Keď je strecha plochá (2. časť)

06. 02. 2006
Zdieľať

Odborné vyhotovenie obrátenej strechy ponúka niektoré prednosti oproti jednoplášťovej streche. Hlavným rozdielom je obrátené poradie tepelnej izolácie a hydroizolácie, teda umiestnenie tepelnej izolácie nad hydroizoláciu. Predpokladom fungovania tejto skladby je však kvalitná, nenasiakavá tepelná izolácia.

Obrátená plochá strecha


Keď je strecha plochá (2. časť)

44001

Pri obrátenej streche s ďalšími vrstvami v súvrství je to sčasti ako pri teplej streche. Na nutný spád pri železobetónových nosných konštrukciách sa používa spádovací betón (prostý, nevystužený betón alebo vyľahčený betón), nasleduje základný náter a vyrovnávajúca vrstva. Potom nenasleduje tepelná izolácia ako pri teplej streche, ale strešná vodotesná izolácia (povlaková krytina).


Keď je strecha plochá (2. časť)

44002

Izolácia obrátenej strechy sa vyhotovuje napríklad v dvoch vrstvách modifikovaných asfaltových pásov, až potom prichádza na rad vrstva tepelnej izolácie, prípadne aj separačná vrstva. Pretože tepelná izolácia umiestnená v takejto skladbe je úplne vystavená pôsobeniu vonkajších vplyvov, musí sa výber jej materiálov dokonale premyslieť. Minerálna vlna je nasiakavá, preto nie je vhodná. Vhodnejšie sú vodotesné materiály, napríklad extrudovaný polystyrén. Pozitívom obrátených striech je, že v ďalších fázach výstavby nie ste závislí od počasia.

Po inštalácii hydroizolácie sa môžu tepelnoizolačné dosky a ďalšie vrstvy klásť aj neskôr. Tepelná izolácia v tejto skladbe chráni hydroizoláciu pred veľkými teplotnými výkyvmi, pred starnutím, pred škodlivými účinkami UV žiarenia aj pred mechanickým poškodením v priebehu výstavby, používania a údržby. Zároveň funguje aj ako parozábrana. Dôležitá je aj ochranná vrstva nad tepelnou izoláciou (štrk, doskové platne v štrkovej vrstve a pod.) na zamedzenie mechanického poškodenia, prehrievania, vytvárania pľuzgierov v izolácii vplyvom uzatvorenej vlhkosti a pod.

Keď je strecha plochá (2. časť)

44009


Keď je strecha plochá (2. časť)

44007


Pohľad na obrátenú plochú strechu s doskami z extrudovaného polystyrénu počas realizácie a po dokončení s ochrannou vrstvou štrku.


Zelená strecha


Keď je strecha plochá (2. časť)

44004

Zelená strecha má popri svojom ekologickom aspekte aj stavebnotechnické výhody – lepšie chráni pred extrémnymi teplotami, výkyvmi počasia a vetrom. Aj zvuková a tepelná izolácia tejto konštrukcie je vyššia. Pretože strecha je vysadená zeleňou, skladba jej vrstiev sa, samozrejme, líši od ostatných plochých striech. Okrem obvyklých vrstiev sú potrebné aj ďalšie funkčné vrstvy, najmä izolácia proti koreňom rastlín, nasledovaná deliacou a ochrannou (izolačnou) vrstvou, drenážnou vrstvou, filtračnou vrstvou, ako aj vegetačnou vrstvou a výsadbou.

Keď je strecha plochá (2. časť)

44008


Keď je strecha plochá (2. časť)

44005


Pohľad na zelenú strechu počas vytvárania súvrství obrátenej plochej strechy počas realizácie a po vyhotovení.Pokračovanie zajtra.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha ps zelená strecha
Zdieľať článok

Diskusia