Nezabúdajte na parozábranu

Nezabúdajte na parozábranu

12. 10. 2007
Zdieľať

Z praxe overenej dlhodobým výskumom vyplýva, že najväčšie chyby spôsobené v konštrukcii vlhkosťou zapríčiňuje nekvalitné zhotovenie vrstvy parozábrany. Preto je veľmi dôležité poznať vlastnosti tejto vrstvy a jej úlohu v strešnom plášti.

Na celú konštrukciu pôsobia z vonkajšieho prostredia klimatické podmienky, ako sú dážď, vietor, teplo či slnečné žiarenie, alebo akustické zaťaženie. Z vnútornej strany treba rátať s vplyvom rozdielnych teplôt, a najmä s vlhkosťou vzduchu, ktorú spôsobuje varenie v kuchyni, sušenie prádla, evapotranspirácia rastlín a, samozrejme, človek emitujúci vodnú paru. V našom podnebnom pásme sa v zime bežne vyskytuje exteriérová teplota –10 °C a 80 % relatívna vlhkosť, kým v interiéri požadujeme teplotu 20 °C a 50 % relatívnu vlhkosť. Pri takýchto teplotných a tlakových podmienkach má vodná para z podkrovia tendenciu tlačiť sa cez strešný plášť von.

Konvekcia vzduchu nastáva v budove pri otváraní dvier presunom teplého vzduchu do horných podlaží, na záveternej strane strechy pri prúdení vetra sa vytvára podtlak, a tým sa vysáva vzduch cez strešný plášť. Ku kondenzácii molekúl vodnej pary dochádza pri nasýtení vzduchu vodnou parou a jeho ochladení, pričom sa mení skupenstvo vody. Ak kondenzácia nastáva v tepelnej izolácii, potom si izolácia neplní svoju úlohu, lebo mokrá tepelná izolácia zohrieva asi ako mokrý kabát v zime. Na zabránenie prenikania difúzie vodnej pary do tepelnej izolácie sa musí použiť parozábrana.


Bez parozábrany to nejde


Nezabúdajte na parozábranu

108383

Funkčná parozábrana obmedzuje konvekciu vodnej pary a zabraňuje tvorbe kondenzátu v tepelnej izolácii. Ďalej zamedzuje negatívnemu konvekčnému prúdeniu, ktoré vytvára veľké energetické straty a zvyšuje životnosť nosnej drevenej konštrukcie, pretože správny vlhkostný režim znemožňuje vznik drevokazných húb. Parozábranu tvorí fólia s veľmi nízkou difúznosťou zväčša na báze polyetylénu, s nízkou hustotou, s alebo bez výstužujúcej mriežky. O kvalite parozábrany svedčí hodnota sd, to znamená, že fólia s určitou hodnotou sd kladie rovnaký odpor prestupu vodnej pary ako ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy. Čím je sd vyššie, tým je odpor väčší. Parozábrana s reflexným povrchom odráža sálavé teplo späť do interiéru, vďaka čomu znižuje energetické straty. Reflexná vrstva zabraňuje prieniku škodlivého elektromagnetického žiarenia do interiéru.

Okrem toho sa používajú tzv. kompozitné fólie na báze polyesterového vlákna, ktoré majú nepriepustný polyetylénový povrch. Najnovšie trh ponúka aj parozábrany s integrovanou lepiacou páskou a fólie s pohyblivou hodnotou sd, ktoré sa dajú využiť pri rekonštrukciách, kde sa nesmie narušiť podhľad, preto sa otvára krytina a fólia obaľuje krokvy.


Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Nezabúdajte na parozábranu

108385

Základ je kvalita a odborná montáž


Najväčšie chyby pri realizácii strešného plášťa sa, žiaľ, robia v oblasti parozábran. Kvalitné parozábrany sa veľmi často nahrádzajú lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi, ktoré sú určené na balenie. Pri týchto materiáloch sa vzhľadom na nízku mechanickú stabilitu negarantuje nijaká funkčnosť.

Postupne vznikajú mikrotrhliny, v dôsledku ktorých sa v tepelnej izolácii masívne tvorí kondenzát. Pri kladení parozábrany je vždy nutné prelepiť presahy a utesniť fóliu na podlahe i murive, ako aj všetky prestupy. Často sa na prelepenie stykov v ploche používajú nevhodné pásky, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nefunkčné.


Nezabúdajte na parozábranu

108387

Časom strácajú lepivosť, skrúcajú sa a odpadávajú. Nanešťastie sa napojenia parozábrany na prestupujúce konštrukcie (pomúrnice, štítové murivo) takmer vždy realizujú nevhodným akrylátovým tmelom, prípadne bez vhodnej tesniacej pásky.

Na všetky parotesné napojenia sa musia zásadne používať len materiály určené výrobcom. Pri realizácii parozábrany sa musí medzi hornou plochou obkladu a spodnou plochou parozábrany vytvoriť tzv. montážna medzera, ktorá slúži na vedenie elektroinštalácie a upevnenie podkonštrukcie pre podhľad.


Nezabúdajte na parozábranu

108386

V prípade uloženia parozábrany medzi podkonštrukciu a podhľad musíme parozábranu perforovať vedením elektroinštalačného rozvodu. Pri závesnom kotvení podhľadu v parozábrane vznikne neopraviteľný prienik, cez ktorý bude konvektovať teplý vzduch z interiéru do miesta uloženia tepelnej izolácie, takže sa začne tvoriť kondenzát. Pri dotyku reflexnej vrstvy parozábrany s obkladom sa takisto výrazne zníži jej schopnosť odrážať sálavé teplo do interiéru.

Parozábrana a poistná hydroizolácia sa nikdy nesmú navzájom dotýkať, vždy musí byť medzi nimi tepelná izolácia, lebo inak vzniká tepelný most a kondenzuje vodná para. Často sa to stáva pri napájaní fólii na rám strešného okna. Pri realizácii parozábrany je nutné použiť štandardné fólie a tesniace materiály určené na parotesné vytvorenie spojov. Zároveň je potrebné zveriť realizáciu skúsenému odborníkovi s dobrými referenciami, pretože kvalita práce je založená na perfektnom zhotovení detailov.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: parozábrana šikmá strecha
Zdieľať článok

Diskusia