Hľadá sa tichá a slušná strecha

Hľadá sa tichá a slušná strecha

06. 02. 2008
Zdieľať

Kto o podkroví, ten o streche. A keď o streche, tak aj o jej tvare a konštrukcii. Na nich bude roky záležať, ako tí, čo si zmysleli bývať rovno pod nebom, budú v útrobách strechy manévrovať.
Hľadá sa tichá a slušná strecha

124935

Tvrdenie, že vydarená šikmá strecha má zohľadniť tvar a hmotu domu v kontexte s okolitou zástavbou, sa stalo priam poučkou. Vzhľad a najmä tvar strechy má však omnoho širší dosah a presahuje hranice optického vnímania. Šikmá strecha nielen podstatným spôsobom ovplyvňuje výzor domu, na ktorom vyrástla ako rovnocenná konštrukcia hrubej stavby, ale pri správnom rozpoznaní možností priestoru v jej podkroví sa môže stať plnohodnotným bývaním aj pre náročných adeptov na kúpu alebo rekonštrukciu podkrovnej nehnuteľnosti.

Možnosť bývať v podkroví bez hlučných susedov, s výhľadom z vtáčej perspektívy a s vyhliadkou na originálnu dispozíciu je dobrým dôvodom, aby sme sa vrátili k téme zobytnenia šikmej strechy. Najmä ak sa súčasné stavebníctvo prepracovalo k technológiám a materiálom, ktoré dovoľujú vstavať do podkrovia byt s minimálnymi zásahmi do strešnej konštrukcie i vzhľadu pôvodného domu.


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124939

Dobre disponovaná strecha

Zobytnenie podkrovia nie je až takou novinkou, akou by sa mohlo javiť po boome, ktorý u nás nastal v 90. rokoch minulého storočia. Už koncom „storočia pary“ sa vďaka zvyšovaniu cien pozemkov začala pozornosť obracať aj na dovtedy neobývané priestory pod strechou. Začali prvé pokusy podkrovného osídlenia odvážlivcami alebo skôr ľuďmi, ktorí si vzhľadom na nedostatok prostriedkov veľmi vyberať nemohli. Otvorený priestor pod strechou, ktorý dovtedy slúžil výlučne ako klimatická vyrovnávacia zóna domu, svoju konštrukčnú podstatu neveľmi zmenil, a tak praobyvatelia podstrešia museli nielenže vyšliapať do svojho hniezda, ale boli aj obeťami teplotných výkyvov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124940

Dnes je situácia celkom iná. Moderné viacvrstvové strešné plášte s tepelnou izoláciou, ochranou proti vlhkosti a s odvetraním, technicky prepracované konštrukcie strešných okien s novými možnosťami osvetlenia, možnosť vlastného kúrenia, únik pred ruchom mesta, nerušené bývanie bez kúpy pozemku, šanca na riešenie dispozície podľa vlastných predstáv, často v podobe mezonetového bývania, natoľko zatraktívnili podkrovie, že získať byt v tomto priestore sa neraz stáva prestížnou záležitosťou. Príjemný podkrovný životný štýl sa vám však môže „prihodiť“ iba v priestore strechy s optimálnym tvarom a konštrukciou. Dôležité je vedieť, ako využiť vo svoj prospech nielen výhody, ale aj zdanlivé nevýhody podkrovného priestoru.


Priestor pod hrebeňom strechy so sklonom nad 45° môže aspoň sčasti poslúžiť ako ďalšie podlažie (ale len v prípade, že tento priestor má aspoň polovicu plochy so svetlou výškou minimálne 2,3 m). Výškové členenie pridáva na atraktivite interiéru podkrovia. Ak priestor pod hrebeňom nevyhovuje zobytneniu, ešte vždy môže poslúžiť na odkladanie vecí alebo umiestnenie rozvodov. Komíny, schodiská, vetráky a šachty sú pevné body, na ktoré musí priestor prirodzene nadväzovať. Nižšiu svetlú výšku podkrovného bytu (minimálne 1,3 m) možno akceptovať tam, kde zariadenie nábytkom nedovolí bezprostredný prístup k stene v zníženej časti strechy. Na vybudovanie podkrovia sú vhodné strechy so sklonom od 35 do 55°. Maximálne využitie plochy podkrovia sa podarí najskôr pod strechou naklonenou pod 45° uhlom. Niektoré parametre priamo určuje norma: svetlá výška stropu obytných miestností v rekonštruovanom podkroví má byť najmenej 230 cm, v novopostavených podkrovných bytoch aspoň 260 cm. V miestach skosenia je najmenšia svetlá výška 110 cm, odkryté voľné trámy by mali byť vo výške minimálne 210 cm.
Konštrukcia krovu

Zaťaženie, ktoré pôsobí na strešnú krytinu, sa musí preniesť prostredníctvom jednotlivých prvkov krovu do hlavnej nosnej konštrukcie budovy a odtiaľ až do základovej pôdy. Zaťažením môže byť okrem vlastnej tiaže napríklad sila vetra či napadaný sneh. Návrh konštrukcie krovu musí podrobne staticky posúdiť statik, pričom treba zohľadniť priťaženie strechy nielen vrstvami tepelnej izolácie, ale aj vnútornou povrchovou úpravou.


Lexikón základných pojmov
Krov – sústava drevených alebo iných prvkov tvoriacich nosnú kostru na uloženie vrstiev strešného plášťa a krytiny a prenesenie zaťaženia do nosného systému budovy.
Krokva – šikmý drevený prvok krovu, ktorý slúži na uloženie podkladových lát na kladenie krytiny.
Väznica – drevený prvok horizontálne umiestnený v konštrukcii krovu, na ktorý sa ukladajú krokvy.
Hambálok – drevený prvok, ktorý spája dve krokvy.
Väzný trám – horizontálny drevený prvok, ktorý je umiestnený v dolnej časti krovu. Prenáša zaťaženie zo strechy do nosných stien budovy.
Pomúrnica – drevená časť krovu položená na murive (v dolnej časti krovu), na ktorú sa kladú krokvy.
Vzpera – šikmý drevený prvok nachádzajúci sa v dolnej časti krovu. Slúži na podopretie hlavnej vzpery a väznice v krovoch s veľkými rozpätiami.
Klieština – vodorovný drevený prvok krovu, ktorý spája podporný stĺpik s hlavnou vzperou alebo dve protistojace krokvy, čím sa zabráni deformáciám.


Statika krovov je založená na systéme uzavretých trojuholníkov, ktoré sú v ich vrcholoch pevne spojené a vzájomne previazané prvkami zabezpečujúcimi tuhosť strechy vo všetkých smeroch. Konštrukcia krovu logicky vyplýva z tvarovania strechy či naopak – tvar krovu podmieňuje tvar strechy. Tvary a rozmery vychádzajú z technických požiadaviek, ale ovplyvňujú ich aj regionálne a architektonické hľadiská. Medzi najpoužívanejšie krovy rodinných domov patria väznicové sústavy – hambálok, stojatá a ležatá stolica. Konštrukcia krovu závisí od sklonu strešných rovín, rozponu, materiálového vyhotovenia a hmotnosti krytiny.Tvarostrešie pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Strecha sa dá dotvoriť, ale nie pretvoriť, preto je v prípade vstavby dôležité vyhliadnuť si vhodný tvar strechy.


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124941


Pultová strecha
Podobnosť pultovej s plochou strechou nie je čisto náhodná, naopak – rovnako ide o jednu strešnú plochu, avšak so sklonom väčším ako 10°, ktorá odvádza dažďovú vodu len na jednu stranu a na hrebeni prilieha na zvislú stenu.

Pre svoju „prostoduchú“ konštrukciu bola v lepšej architektúre dôb minulých zatracovaná. Moderné staviteľstvo ju omilostilo vo chvíli, keď sa zistilo, že dom s pultovou strechou je výborným riešením pri stavbe ekologických domov: fasádou budovy s veľkými zasklenými plochami, ktoré sú orientované na slnečnú stranu, prúdi do interiéru slnečná energia, pričom odvrátenú stranu domu chráni naklonená rovina strechy. Pre jednoduchosť konštrukcie sa opäť dostáva do pozornosti architektov a stavebných firiem. Na kratších bokoch domu je pultová strecha ohraničená kolmými štítovými stenami v tvare pravouhlého trojuholníka. Priestor pod pultovou strechou môže zaujímavým spôsobom zatraktívniť byt na najvyššom podlaží domu tak, že sa stane súčasťou obytného priestoru. Na vybudovanie samostatného podkrovného bytu tento tvar strechy neposkytuje dostatok miesta.


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124944


Stanová strecha
Štvorcový pôdorys zastrešený štyrmi rovnakými šikmými plochami, ktoré sa zídu v jednom bode na vrchole, môže za tvar stanovej strechy.

Podnes je najmä vidiek obdarený typickým rodinným domom zo 70. rokov minulého storočia – murovanou kockou pod pyramídou šikmej strechy, ktorá bez radikálnej zmeny tvaru krovu nemá veľké šance na vytvorenie obytného podkrovia. Konštrukcii krovu chýba hrebeň a jediné miesto pod vrcholom, ktoré môže mať priaznivú svetlú výšku, sa rovná dĺžke strany štvorcového pôdorysu.


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124943


Sedlová strecha
Tieto strechy patria pre svoj jednoduchý tvar a možnosť presvetlenia podkrovia aj zvislými zasklenými plochami v kolmých trojuholníkových štítových stenách k podobne vyhľadávaným ako strechy valbové.

Sklon bežnej sedlovej strechy 45° z nej robí konštrukciu vhodnú na zabývanie; dokonca ešte aj pri sklone 35° jestvuje riešenie – svetlú výšku môžeme získať zvýšením atikového muriva alebo osadením na konzolovito vyložený obvodový veniec. Dve strešné roviny, ktoré nesie nekomplikovaná konštrukcia krovu, sa stretávajú na hrebeni. Čím je väčší výskyt dažďových a snehových zrážok, tým strmšia by mala byť strecha, ktorá odvádza dažďovú vodu na dve strany.


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124945


Valbová strecha
Na rekonštrukciu spojenú so vstavbou podkrovných bytov sa najčastejšie využívajú valbové strechy, ktoré počas svojej existencie najviac rozvlnili mestskú krajinu, a tak sa stali jej synonymom.

Dve dlhé a dve kratšie šikmé roviny nad obdĺžnikovým pôdorysom sa stretávajú v hrebeni strechy, ktorá je svojím tvarom v najbližšom príbuzenstve so sedlovou strechou. O niečo zložitejšia konštrukcia krovu podopiera na užších stranách budovy trojuholníkové strešné plochy – valby, ktoré nahradili štítové steny. Valbovým tvarom sa často zastrešovali domy s pôdorysom v tvare L.


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124942


Manzardová strecha
Manzardová strecha so svojou lomenou strešnou plochou je tvarovo najvhodnejším adeptom na vybudovanie podkrovného bytu. Horná časť strechy s menším sklonom sa zrazu „prelomí“ do dolnej časti, ktorej väčší sklon uvoľní viac svetlého priestoru v podstreší.

Charakteristický je aj zložený tvar štítových zvislých stien (trojuholník, ktorý v spodnej časti prejde do lichobežníka). Plochu pôdorysu podkrovia môžu jej obyvatelia plne využívať vrátane obstavaného priestoru podkrovia. Mohutný tvar manzardovej strechy potrebuje rozumne opticky vyvážiť hmotou domu. Obložením posledného podstrešného podlažia strešnou krytinou môže vzniknúť nepravá manzardová strecha.
Hľadá sa tichá a slušná strecha

124937

Dobre situovaný

Dobre situovaný dom s vhodnou strechou, k tomu vlastníci objektu, s ktorými sa treba dohodnúť a podpísať zmluvu o odstúpení či predaji priestorov strechy za pevne stanovených podmienok pre obe strany. Súhlas s rekonštrukciou podkrovia, prestavbou, nadstavbou či vstavbou do strechy daný zhodným prejavom vôle spoluvlastníkov domu a odborne vyhotovený stavebný projekt sú nevyhnutnou podmienkou na získanie stavebného povolenia na stavbu podkrovného bytu. Ak zmysel tejto „jednoducho“ rozvitej vety neodradí budúcich podkrovníkov od ďalšieho vybavovania, potom sú na dobrej ceste k nadobudnutiu nehnuteľnosti v podstreší. Prečo by vlastníci bytového domu mohli súhlasiť so stavebným zámerom?


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124950

Rekonštrukcia podkrovia vyrieši opravu zatekajúcej strechy, ozdraví konštrukciu krovu, počas stavby možno rekonštruovať zastaralé inštalácie v bytovke. Kým padne rozhodnutie o vhodnej streche, netreba zabudnúť na dôkladnú prehliadku: vytypovať rizikové časti strešnej konštrukcie najmä v miestach uloženia drevených prvkov na murive (pomúrnica, prahy, väzné trámy) a v miestach s vyšším výskytom vlhkosti, skontrolovať stav krovu pod porušenou strešnou krytinou. Až na základe takejto obhliadky predbežne zistíte rozsah prác a, samozrejme, nutné finančné výdaje.


Hľadá sa tichá a slušná strecha

124946

Zistený stav trámov umiestnených pod dlažbou, uložených do vonkajšieho múru či prechádzajúcich v blízkosti komínových telies rozhodne, či sa porušené drevené prvky vymenia celé, alebo sa pôvodné prvky zabezpečia a vymenia sa len ich najviac poškodené časti. Drevo určené na rekonštrukciu či stavbu krovu musí byť zdravé, odkôrnené, suché, s vláknami rovnobežnými s pozdĺžnou osou, bez trhlín a hŕč, ktoré by oslabili prierez.


Čo hovorí človek z praxe: Opýtali sme sa Ing. Martina Kollára

Bývanie pod strechou a úrady – ako neurobiť chybu pri vybavovaní stavebného povolenia?
Treba nájsť projektanta, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu ako podklad na stavebné povolenie. Na základe projektu vydajú na stavebnom úrade zoznam dotknutých sietí. Vybavenie jednotlivých povolení trvá asi tri až štyri mesiace. Počítajte s tým, že stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť až po 15 dňoch od jeho vydania. Najčastejšou chybou stavebníkov je nesprávny odhad termínov vybavovania dokladov, neznalosť stavebného zákona, nesprávne zostavenie harmonogramu výstavby, nezosúladenie technológie výstavby a nedocenená dôslednosť pri podpise zmluvy so zhotovovateľom stavby.

Približne ako dlho trvá vybavenie stavebného povolenia a aký by teda mal byť harmonogram stavebných prác v prípade vstavby do strechy?
Vybavenie stavebného povolenia závisí od typu stavby. V prípade územného rozhodnutia sú to minimálne tri mesiace, vypracovanie projektu jeden mesiac, vybavenie dotknutých povolení ďalšie tri mesiace – ak všetko pôjde podľa plánu, bežný stavebník potrebuje na papierovanie sedem mesiacov. Úrady majú na vybavenie žiadostí 30 dní a málokedy sa stáva, že termín skrátia. Mnohé žiadosti sú na seba naviazané, čím sa termíny opäť predlžujú.

Koľko peňazí sa postupne minie na jednotlivé fázy stavby: nákup materiálu, odvoz odpadu, rekonštrukciu, prípadne výmenu krovu,… až po dokončovacie práce?
V etape výstavby si treba určiť orientačný harmonogram podľa toho, o aké stavebné činnosti pôjde – či sa vybuduje nový krov, alebo sa adaptuje starý. V každom prípade je lepšie osloviť odborníka už len preto, že väčšinou existuje viacero možných riešení, ktorými sa dá usporiť a súčasne navrhnúť priestorovo, konštrukčne a dispozične najprijateľnejší návrh. Na prvý pohľad zanedbateľná záležitosť pritom môže narušiť zámer celej stavby. Pri jednotlivých fázach stavby možno percentuálne rozložiť náklady takto:
– drevený krov, krytina, strešné okná – 45 % nákladov strechy,
– fólie, zateplenie – 20 % nákladov strechy,
– rozvody energií, sadrokartón, maľovanie, stierka – 35 % nákladov strechy.

Je výrazný rozdiel medzi vynaloženými nákladmi na zobytnenie podkrovia a nákladmi na kúpu bytu, či dokonca stavbu rodinného domu?
Zobytnenie podkrovia pod jestvujúcou strechou je jednoznačne lacnejšie v porovnaní so stavbou domu s obdobnou obytnou plochou, najmä ak sú krokvy a škridly vo vyhovujúcom stave – potom sa investícia týka zateplenia krovu, fólií, strešných okien, inštalácií rozvodov, sadrokartónu, podlahy a dverí. Nemusíte kupovať stavebný pozemok, riešiť prípojky na inžinierske siete, stavať základové konštrukcie… Na čom sa dá ušetriť? Odporúčal by som navštíviť na jar stavebné veľtrhy, kde sa dajú zakontrahovať s výrobcami veľmi výhodné zľavy.

Do akej miery sa musí zachovať tvar strechy?
Tvar strechy možno meniť len so súhlasom statika a prípadne aj predmetného pamiatkového úradu.

Podkrovie v meste – nie sú už všetky vhodné strechy obsadené? Keď sa podarí nájsť vyhovujúce podkrovie a vstúpime do rokovania s vlastníkmi objektu, aké sú bežné požiadavky, ktoré by mal stavebník splniť?
Na území Bratislavy sa v roku 1990 nachádzalo 900 striech, ktoré potrebovali okamžitú opravu. Majitelia mali problém nájsť za odstúpenie strešnej plochy zhotovovateľa. Dnes sa situácia zmenila, striech vhodných na prestavbu je podstatne menej a podmienky pre zhotovovateľov sú oveľa tvrdšie (zateplenie budovy, výmena inžinierskych sietí, oprava fasády, stúpačiek a vyriešenie ďalších podmienok, ktorými majitelia podmieňujú súhlas). V nejednom prípade je však najväčším problémom skutočnosť, že spolumajitelia sa nevedia medzi sebou dohodnúť. Neraz sa stáva, že odmietnu aj výhodnú ponuku na realizáciu novej strechy. Po určitom čase však nastáva kritická situácia – napríklad sa prepadne zhnitá strecha a je potrebná okamžitá náprava. Vtedy sa môže zvýšiť rozpočet aj o niekoľko stotisíc korún. Ceny bytov v podkroví sa pohybujú rôzne v závislosti od lokality. V priľahlej štvrti Bratislavy sa cena nového podkrovného bytu s rozlohou 80 až 85 m2 vyšplhá na približne štyri milióny korún.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: podkrovie strecha
Zdieľať článok

Diskusia