klamp

Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže
Strecha, podkrovie

Dobrá strecha = súlad kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov a montáže

Strechu pokrýva nielen strešná krytina, ale aj klampiarske prvky. Ich význam netreba podceňovať, pretože nekvalitné, nevhodné alebo zle uložené nielenže môžu spôsobiť problémy, ale tiež znehodnotiť hoci aj tú najkvalitnejšiu strešnú krytinu. A tak by ste mali pri výbere pokrytia vašej strechy dbať na kvalitu, vhodnosť a precíznosť uloženia oboch týchto súčastí, pretože môžu plniť svoju funkciu iba úspešnou spoluprácou.