Ako zabrániť prehrievaniu podkrovia

13. 05. 2019
Zdieľať

Bývanie v podkroví má svoje čaro, na tom sa zhodneme asi všetci. Obytný interiér pod šikmou strechou vynikne najmä vtedy, ak je presvetlený a dostatočne veľký. Okrem toho však musí spĺňať aj mnohé iné kritériá, aby život v ňom bol zdravý a komfortný. Od výberu strešnej krytiny cez poriadnu izoláciu, dostatok okien až po vnútorné usporiadanie. Na to, aby ste v podkroví vytvorili príjemnú klímu a zabránili nepríjemnému prehrievaniu, treba pamätať už pri návrhu jeho konštrukcie a detailov.

Dobrá izolácia je základ

Pri plánovaní stavby či rekonštrukcie šikmej strechy je dôležitý správny návrh aj realizácia. A dvojnásobne to platí pri strechách, pod ktorými je obytné podkrovie. Rozhodne pri nich nešetrite na izolácii. Aj keď sa vám zvýši počiatočná investícia, prevádzkové náklady sa výrazne znížia. Dobre izolovaná miestnosť má totiž podstatne menšie tepelné straty.

Správne zvolená a precízne zhotovená tepelná izolácia však chráni nielen pred únikmi tepla v zime, ale aj pred prehrievaním počas leta. Vyhnite sa jednej z najčastejších chýb, ktorou je príliš tenká alebo nesúvislá izolácia.

Donedávna sa strechy bežne izolovali len medzi krokvami, dnes sú však na splnenie normy potrebné aspoň dve vrstvy tepelnej izolácie v celkovej hrúbke najmenej 26 cm. Pri ukladaní treba dbať, aby nevznikli medzery medzi izoláciou a krokvami, ktoré by mohli vytvoriť tepelné mosty. Zo strany interiéru by mala byť izolácia prekrytá súvislou a neporušenou parotesnou fóliou, ktorá zabráni vnikaniu vodných pár do konštrukcie krovu. Kondenzujúca vodná para by v nej totiž mohla narobiť veľké škody.

Základom eliminovania veľkých teplotných výkyvov v podkroví je dostatočne hrubá vrstva tepelnej izolácie, vhodne orientované okná a účinné vonkajšie tienenie. Popri tepelnej izolácii je dôležitá aj schopnosť konštrukcií akumulovať teplo – okrem ľahkých izolačných materiálov sú teda dôležité aj tie ťažké s vysokou akumulačnou schopnosťou.

 

Čím nižšia lambda, tým lepšie

Pre kvalitu zateplenia je dôležitá schopnosť izolovať. Tá sa vyjadruje koeficientom tepelnej vodivosti λ (lambda) – čím je táto hodnota nižšia, tým účinnejšie materiál izoluje a tým menšia hrúbka izolantu postačí na splnenie želaných parametrov. Na trhu je k dispozícii množstvo izolačných produktov, pre zdravé ovzdušie je však vhodné vyberať si ekologické materiály bez formaldehydu.

V ochrane proti horúčave sú izolácie na báze minerálnych vlákien účinnejšie ako penové. „Z izolačných materiálov je vhodné voliť tie s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti a aplikovať ich v dostatočnej hrúbke. Odporúčané hodnoty lambdy sú 0,035 W/(m . K) a nižšie,“ hovorí Vladimír Beňo, aplikačný manažér firmy Knauf Insulation. 

Ako zabrániť prehrievaniu 

Obyvatelia podkrovných priestorov to dobre poznajú – vykúriť ich nie je až také ťažké, keď sa však do šikmej strechy oprie horúce letné slnko, jej konštrukcia sa poriadne vyhreje a neskôr sála teplo zo všetkých strán. Akými opatreniami sa tomu dá zabrániť?

Aby sa prehrievanie spomalilo, stavebné materiály by mali byť schopné pojať do seba čo najviac tepelnej energie a dostatočne dlho ju zadržať. V skladbe šikmej strechy je teda dôležitá nielen tepelná izolácia, ktorá obmedzuje tepelné zisky podkrovného priestoru. Je potrebné do nej zakomponovať taktiež materiály, v ktorých sa môže teplo akumulovať.

Odolnosť strešnej konštrukcie proti prehrievaniu je totiž tým vyššia, čím je väčšia jej celková hmota a tým aj tepelnoakumulačná schopnosť. Jednoducho povedané, čím vyššiu hmotnosť má strecha, tým neskôr sa teplo z exteriéru dostane do interiéru.

„Správne je strecha navrhnutá vtedy, ak dokáže akumulovať teplo po celý deň až do večera, keď sa vonkajšia teplota zníži a môže nastať proces ochladzovania,“ vysvetľuje Vladimír Beňo. Pri voľbe materiálov treba dbať tiež, aby strešná krytina nebola príliš tmavá. Tmavá farba totiž pohlcuje viac slnečného žiarenia a dokáže zdvihnúť teplotu na povrchu strechy aj o niekoľko stupňov.

Teplotu v podkroví dokáže účinne znižovať aj prevetrávaná vzduchová vrstva pod strešnou krytinou. Vzduchová medzera nad poistnou hydroizoláciou má okrem odvetrávania vlhkosti zo šikmej strechy aj funkciu ochladzovať – v lete prúdiaci vzduch zo spodnej strany ochladzuje prehrievanú krytinu a veľká časť tepla sa takto odvedie.

Dostatok svetla bez horúčavy

Na kvalitu bývania pod šikmou strechou (rovnako ako na našu psychickú pohodu) má veľký vplyv aj množstvo denného svetla. V potrebnej miere ho možno do podkrovia dostať viacerými spôsobmi – oknami v štítových stenách, vikiermi, strešnými oknami či strešnými lodžiami. Dôležité sú však nielen rozmery či počet okien, ale aj ich orientácia na svetové strany.

Strešné okná je najlepšie umiestniť na sever či severovýchod. Ak je okno na južnej strane, určite sa nezaobíde bez rolety či fólie. Vhodná tieniaca technika bráni v lete prieniku slnečných lúčov a znižuje tepelné zisky až o 95 %, čím účinne obmedzuje prehrievanie interiéru. V zime zas dokáže znížiť únik tepla z interiéru až o 15 %, takže s ňou ušetríte aj na vykurovaní. 

Šikmá strecha sa hodí do každého prostredia – na vidiek i do mesta.

Jej konštrukcia je oproti plochej streche náročnejšia po realizačnej i finančnej stránke.

Šikmé strechy majú sklon od 10 do 55 stupňov.

Pri návrhu dispozície sa vyhnite stiesneným miestnostiam s malou výškou a strmými šikminami. 

 

ODPORÚČAME na šikmú strechu


Masívna strecha z panelov Heluz sa pri meraniach na experimentálnom pasívnom dome prejavila veľmi pozitívne. Napriek veľkým oknám orientovaným na juh bola pod strechou počas horúceho leta aj bez vplyvu prvkov tieniacej techniky príjemná teplota. Okrem toho sa táto strecha vyznačuje aj vysokou zvukovou izoláciou. www.heluz.sk

Masívna strecha z panelov Heluz sa pri meraniach na experimentálnom pasívnom dome prejavila veľmi pozitívne. Napriek veľkým oknám orientovaným na juh bola pod strechou počas horúceho leta aj bez vplyvu prvkov tieniacej techniky príjemná teplota. Okrem toho sa táto strecha vyznačuje aj vysokou zvukovou izoláciou. www.heluz.sk
Heluz

Masívna strecha z panelov Heluz sa pri meraniach na experimentálnom pasívnom dome prejavila veľmi pozitívne. Napriek veľkým oknám orientovaným na juh bola pod strechou počas horúceho leta aj bez vplyvu prvkov tieniacej techniky príjemná teplota. Okrem toho sa táto strecha vyznačuje aj vysokou zvukovou izoláciou. www.heluz.sk


Rolovaná izolácia Unifit 032 z minerálnej vlny s ECOSE Technology, určená na zateplenie šikmej strechy a rámových konštrukcií nízkoenergetických až pasívnych stavieb, má nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje jej aplikáciu. Pri tomto materiáli je tiež významne eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „—” umožňuje ľahké odpočítanie potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. www.knaufinsulation.sk

Rolovaná izolácia Unifit 032 z minerálnej vlny s ECOSE Technology, určená na zateplenie šikmej strechy a rámových konštrukcií nízkoenergetických až pasívnych stavieb, má nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje jej aplikáciu. Pri tomto materiáli je tiež významne eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „—” umožňuje ľahké odpočítanie potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. www.knaufinsulation.sk
Knauf Insulation

Rolovaná izolácia Unifit 032 z minerálnej vlny s ECOSE Technology, určená na zateplenie šikmej strechy a rámových konštrukcií nízkoenergetických až pasívnych stavieb, má nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje jej aplikáciu. Pri tomto materiáli je tiež významne eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „—” umožňuje ľahké odpočítanie potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. www.knaufinsulation.sk


VONKAJŠIA roleta pomáha zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti strešných okien. Roleta VELUX SHL dokáže zachytiť až 95 % slnečných lúčov a výborne tak chráni interiér pred prehrievaním v letných mesiacoch. V zimnom období zabraňuje úniku tepla, súčiniteľ prechodu tepla (U) je lepší až o 20 %. www.velux.sk

VONKAJŠIA roleta pomáha zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti strešných okien. Roleta VELUX SHL dokáže zachytiť až 95 % slnečných lúčov a výborne tak chráni interiér pred prehrievaním v letných mesiacoch. V zimnom období zabraňuje úniku tepla, súčiniteľ prechodu tepla (U) je lepší až o 20 %. www.velux.sk
VELUX

VONKAJŠIA roleta pomáha zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti strešných okien. Roleta VELUX SHL dokáže zachytiť až 95 % slnečných lúčov a výborne tak chráni interiér pred prehrievaním v letných mesiacoch. V zimnom období zabraňuje úniku tepla, súčiniteľ prechodu tepla (U) je lepší až o 20 %.

TEXT: KATARÍNA BAROŠOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom 4/2019

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: izolácia strechy podkrovné byty šikmá strecha strešné okná
Zdieľať článok

Diskusia