ps

Plochá plocha
Stavba a rekonštrukcia

Plochá plocha

Funkcionalizmus by bez plochej strechy nebol tým, čím je. Plochá strecha dodáva mestským objektom moderný až nadčasový charakter. Svojpomocne postavené rodinné domy, pri výstavbe ktorých sa šetrilo, kde sa len dalo, a k tomu poobedňajšie fušky majstrov, ktorí sa v pracovnom čase starali o stavebný rozvoj socialistickej vlasti, prispeli ku katastrofálnej kvalite plochých striech a k všeobecne zlej mienke o nich. Rozvoj socialistickej vlasti sa síce zastavil a majstri premenili svoje fušky na oficiálnu podnikateľskú činnosť, no strechy zostávajú. Našťastie, aj u nás sa už nájde niekoľko poctivých firiem ponúkajúcich kvalitnú prácu svojich pracovníkov, ktorí sa nesnažia uchmatnúť si nejakú tú izoláciu na svoju chatu.

Chyby pri stavbe plochej strechy
Strecha, podkrovie

Chyby pri stavbe plochej strechy

Dokonalá strecha – to nie je len kvalitná nosná konštrukcia, ale aj výber strešnej krytiny a dôkladná realizácia detailov. Aby sa však nestala najproblematickejšou stavebnou konštrukciou a svojimi vážnymi nedostatkami a poruchami neznepríjemňovala život užívateľom budov takmer v každom ročnom období, musia všetci strechári dodržiavať predpísané pravidlá.

… aby plochá strecha netiekla
Strecha, podkrovie

… aby plochá strecha netiekla

Za neľahkým rozhodnutím o použití plochej strechy prichádza úvaha o vhodnej a použiteľnej hydroizolácii. Výber hydroizolácie podlieha mnohým faktorom, preto je najlepšie dať si poradiť odborníkmi – rovnako ako pri výbere samotnej technológie jej kladenia na strechu. Plochá strecha totiž vyžaduje profesionálne vyhotovenie aj najmenších detailov. Ich zanedbanie sa, jednoducho, nevypláca.

Vegetačná strecha – skvelé miesto na raňajky v tráve
Strecha, podkrovie

Vegetačná strecha – skvelé miesto na raňajky v tráve

Vegetačná strecha nie je novodobý pojem. Poznali ju už starí Rimania. Nemusíte sa však obávať, že budete vyzerať ako spiatočníci, ak sa pre ňu rozhodnete dnes. Práve naopak. Zelené strechy patria k dlhodobým trendom výstavby rodinných domov v zahraničí a svojich priaznivcov si pomaly nachádzajú aj u nás.

Plochá strecha = piata fasáda
Strecha, podkrovie

Plochá strecha = piata fasáda

Plochá strecha je neodmysliteľným prvkom súčasnej modernej architektúry. Obľúbená, populárna alebo nenávidená až zatracovaná a znovuobjavená plochá strecha je však známa už niekoľko tisíc rokov. To, že musí byť maximálne funkčná, je asi každému jasné, ale nemalo by sa zabúdať ani na estetické stránku. Veď je to ako klobúk na hlave peknej ženy. Iba ten správne zvolený typ dotvorí eleganciu, harmóniu a dokonalosť celku.

Zelené oázy na strechách
Záhradné stavby

Zelené oázy na strechách

Pohľad na zelenú strechu je v našich podmienkach ešte len zriedkavý. Založenie strešnej záhrady však nie je nemožné a nerealizovateľné. Okrem estetickej a relaxačnej funkcie, ktorú plní záhrada na streche, je významný aj ekologický aspekt – strešná záhrada je totiž domovom pre užitočný hmyz i vtáctvo a zlepšuje mikroklímu okolia domu. V neposlednom rade zabezpečuje izoláciu a ochranu strešnej krytiny a reguluje systém odvodňovania strechy.

Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Dnešné menu: strecha „na plocho“ (1. časť)

Tým, že sa ploché strechy začali u nás objavovať vo väčšej miere až v prvej tretine 20. storočia, mohol vzniknúť skreslený pohľad na dobu ich vzniku. Ich história však siaha o niekoľko tisíc rokov späť. Počas tohto dlhého obdobia sa vyvíjali a zdokonaľovali konštrukcie aj materiály, z ktorých pozostávali a ktoré zabezpečovali ich funkčnosť. Dnes sú ploché strechy bežným a obľúbeným architektonickým riešením piatej fasády. Prečo? Dozviete sa ďalej.

Strešné krytiny (2. časť)
Strecha, podkrovie

Strešné krytiny (2. časť)

Krytinu vyberáme podľa sklonu a tvaru strechy, únosnosti strešnej konštrukcie, klimatických podmienok, okolitých budov (špeciálne v oblasti s ľudovou alebo historickou architektúrou), žiadaného estetického stvárnenia, ale aj podľa požadovanej životnosti. To znamená, že ak sa na stavbu použijú menej trvanlivé materiály, má sa tomu prispôsobiť aj krytina.

Keď je strecha plochá (3. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (3. časť)

Po určitom čase sa na plochých strechách objavujú väčšie či menšie poruchy. Najmä tí, čo vlastnia plochú strechu zo sedemdesiatych rokov, vedia, o čom je reč. Čas ich jednoducho dotlačil alebo dotlačí k rekonštrukcii. Materiál, ktorý bol vystavený vonkajším vplyvom ani tepelnotechnické parametre starších vyhotovení plochých striech v súčasnosti už nie sú vyhovujúce.

Keď je strecha plochá (2. časť)
Strecha, podkrovie

Keď je strecha plochá (2. časť)

Odborné vyhotovenie obrátenej strechy ponúka niektoré prednosti oproti jednoplášťovej streche. Hlavným rozdielom je obrátené poradie tepelnej izolácie a hydroizolácie, teda umiestnenie tepelnej izolácie nad hydroizoláciu. Predpokladom fungovania tejto skladby je však kvalitná, nenasiakavá tepelná izolácia.