Chyby striech sa vám vrátia

18. 05. 2006
Zdieľať

Chystáte sa stavať nový dom alebo zrekonštruovať starý? Chcete si zobytniť podkrovie, opraviť strechu? Ak ste sa rozhodli pre šikmú strechu, máme pre vás zopár dobrých rád.

Chyby, ktorých sa dopúšťa investor pri stavbe alebo rekonštrukcii šikmej strechy, môžeme rozdeliť do dvoch problémových rovín: Prvou je projektová dokumentácia – jej príprava, výber projektanta a podrobnosť výkresového spracovania, druhou realizácia strechy stavebnou firmou alebo svojpomocne.

Projektová dokumentácia

Je potrebná na vydanie stavebného povolenia. V zásade máte dve možnosti:

 • dať si takúto dokumentáciu vypracovať autorizovanému architektovi, projektantovi, príp. v projekčnom ateliéri,


 • kúpiť si hotový katalógový projekt.


Chyby striech sa vám vrátia

54383

Druhá možnosť je na prvý podhľad lacnejšia, avšak pri bližšom zamyslení zistíme, že to nie je celkom pravda. Jedným z dôvodov je fakt, že na všetky stavebné úpravy a inžinierske siete musíte mať príslušnú projektovú dokumentáciu (PD). Často sa tieto zmeny dejú počas výstavby spontánne, bez uvedomenia si všetkých súvislostí. A práve tu môže vzniknúť celý rad problémov: nedostatočné dimenzovanie nosných a spevňujúcich konštrukcií a nebezpečenstvo vzniku nových a nevhodných detailov. Žiaľ, najmä pri konštrukciách striech sa s nevyhutnosťou doriešenia „za chodu“ stretávame. Všetko zostáva na dodávateľskej firme, ktorá musí na mieste prerábať konštrukciu krovu alebo riešiť krkolomné detaily, ako napríklad komínové teleso v strede úžľabia, strešné okno v úžľabí, vyústenie turbokotla alebo kanalizácie vedľa strešného okna alebo v tesnej blízkosti obytnej terasy. Takisto sa môže stať, že sa okienko susedovho domu ocitne v rovine novej strechy – a hlavolam je na svete.

Riešenia

Väčšine podobných problémov sa môžeme vyhnúť, keď svoje predstavy prekonzultujeme s projektantom a venujeme príprave projektu primeraný čas. Ponúka sa aj možnosť zadať projektantovi vypracovanie aj ďalšieho, tzv. realizačného projektu. Ten obsahuje všetky detaily vrátane návrhu a výpisu prvkov a materiálov a necháva tak improvizácii na stavenisku minimálny priestor. Bohužiaľ, s takto podrobnou projektovou dokumentáciou sa dnes stretávame naozaj iba výnimočne.


Chyby striech sa vám vrátia

54384

Realita je však iná. Dodávateľská firma vypracuje pre investora cenovú ponuku na základe PD, ktorá je v meradle 1:100, a z ktorej sa, pochopiteľne, ani pri najväčšej fantázii nedá vyčítať, ako budú vyzerať všetky detaily strechy (vikier, odkvap, terasa), aké bude ich materiálové riešenie, oplechovanie, nehovoriac už o odlišných špecifických detailoch každej strešnej krytiny. Realizačná firma potom zväčša uplatní svoje skúsenosti z predošlých stavieb, prípadne sa detaily vyvíjajú priamo na stavbe pri asistencii investora. Nevýhodou je, že pri tomto spôsobe môže vzniknúť aj najviac chýb, pričom ich investor nemusí ani spozorovať. Ak sám nie je odborníkom, prácu realizačnej firmy nemá podľa čoho kontrolovať, a tak nie je ani jednoduché niečo reklamovať. Túto úlohu by za investora mal prebrať stavebný dozor, ktorý garantuje kvalitu a správnosť vyhotovenia. V tomto smere sa naozaj neoplatí šetriť.

Odporúčanie pre všetkých stavebníkov preto znie: obracajte sa na odborníkov a dôverujte im. Nech každý špecialista pracuje vo svojom odbore.

Cenové ponuky realizačných firiem


Chyby striech sa vám vrátia

54386

Pri realizácii strechy postupuje dnes väčšina investorov tak, že si dá zhotoviť na základe projektovej dokumentácie cenové ponuky aspoň od 2-3 firiem. V praxi to vyzerá tak, že ceny sú veľmi odlišné. Spôsobuje to rozdielna podrobnosť projektových dokumentácii. Čím je PD menej podrobná, tým viac dáva priestoru improvizácii. Tento „fígeľ“ firmy radi využívajú – do cenovej ponuky nezapočítajú všetky potrebné položky, a tým je ich cenová ponuka najnižšia. Slovenský investor si najčastejšie vyberá firmu najlacnejšiu a iba málokedy ho zaujímajú referencie.


Chyby striech sa vám vrátia

54387

Potom sa môže stať, že výsledný krov vyzerá inak ako na výkresoch, že škridla je položená akosi nakrivo. Po prvom daždi, keď na viacerých miestach strecha preteká, investor zisťuje, že neušetril ani peniaze a ani čas či nervy. Samozrejme, až potom sa začne zaujímať o odborníkov, ktorí robia kvalitne a so zárukou. Ale aj tak musí strechu zaplatiť druhýkrát, nehovoriac o iných nepríjemnostiach. Preto sa nenechajte oklamať ani vy a pri výbere pokrývačskej firmy si zistite jej predošlé realizácie, nájdite si ich, pýtajte sa známych. Zistite si tiež, akú dáva záruku a či je v Cechu strechárov. (Poznámka autora: Cech strechárov je profesijné združenie, členmi môžu byť len odborne vyškolení remeselníci alebo firmy, ktoré takýchto zamestnávajú – cech garantuje odbornú prácu svojich členov.)

Strecha svojpomocou

Môže však nastať aj prípad, že pokrytie strechy si chce investor zrealizovať sám, svojpomocne. Vtedy je dobré, ak aspoň 2-3 „pokrývači“ absolvujú školenie, ktoré každý výrobca strešnej krytiny organizuje pravidelne a obvykle zadarmo. I takýto rýchlokurz bude určite veľkým prínosom pre budúcu strechu.

Najčastejšie chyby pri realizácii striech • Investor zmení druh strešnej krytiny. Nie každá krytina je vhodná na každú strechu. Výber strešnej krytiny určuje hlavne sklon a tvar strechy. Je potrebné zistiť si najmä minimálny sklon pre danú strešnú krytinu, a na to nadväzujúce technické riešenie (napríklad, či je potrebný plný záklop a vodonepriepustná fólia). • Chyby striech sa vám vrátia

  54388

  Nesprávne riešenie skladby strešného plášťa. Ľudia sa dopúšťajú najväčších chýb najmä v otázke odvetrania strechy, v ktorom musí fungovať systém: nasávanie vzduchu, medzera, v ktorej bude vzduch prúdiť, a odvedenie vzduchu vetracou škridlou a hrebeňom. Rozoznávame tzv. horné odvetranie, ktoré je vymedzené výškou kontralaty, a spodné, ktoré tvorí medzera medzi izolačnou fóliou a tepelnou izoláciou. Túto medzeru možno vynechať, ak použijeme kvalitnú vysokodifúznu fóliu. Správne vetranie v strešnej rovine však ešte nezaručuje kvalitu strechy, dôležitejšie je vytvoriť správne detaily pri odkvape a pri hrebeni. Negatívnym príkladom môže byť napríklad poškodenie a zatečenie fasády, ktoré spôsobilo ukončenie poistnej fólie priamo na fasáde. A pritom stačilo len namontovať odkvapový plech! • Veľkou chybou, ktorá sa podceňuje, je nesprávne zrealizované nasávanie vzduchu pri odkvape, ktorým sa dosahuje spodné odvetranie strešného plášťa. Na tento detail sa zabúda obvykle pri streche podbitej tatranským profilom alebo cetris-doskami. Pri realizácii by stačilo dať na čelo krokvy ďalší vetrací pás a tiež nezabudnúť na špeciálny detail odvetrania hrebeňa.


 • Najzávažnejšie problémy vznikajú na strechách v zimnom období. Pri nedostatočnom prelepení spojov hliníkovej fólie, ktorá sa montuje z interiéru a jej úlohou by malo byť zabránenie prestupu vodných pár do tepelnej izolácie, vzniká v mieste izolačnej fólie kondenzát, ktorý trvalo poškodzuje tepelnú izoláciu, až kým sa nestane nefunkčnou.


 • V zimnom období na strechách, najmä v horských oblastiach, vzniká nebezpečenstvo nárazového zosuvu snehu a pri nesprávnej montáži aj strhnutie škridly a odkvapových žľabov. Zamedziť týmto problémom môžeme už správnym návrhom. Do horských oblastí navrhujeme väčší počet protisnehových škridiel – zabránia masívnemu zosuvu snehu a aj možnej deštrukcii celej strechy. Pri prísnejších kritériách – napr. strecha naklonená k pešej zóne v meste alebo k vstupu do domu, či vjazdu do garáže – montujeme sneholamy. Pre horské oblasti existuje špeciálny detail polohy a uchytenia odkvapových žľabov.


 • Špeciálnou kapitolou sú prieniky strešným plášťom ako komíny, strešné okná, kanalizačné odvetranie, turbokotol a iné. Správna montáž strešných okien nie je jednoduchá a neodbornou montážou sa dá veľmi veľa pokaziť. Preto predajcovia organizujú školenia, na ktorých oboznámia záujemcov s najnovšími postupmi pri montáži.

Rada pre investorov

Zbystrite pozornosť, keď ten istý pracovník najprv robí na stavbe murárske, potom betonárske i tesárske práce, a nakoniec sa pustí aj do pokrývania strechy a klampiarskych prác. Nešetrite na nesprávnom mieste a dajte si strechu zrealizovať špecializovanej pokrývačskej firme, ktorá vám zabezpečí všetky práce na streche a dá vám na ne záruku.

Želáme vám šťastnú ruku pri výbere odborníkov, ktorí vám pomôžu „ušiť“ strechu namieru, z ktorej budete mať radosť a bude vám dlho a dobre slúžiť.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: šikmá strecha strešná krytina
Zdieľať článok

Diskusia