Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

07. 12. 2005
Zdieľať

Strechu pokrýva nielen strešná krytina, ale aj klampiarske prvky. Ich význam netreba podceňovať, pretože nekvalitné, nevhodné alebo zle uložené nielenže môžu spôsobiť problémy, ale tiež znehodnotiť hoci aj tú najkvalitnejšiu strešnú krytinu. A tak by ste mali pri výbere pokrytia vašej strechy dbať na kvalitu, vhodnosť a precíznosť uloženia oboch týchto súčastí, pretože môžu plniť svoju funkciu iba úspešnou spoluprácou.

Základom pokrytia strechy je, pochopiteľne, strešná krytina, ktorej výber je prvým krokom pri voľbe vašej novej strechy.

Výber strešnej krytiny

Prvým obmedzujúcim faktorom pri výbere krytiny je sklon strechy. Plechová krytina, ktorá sa používa najmä vo vyhotovení pozinkovaný plošný plech spojený falcovaním, sa dá použiť už od sklonu 7°, rovnako ako aj trapézové plechy. Okolo 15° sklonu stačí krytine z vláknocementových vlnitých dosiek, z vlnitého plechu a plechu imitujúceho tvar pálenej krytiny. Betónovú tašku s profilovanou drážkou a pálenú krytinu so spojitou vodnou drážkou možno uložiť na strechu so sklonom minimálne 22°, ostatné betónové a keramické od sklonu 30°. V sklone približne 30° sa pohybujú ešte krytiny z prírodnej bridlice, z vláknocementových rovinných prvkov, z asfaltových šindľov a ďalšie. Tieto údaje vychádzajú z noriem, ale krytiny jednotlivých výrobcov sa môžu od normy i navzájom odlišovať. Preto je najlepšie poradiť sa s výrobcom, projektantom alebo priamo s realizačnou firmou, ktorá má s konkrétnou krytinou praktické skúsenosti.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37488

Ďalšie zúženie výberu prichádza pri úvahách o nosnosti krovu. Iste uznáte, že je rozdiel, či krov ponesie tonu alebo iba niekoľko desiatok kíl. Delenie krytín podľa hmotnosti je v podstate jednoduché: pálená a betónová krytina sú ťažké, ostatné krytiny vyrobené z plechu, asfaltu a z vláknocementu sú ľahké. Hmotnosť krytiny z prírodnej bridlice záleží na tom, z ktorého lomu sa vyťažila.

Pre klampiarske práce je tiež dôležité, či sa krytina kladie na laty alebo na debnenie. Sú krytiny ako napríklad všetky šindle, falcovaný plech či asfaltové krytiny, ktoré nemožno bez debnenia na strechu položiť.

Predpokladám, že výber krytiny na vašu strechu sa už dosť zúžil. Vlastne ešte nie. Zabudli sme na vaše estetické cítenie. Zo skúseností viem, že predovšetkým ženy pri výbere krytiny dbajú na toto kritérium. Ale aj muži tomu prikladajú význam (najmenej šesťdesiat percent), aj keď sa navonok tvária, že im ide iba o technické parametre. Okrem týchto kritérií však existujú ešte mnohé ďalšie, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere vášho favorita.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37481

Jedným z najdôležitejších faktorov je životnosť krytiny. Nie záruka, ale životnosť. Záruku určuje zákon. Výrobca vám môže sľubovať akúkoľvek záruku, tá však v konečnom dôsledku pred súdom neobstojí. Preto sa pýtajte na životnosť daného materiálu.

Pri výbere krytiny je obmedzujúcim činiteľom jej cena. Ceny krytín sa pohybujú od 150 Sk až do 500 Sk i viac za štvorcový meter. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že nie vždy je drahšia krytina aj kvalitnejšia. Záleží tiež na tom, či cena zahŕňa celý systém alebo iba určité časti, a rovnako, či je potrebné odvetrávanie strechy a kde sa budú pri zateplení strechy zrážať vodné pary.

Montáž strechy


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37471

Strecha je teda jeden celok, a tak všetky činnosti, ktoré sa na nej vykonávajú, musia byť vo vzájomnom súlade. Pokrývači, klampiari, tesári, izolatéri a ďalší – všetci musia odviesť rovnako kvalitnú prácu s dobrým materiálom. U nás je bežné, že si ľudia viaceré časti strešného systému montujú sami, podľa toho, na čo si trúfnu, a zvyšok nechajú dorobiť odbornej firme.

Rovnako je častou chybou výber materiálu na klampiarske prvky. Aby strecha plnila svoju funkciu, musí byť jednoliatym celkom nielen z estetického hľadiska, ale aj z pohľadu použitých materiálov. Mnoho striech je pokrytých kvalitnou krytinou, ktorá sa nemusí i 30 rokov ošetrovať, ale klampiarske prvky sú na nej vyhotovené z pozinkovaného plechu, ktorý sa musí pravidelne, najneskôr do dvoch rokov, ošetrovať a ich životnosť je oproti krytine tretinová.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

37487

Materiály klampiarskych prvkov

Aj v súčasnosti je najpoužívanejším materiálom na výrobu klampiarskych prvkov plech. Na Slovensku sa používa predovšetkým pozinkovaný plech. Ďalšími klasickými klampiarskymi materiálmi sú oceľový, hliníkový, medený a zinkový plech. Medzi novšie materiály patrí plast a hliník chránený vysoko odolným lakom, ktorý zvyšuje jeho úžitkové vlastnosti a predlžuje životnosť. Ďalším moderným materiálom je aluzinok – zliatina zinku a hliníka, ktorého životnosť je šesťkrát dlhšia ako životnosť pozinkovaného plechu.

V rozsahu tohto článku sa nemôžeme zaoberať všetkými materiálmi podrobnejšie, preto si niečo povieme iba o tých najpoužívanejších.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37478

Oceľový plech je všeobecne známy, treba ho pravidelne ošetrovať. Najlacnejším spôsobom je náter. V súčasnosti sa používa predovšetkým na výrobu hákov. Pozinkovaný plech je oceľový s nanesenou niekoľkomikrometrovou vrstvou zinku. Jeho použitie v klampiarstve je veľmi široké. Možno ho používať na výrobu všetkých klampiarskych prvkov, dobre sa ohýba a strihá, neláme sa a dá sa spájať spájkovaním. Jeho výhodou sú relatívne nízke zaobstarávacie náklady, nevýhodou krátka životnosť a nevyhnutnosť pravidelného ošetrovania ochranným náterom.
Hliníkový plech sa vyrába elektrolýzou z prírodnej látky zvanej bauxit. V praxi sa dá použiť rovnako ako pozinkovaný plech. V súčasnosti sa používa predovšetkým ako tvarovaný strešný materiál s vrchnou lakovanou vrstvou. Jeho najväčšou výhodou je malá hmotnosť a hlavnými nevýhodami lámavosť a nemožnosť spájania spájkovaním. Jeho cena je iba o niečo vyššia ako cena pozinkovaného plechu, jeho životnosť je asi štyrikrát vyššia.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37486

Medený plech sa používa vo forme niekoľkých druhov zliatin. Nevyžaduje povrchovú úpravu, sám si atmosférickými vplyvmi vytvára ochrannú vrstvu – patinu. Na použitie v klampiarstve má najlepšie vlastnosti. Je ľahký, tvarovateľný, mäkký, dá sa spájať spájkovaním a nevyžaduje nijakú údržbu. Jeho životnosť je takmer neobmedzená, závisí iba na vonkajších negatívnych vplyvoch (kyslé dažde, UV žiarenie a pod.). Jeho najväčšou nevýhodou je vysoká zaobstarávacia cena.
Zinkový plech sa v stavebníctve používa predovšetkým vo forme zušľachteného zinku pod názvom titánzinok. Má podobné vlastnosti ako medený plech. Nevyžaduje nijaké ďalšie protikorózne úpravy. Jeho životnosť je však časovo obmedzená, pretože sa vplyvom prostredia stenčuje. Jeho cena sa pohybuje na úrovni medeného plechu.

Na našom trhu sa začínajú presadzovať aj v zahraničí už dlhší čas používané materiály.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37473

Predovšetkým pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou z plastu. Tento plech je hĺbkovo žiarovo pozinkovaný a po pastivácii je upravený základným náterom a vrstvou plastu. Materiál výborne kombinuje vlastnosti ocele a plastu. Je pevný, húževnatý, tepelne stabilný, plastová vrstva zabraňuje korózii a zabezpečuje farebnú stálosť. Jeho najväčšou výhodou je dlhá životnosť a relatívne nízka cena. Nedá sa spájkovať, iba falcovať.
Aluzinkový plech je oceľový plech, na ktorom je nanesená zliatina hliníka, zinku a kremíka. Jeho životnosť záleží na vonkajšom prostredí, ale oproti pozinkovanému plechu je šesťkrát dlhšia. Dá sa použiť na všetky klampiarske prvky. V súčasnosti sa na trhu predáva iba vo svojej prírodnej podobe, a tak ho ešte treba ošetriť náterom.
Plast – ide o formu tvrdeného plastu, z ktorého sa vyrába najmä odkvapový systém.

Kombinácie materiálov

Pri výbere kovovej strešnej krytiny a klampiarskych prvkov musíme dodržiavať určité zásady. Obe časti strechy by mali byť z rovnakého materiálu alebo z materiálu s rovnakým elektrolytickým potenciálom, aby v prípade vlhkosti nedochádzalo k elektrolytickej korózii. Napríklad na železo, hliník a zinok má negatívny vplyv meď.

Rovnako je problematické položiť na strechu krytinu, ktorá má životnosť dlhšiu niekoľko desiatok rokov a klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, ktorého životnosť sa bez pravidelného ošetrovania odhaduje na päť až desať rokov. Nedokážem si totiž predstaviť, ako každé dva roky vstupuje majiteľ na svoju strechu z kvalitnej krytiny a natiera klampiarske prvky!


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37470

Žľaby

Medzi najpoužívanejšie klampiarske výrobky používané v stavebníctve patria predovšetkým žľaby, ktoré majú za úlohu odviesť dažďovú vodu pomocou zvodov mimo domu. Môžu byť pododkvapné, nadstrešné, medzistrešné, polkruhové, hranaté atď. V minulosti sa vyrábali žľaby iba v dvojmetrových dĺžkach, dnes sa vyrábajú strojovo v rôznych dĺžkach až do ôsmich metrov. Rovnako výrazne sa zmenil aj ich spôsob. Zatiaľ čo sa predtým spájali spájkovaním „letlampou“, dnes sa na moderných materiáloch používajú žľabové úchytky.

Pri návrhu žľabov je veľmi dôležité dimenzovanie strešných odkvapov. Znamená to, že ich prierez závisí od povrchu a veľkosti strechy a dažďovej oblasti. Mohol by som tu uviesť jednoduchý vzorec, pomocou ktorého možno kapacitu žľabu v litroch vypočítať za minútu, ale myslím, že bude rozumnejšie, ak necháte tento výpočet na odborníkov. Najpoužívanejšie rozvinuté šírky žľabov sú 250 mm, 330 mm, 400 mm, 500 mm. Na to, aby žľaby bezpečne odvádzali vodu zo strechy do strešných zvodov, musia byť v spáde 1:100 až 1:200.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37484

Ďalšou dôležitou vecou, na ktorú nesmieme zabudnúť, je dilatácia žľabov. Inak sa ľahko môže stať, že sa žľab zdeformuje alebo aj zlomí, čo súvisí s rozťažnosťou materiálu v závislosti od teploty okolitého prostredia. V praxi to znamená, že maximálna dĺžka spojených žľabov nesmie presiahnuť 15 m. Táto dilatácia sa dá riešiť niekoľkými spôsobmi, najbežnejším je ukončenie žľabu v kotlíku.

Montáž žľabov

Najprv sa namontujú háky v predpísanom sklone, na takto pripravené háky sa uložia žľaby, ktoré sa vzápätí navzájom spoja. Napokon sa namontuje kotlík a odpadové potrubia. Do žľabov je vhodné vložiť ochrannú sieť, ktorá zamedzí zanášanie žľabov nečistotami.


Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

37469

Zvody

Zvislé potrubia, ktoré odvádzajú vodu do kanalizácie, sa nazývajú zvody. Môžu mať rôzny tvar, najbežnejší je kruhový prierez s priemerom 100 mm a 120 mm. Podľa materiálu sa spájajú letovaním alebo iba vsadením do seba. Treba si uvedomiť, že od veľkosti, sklonu strechy a od množstva zrážok závisí počet a priemer zvodov. Napríklad na strechu s veľkosťou 200 m2 sú potrebné tri zvody s priemerom 100 mm.

Spájanie klampiarskych prvkov

Najčastejšie sa spájajú letovaním, nitovaním, falcovaním a v súčasnosti i rôznymi silikónovými tmelmi. Prvky, ktoré sa letujú alebo spájajú silikónom, musíme zároveň nitovať, pretože dilatáciou materiálu sa môže prvok rozpojiť. Prácnejším, ale zároveň najodolnejším spôsobom spájania, je falcovanie.

Oplechovanie

Jednou z najzložitejších činností, ktoré súvisia s klampiarskymi prácami, je oplechovanie komínov, výlezových okien a strešných okien. Oplechovanie týchto prvkov záleží na použitej strešnej krytine. Niektorí výrobcovia výlezových a strešných okien majú svoje výrobky prispôsobené základným krytinám, či už ide o tašku, plech alebo iný materiál.

Zhrnutie

Pri výbere strešnej krytiny a materiálu na klampiarske výrobky musíme vychádzať z celkovej koncepcie navrhnutej strechy. Napriek tomu, že výrobky z pozinkovaného plechu sú z hľadiska vstupných nákladov najprijateľnejšie, ich životnosť a nevyhnutnosť častej údržby zvyšuje ich skutočnú cenu. Na druhej strane sú však aj výrobky z medného plechu, ktorých vstupné náklady sú vysoké, ale nevyžadujú si nijakú údržbu. Aj z hľadiska životnosti je teda na prvom mieste meď. Životnosť krytín sa väčšinou pohybuje od dvadsať do štyridsať rokov, preto treba pre klampiarske výrobky nájsť taký materiál, ktorý by mal podobnú životnosť, jeho cena by bola dostupná a montáž jednoduchá. Takým môže byť napríklad pozinkovaný plech s plastovou vrstvou. V tejto oblasti je veľmi dostupný odkvapový systém, ktorý je obojstranne poplastovaný, väčšinou vrstvou plastisoli. Menej vhodným výrobkom je plech poplastovaný zvonku.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: klamp odkvap odkvapový systém strecha strešná krytina zvod
Zdieľať článok

Diskusia