Plochá strecha = piata fasáda

19. 09. 2006
Zdieľať

Plochá strecha je neodmysliteľným prvkom súčasnej modernej architektúry. Obľúbená, populárna alebo nenávidená až zatracovaná a znovuobjavená plochá strecha je však známa už niekoľko tisíc rokov. To, že musí byť maximálne funkčná, je asi každému jasné, ale nemalo by sa zabúdať ani na estetické stránku. Veď je to ako klobúk na hlave peknej ženy. Iba ten správne zvolený typ dotvorí eleganciu, harmóniu a dokonalosť celku.


Plochá strecha = piata fasáda

64507

Čo je vlastne plochá strecha? Je to stavebná konštrukcia nad posledným podlažím, vo vodorovnej polohe, so sklonom do 10o. Je to konštrukcia, ktorá má chrániť vnútorný priestor objektu pred dažďom, vetrom, snehom a teplom. Je to konštrukcia vystavená priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov. Z toho vyplýva, že základným faktorom pri rozhodovaní, aký typ strechy zvoliť pre svoj rodinný dom, mali by byť prírodné podmienky – podnebie a charakter krajiny.


Plochá strecha = piata fasáda

64499

Aj keď sa ľudia postupne naučili zhotovovať čoraz dokonalejšie strechy, v ktorých stelesnili dômyselnú vynaliezavosť a estetické cítenie, tvrdohlavá snaha ísť proti prírode sa väčšinou nevypláca. Ak sa rešpektujú prírodné deje a krajina, potom sa vhodne zvolená strecha aj s celým objektom stáva jej organickou súčasťou. Taká strecha potom dobré slúži dlhé roky. Malo by sa myslieť aj na estetickú stránku plochej strechy, hoci si mnohí povedia, že to nie je dôležité, veď ju nevidno. To však nemusí byť vždy pravda, napríklad pri zástavbe rodinných domov vo svahu sú strechy všetkých spodných susedov pod neustálymi pohľadmi horných susedov. Alebo pri zástavbe s rozličnou výškou je určite príjemnejšie, ak výhľad z vysokej budovy nerušia síce funkčné, ale nevzhľadné strechy pod ňou. Je dôležité si uvedomiť, že aj ploché strechy sú súčasťou stavby a architektonickým prvkom, ktorý veľakrát určuje charakter celého domu. Plochá strecha môže zaujať aj detailmi, ako sú netradičné atiky, rôzne presahy v pôdorysoch či na fasádach, alebo možnosťou účelného využívania v podobe strešných terás a záhrad.

Z čoho sa skladá?


Plochá strecha = piata fasáda

64503

Po roku 1990 sa aj na našom trhu objavil celý rad výrobkov a technológií pre ploché strechy, ktoré ponúkajú širokú škálu rôznych konštrukčných riešení. V súčasnosti sa najčastejšie používa jednoplášťová plochá strecha, čo znamená, že interiér je od exteriéru oddelený iba jedným plášťom. Jej základnú skladbu tvorí: nosná konštrukcia, spádová a vyrovnávajúca vrstva, dilatačná vrstva, parozábrana, tepelnoizolačná vrstva, expanzná vrstva a povlaková krytina. Existujú rôzne variácie takejto strechy, napríklad strecha s opačným poradím vrstiev – takzvaná obrátená strecha, kde sa hydroizolácia kladie až pod tepelnú izoláciu, alebo strecha, kde sa hydroizolácia kladie medzi dve vrstvy tepelnej izolácie.

Plochá strecha = piata fasáda

64494

Skladba úžitkovej strechy, ktorá je vhodná ako solídny základ pre terasu, parkovanie áut, bazén, tenisový kurt a podobne. Vysokú pevnosť v tlaku zabezpečujú izolačné dosky z penového skla. (Vedag)
1 – betón, 2 – špeciálna penetrácia – Emaillit BV extra, 3 – horúci bitúmen, 4 – dosky z penového skla, 5 – horúci bitúmen, 6 – podkladový elastomérbitúmenový pás – Vedatect PYE PV 200 DD, 7 – elastomérbitúmenový pás proti prerastaniu koreňov – Vedaflor WS-I, 8 – kamenná drvina, 9 – betónová dlažba


Ďalším typom plochej strechy je dvojplášťová strecha, ktorú tvoria v podstate dve nosné konštrukcie oddelené prevetrávanou vzduchovou medzerou. Je to veľmi účinný variant z hľadiska tepelnoizolačných a hydroizolačných vlastností strechy, ale je finančne náročnejšia a to často odrádza. Dvojplášťovú strechu tvoria tieto vrstvy: nosná konštrukcia dolného plášťa, parozábrana, tepelnoizolačná vrstva, prevetrávaná vzduchová medzera, nosná konštrukcia horného strešného plášťa, expanzná vrstva a povlaková krytina.

Nové technológie priniesli do skupiny plochých striech aj špecifickú strechu z vodonepriepustného betónu, tá sa však častejšie využíva na priemyselných stavbách.
Skladba takzvanej kreatívnej strechy, ktorá je vhodná pri pohľadových, ako aj pri tvarovo náročných strechách. Jednotlivé vrstvy sú v tomto prípade lepené zastudena. (Vedag)


Plochá strecha = piata fasáda

64495

1 – spádový betón, 2 – špeciálna penetrácia – Emaillit BV extra, 3 – lepiaci tmel – Vedatex-adhaesiv minimálne tri pruhy široké 4 cm na jeden štvorcový meter), 4 – parozábrana – Vedagard AL-K, 5 – lepiaci tmel – Vedatex-adhaesiv (minimálne tri pruhy široké 4 cm na jeden štvorcový meter), 6 – kašírovaný polystyrénový pás – Vedapo TS, 7 – samolepiaci elastomérbitúmenový pás – Vedastar (môže byť v štyroch farbách)


V súčasnosti sa pozornosť človeka sústreďuje na riešenie ekologických problémov, čo sa dotýka aj staviteľstva. Perspektívnou koncepciou sa javí budovanie takzvaných vegetačných striech. Vegetácia výrazne ovplyvňuje svoje okolie, zvyšuje vlhkosť vzduchu, čistí ho, významným spôsobom mení teplotný režim v bezprostrednom okolí a v neposlednom rade zvyšuje estetickú hodnotu prostredia.

Plochá strecha = piata fasáda

64496

Príklad jednoduchej skladby zelenej vegetačnej strechy. (Vedag)
1 – trapézový oceľový plech, 2 – samolepiaca parozábrana – Vedagard SK, 3 – polystyrénové dosky – Vedaporit, 4 – fóliový systém – Vedaplan, 5, 6 – ochranné izolačné polymérbituménové pásy proti prerastaniu koreňov – Vedaflor, 7 – minerálny substrát – Vedaflor, 8 – vegetácia – Vedaflor (rozchodníky)Plochá strecha = piata fasáda

64506

Zeleň na streche pôsobí aj ako ochrana vrstiev strešného plášťa, ktorá spočíva najmä v menšom mechanickom opotrebovaní (pôsobením slnka, vetra, dažďa, snehu, ľadu) a v znížení účinku slnečnej radiácie, a to nielen na krytinu a konštrukciu strechy, ale aj na interiér pod strechou.

Plochá strecha je zaujímavá aj tým, že ponúka možnosti na využitie. Napríklad kedysi nepredstaviteľné parkovanie áut na streche sa dnes využíva čoraz častejšie alebo plochá strecha ako oddychová zóna bytového domu, kde sa nachádza aj bazén, už nie je iba sen.


Niečo z terminológie

Strešný plášť – je časť strechy bez nosnej konštrukcie, ktorá chráni vnútorný priestor pred vonkajšími vplyvmi a zabezpečuje kvalitné vnútorného prostredie pre život ľudí pod strechou. Je zložený z niekoľkých vrstiev, ktoré musia odolávať vode, vetru, snehu, zime, teplu, prachu či tlaku.

Nosná konštrukcia – je časť strechy, ktorá zaťaženie spôsobené váhou strešného plášťa, vody, snehu, vetra, prevádzkou (ak je strecha pochôdzna) a ďalších častí strechy nad nosnou konštrukciou prenáša do ostatných nosných častí objektu (nosných stien, stĺpov a podobne).

Krytina – chráni vrstvy strešného plášťa a všetko, čo sa nachádza pod strechou, pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, najmä pred vodou vo všetkých jej skupenstvách, ďalej pred vetrom a prachom.

Povlaková krytina – je vodotesná krytina z asfaltových bezšvových, fóliových, kombinovaných a iných hydroizolačných povlakov. Táto krytina sa používa pri plochých strechách.

Aké sú hlavné príčiny porúch na plochých strechách?


Plochá strecha = piata fasáda

64501

Konštrukcia strechy jednoznačne patrí k technicky najnáročnejším častiam objektu. Paradox je, že sa neustále zdokonaľujú fyzikálne vlastnosti a zväčšuje množstvo dostupných materiálov, a napriek tomu stále dochádza k poruchovosti strešných plášťov či nedostatky minulosti sa prenášajú na dnešné konštrukčné riešenia. Najčastejšou príčinou poruchy plochej strechy je nedodržanie požiadaviek na hydroizoláciu a tepelnú izoláciu.

K ďalším častým príčinám porúch plochých striech patrí:


  • nesprávny projekt strechy (nesprávna skladba strešného plášťa, nevhodne zvolené materiály a zle vyriešené kritické miesta strechy, ako sú okraje strechy, vtoky, žľaby, dilatácie, svetlíky, prieniky potrubia a podobne);


  • nekvalitné vykonanie remeselníckych prác (nevhodne zvolené technologické postupy, nedostatočné spájanie povlakovej krytiny, nevhodné mechanické ukotvenie, zabudovanie mokrých materiálov a podobne);


  • zanedbávanie údržby;


  • nerešpektovanie počasia pri realizácii strechy.
To je iba skrátený súhrn informácií, ktoré opisujú, na čo treba dávať pozor pri realizácii plochej strechy. Aj šikmú strechu sprevádza množstvo porúch, ak sa pri realizácii nedodržia správne postupy. Pri správne zvolených materiáloch a technológiách môže plochá strecha slúžiť rovnako dobre a dlho ako strecha šikmá. Z týchto dôvodov je určite finančne výhodnejšie a pre vlastné nervy menej náročné obrátiť sa na odborníkov, ktorí poskytujú dlhodobú garanciu za realizované dielo.


Plochá strecha = piata fasáda

64502


Plochá strecha = piata fasáda

64500

Profesor Oláh nazval v jedných novinách Slovensko krajinou deravých striech. Ak naše ploché strechy vyzerajú takto, potom mal určite pravdu. Zlý výber materiálov, použitie nevhodných technológií či šetrenie na nesprávnom mieste dopadne takto. Oneskorené používanie progresívnych materiálov a technológií na Slovensku či krátkozraké šetrenie na citlivých konštrukciách plochých striech sa prejavuje vysokou poruchovosťou. Toto je pohľad na detail strechy s „vylepšením“ konštrukcie a so zanedbanou údržbou.

Nové materiály a technológie


Plochá strecha = piata fasáda

64504

Technológie plochých striech prešli vývojom od asfaltových krytín domácej výroby cez vlnu asfaltových lepeniek zo Západu a množstvo náterových systémov rozličnej kvality až po nové fóliové systémy (plastové fólie, mPVC, VAE a iné). Tieto fóliové materiály sa najčastejšie spájajú vzájomným stavovaním alebo lepením. Fólie spájané lepením sú však náchylnejšie na poruchy v spojoch a pre ploché strechy je spoľahlivosť spojov veľmi dôležitá. Veľký pokrok v spoľahlivosti dosiahli aj materiály určené na náročné ploché strechy, ako sú napríklad pochôdzne a vegetačné strechy. Aj keď nové materiály prinášajú lepšie možnosti perfektného zvládnutia plochej strechy, ešte to neznamená, že strecha bude automaticky dobre zrealizovaná. Často je totiž najväčšou prekážkou pri realizácii dokonalej strechy práve ľudský faktor. Neodborná a nekvalitná realizácia je ešte príliš často kameňom úrazu plochých striech. Preto je dôležité osloviť také firmy, ktoré majú dobré referencie a skúsenosti s výstavbou a rekonštrukciou striech, majú dobré technické vybavenie a kvalitne vyškolených pracovníkov.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha ps
Zdieľať článok

Diskusia