzniká stanový efekt. Podobný jav nastane, keď sa fólia zle uloží a následne sa dotýka tepelnej izolácie.… aby strecha zostala suchá

108437


… aby strecha zostala suchá

108439


Poistná hydroizolácia musí byť dôkladne ukončená a napojená na všetky prestupy cez strešný plášť


O strechách s mikroperforovanými fóliami možno povedať, že sú studené, lebo pod fóliou prúdi vzduch, ktorý odvádza prebytočnú vlhkosť. Prúdenie vzduchu ochladzuje vrchné časti tepelnej izolácie, čím zároveň spôsobuje zbytočné tepelné straty. Je síce pravda, že vzduch je dobrý izolant, ale iba vtedy, ak stojí a neprúdi. Na trojplášťovej streche treba zhotoviť aj zložitejšie ukončujúce detaily, pretože je nutné odvetrávať každé krokvové pole, nárožie a úžľabie.

Aj na nároží treba vzduch priviesť pri odkvape a odviesť pri hrebeni. A to sa dá jedine paralelnou kontralatou pozdĺž nárožia, na ktorú sa fólia vytiahne. Takto sa otvára nárožie a vznikajú zbytočné netesnosti, ktorými môže vlhkosť preniknúť z exteriéru do tepelnej izolácie. Aj úžľabie treba riešiť pomocou rovnakého detailu. Všetky krokvové polia, ktoré vychádzajú z úžľabia, je potrebné privetrať a zabezpečiť v hrebeni odvod vzduchu. Tieto detaily zvyšujú netesnosť fóliového systému na streche a sú prácnejšie a náročnejšie na remeselné spracovanie.


… aby strecha zostala suchá

108430

Postupným zdokonaľovaním poistných hydroizolácii sa na trhu začali objavovať strešné fólie s difúzne otvoreným povrchom určené na dvojplášťové strechy. Nemusia byť odvetrávané a môžu sa klásť priamo na tepelnú izoláciu. Zamedziť, prípadne odstrániť nežiaduce javy v strešnom plášti pri poistných hydroizoláciách sa dá fóliami s nízkou hodnotou sd (približne 0,02 m).

Konštrukcia šikmej strechy je previazaný systém, ktorý si zachováva kvalitu len vtedy, ak sú funkčné všetky jeho časti, preto ju treba pred pôsobením vlhkosti chrániť systémovým spôsobom. Realizácia fóliového systému ochrany tepelnej izolácie použitím štandardných poistných hydroizolácii od renomovaných výrobcov zabezpečí dlhodobú funkčnosť, minimalizuje tepelné straty a zaistí spokojnosť investora na niekoľko desaťročí.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: hydroizolácia strecha
Zdieľať článok

Diskusia