KMB SENDWIX – záruka výborných stavebných vlastností

KMB SENDWIX – záruka výborných stavebných vlastností

26. 11. 2014
Zdieľať

Prečo stavať práve zo SENDWIX? Jednoduchá odpoveď. Tento unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva, ktorý ponúka najväčší český výrobca betónovej strešnej krytiny a vápenno-pieskových murovacích prvkov, spoločnosť KM Beta má nejednu výbornú vlastnosť. Vysoká pevnosť, výborná akustika, jednoduchá konštrukcia a úspora energií potešia nejedného investora. So systémom KMB SENDWIX možno ľahko docieliť aj parametrov pre energeticky úsporný až pasívny dom a spĺňa technické požiadavky zodpovedajúce súčasným i budúcim potrebám.

Vápenno-pieskové prvky KMB SENDWIX predstavujú tradičné a preverené murivo, ktoré je už dlhé roky realizované prevažne v exteriéri (ploty, lícové murivo) hlavne vďaka svojej mrazuvzdornosti a dnes sa rovnako kvalitné prvky používajú aj pre výmurovky obvodových aj vnútorných stien stavieb.
Murovací prvok KMB SENDWIX je zhotovený z vápna a prírodného kremičitého piesku a je vytvrdený účinkom pary za vysokého tlaku. Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvorí mimoriadne pevné vápenno-pieskové kvádre. Z vonkajšej strany sa na murivo prikladá tepelná izolácia v rôznych variantoch. Súčasťou systému sú aj ďalšie prvky pre murovanie priečok, preklady, vencovky, lícové a komínové murivo. Systém dopĺňajú murovacie a škárovacie malty, lepidlá a pomocný materiál, ktoré KM Beta vyrába pod názvom PROFIMIX.  Viac na www.kmb-profimix.cz


KMB SENDWIX - záruka výborných stavebných vlastností

1459239
KM BETA, spol. s r. o.

Vysoká pevnosť materiálu zaisťuje kvalitu nosnej časti stavby a umožňuje výstavbu aj sedempodlažných objektov z nosných stien v hrúbkach 175, 240 a 290 mm. Výborný akustický útlm nosných stien aj priečok prispieva k pohode bývania – zaručuje dostatočnú akustickú izoláciu medzi dvoma bytmi, ale medzi miestnosťami vnútri jedného bytu alebo domčeka. Vysoká tepelná absorpcia materiálu prináša užívateľovi stavby stabilnú vnútornú teplotu prostredia v zimnom aj letnom období a prispieva tak k úsporám nákladov na vykurovanie alebo chladenie interiéru. Vďaka vysokej variabilite možností zateplenie objektu si každý investor môže sám vybrať, aké veľké náklady na vykurovanie bude musieť v budúcnosti riešiť. Jednoduchosť konštrukcie obvodových aj vnútorných nosných stien vďaka presným tvarom tehál a presné murovanie na lepidlo umožňuje v priebehu stavby ľahkú kontrolu správnosti a kvality prevedenia i pre investora. Pevnosť tehál umožňuje využiť veľmi štíhle nosnej steny už od hrúbky 175 mm, čím sa pri rovnakom obstavanom priestoru (proti súčasným stavbám z jednovrstvového muriva) zväčšuje úžitková podlahová plocha (u prízemného domčeku o cca až 5m²). Presné rozmery jednotlivých tehlových blokov umožňujú veľmi presné murovanie na lepidlo, a tiež rovný povrch stien, ktorý je vhodný pre aplikáciu tenkovrstvových omietok a priame lepenie obkladov a zateplenie. Murivo spĺňa požiadavky noriem na protipožiarnu odolnosť. KMB SENDWIX je koncipovaný tak, aby tepelné vlastnosti muriva vysoko prekračovali aj hodnoty normou odporúčané! Tj. R = 3,0 – 6,67 m2K / W alebo U = 0,32 – 0,15 W / m2K (pozn. Žiaduce je čo najvyššia R a najnižšiu U). Tieto vlastnosti pri správnom technologickom postupe murivo KMB SENDWIX poskytuje, pričom je zo stavebnej praxe všeobecne známe, že úniky tepla cez tzv. „Tepelné mosty“ (zoslabenie izolačných schopností muriva napr. Rozbitím tvarovky a následným domaľovaním, použitím nesystémového prvku, spojiva, omietky atď .) sa ďaleko ľahšie a efektívnejšie eliminujú pri konštrukciách vrstvených (sendvičových, zateplených) oproti stále bežne používanému tzv. jednovrstvovému (jednoplášťovému) murive.  Viac na www.sendwix.sk


KMB SENDWIX - záruka výborných stavebných vlastností

1459233
KM BETA, spol. s r. o.

Nákup materiálu z pohodlia domova

Využite pohodlný nákup z domu – e-shop KM BETA ponúka prehľadný výber produktov, výhodné ceny a kompletný servis bez zložitého obchádzanie stavebnín. Každému záujemcovi navyše odborníci z firmy KM Beta zadarmo spočítajú potrebné množstvo materiálu, poradia s najvhodnejšou voľbou sortimentu a pomôžu aj pri nákupe. Všetko na stránkach shop.kmbeta.cz

Kategória: Materiály Strecha, podkrovie
Tagy: stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia