Strešná izolácia – celulóza a drevovlákno

08. 10. 2008
Zdieľať

Boli časy, keď strechy patrili najmä holubom, haraburdám, na vidieku najmä kopám sena. V tom poslednom prípade to mali vyriešené: seno bolo viac ako spomienkou na leto, zateplilo strechu a nebolo treba nič viac vymýšľať. Väčšina z nás už seno z polí nezváža, a ak sa aj dopracovala k podkroviu, tak ho pod svojimi šikminami zobytnila alebo sa len chystá na zobytnenie voľakedy neatraktívneho priestoru. Bez izolácií sa nezaobídete.


Viem a viete to aj vy, že sa na trh so stavebnými materiálmi vyrojilo za posledné desaťročia neúrekom tepelných izolácií. Rozvoj technológií stavania priniesol množstvo ponúk, ktoré si svojimi parametrami konkurujú.

Izolácie na prírodno

Bez dodržiavania technických noriem sa nezaobídeme ani pri snahe vytvoriť správne zateplenú šikmú strechu. Primerane navrhnutá a postavená strešná konštrukcia potrebuje aj vhodne zabudovanú tepelnú izoláciu vrátane jej ochrany. Rozhodnutie o hrúbke a spôsobe uloženia tepelnej izolácie by malo vychádzať z výpočtu tepelných strát pri prestupe strešným plášťom s cieľom vytvoriť potrebnú klímu, odhlučnenie a tepelnú pohodu v zobytnenom priestore pod novou alebo zrekonštruovanou strechou.

Navrhovanie tepelných izolácií do šikmých striech sa týka aj takej prozaickej záležitosti, ako sú naše úspory za spotrebu energií pri vykurovaní či ochladzovaní domu. Ak by sme sa postarali o dokonalú tepelnú izoláciu všetkých konštrukcií stavby a zanedbali vo finále práve strechu, ublížili by sme tým celému domu. Nie nadarmo stavebníci vzdychajú, že chcú mať čo najskôr dom pod strechou. To, aká funkčná bude, zásadne ovplyvní výber tepelnej izolácie. Aj pri tomto rozhodovaní čoraz viac ľudí hľadá spôsob ako zladiť svoj životný štýl so vzťahom k prírode a nakoniec zistia, že im je blízka ponuka prírodných materiálov s minimálnym podielom chemických látok.

Ukázalo sa teda, že napriek širokému výberu kvalitných tepelných izolácii, ktoré si už získali miesto na trhu so stavebnými látkami (dosky z extrudovaného či expandovaného polystyrénu, rohože z minerálnej vlny, platne z polyuretánu alebo penového skla) postupne sa dostávajú do povedomia stavebných firiem, investorov, ale najmä do konštrukcií strešného plášťa moderných domov tepelné izolácie s prekvapujúco prostým pôvodom.


Hrúbka izolácie
Hrúbka izolácie podkrovia závisí od klimatickej náročnosti prostredia; je ovplyvnená rozdielom a striedaním vonkajšej a vnútornej teploty, prúdením a vlhkosťou vzduchu. Vonkajšia teplota závisí od klimatických podmienok a nadmorskej výšky. Tatranci a ani Oravci by nemali na hrúbke strešnej izolácie šetriť viac ako obyvatelia Komárna či Veľkého Krtíša. Hrúbku tepelnej izolácie určí presný výpočet, ktorý zohľadní vlastnosti konštrukcie, podnebie a ostatné faktory. Pri zatepľovaní medzi krokvami je vhodná hrúbka aspoň 16 až 25 centimetrov (za dostačujúcu možno označiť hrúbku hlavnej vrstvy 16 a druhej tenšej vrstvy 4 centimetre).

Minimálna účinná hrúbka izolantu zodpovedajúca aktuálnym teplotechnickým štandardom je pri novostavbách 22 cm a pri rekonštrukciách 12 cm. Pravdou je, že aj pri rekonštrukciách by sa mali vytvoriť podmienky na dostatočné zateplenie napríklad prídavnými konštrukciami. Hrúbka izolácie však závisí predovšetkým od hodnoty tepelného odporu, súčiniteľa prechodu tepla a od tepelnej vodivosti posudzovanej vo vzájomných súvislostiach celej konštrukcie strešného plášťa. Čím väčšia je hrúbka izolácie, tým nižšia je hodnota súčiniteľa prestupu tepla U.


Tri spôsoby kladenia tepelnej izolácie do skladby šikmej strechy:
Najčastejšie sa tepelnoizolačné dosky ukladajú medzi krokvy strešnej konštrukcie. Izoláciu možno umiestniť aj na krokvy z vnútornej alebo vonkajšej strany. Ak potrebujeme v klimaticky náročnej oblasti zväčšiť hrúbku tepelnej izolácie a výška krokiev nám to neumožňuje, zateplenie medzi nimi možno kombinovať so zateplením na krokvy z vnútornej strany. Systém zatepľovania podkroví je dnes štandardizovaný a využíva sa pri ňom doplnkový materiál, uľahčujúci a zefektívňujúci túto činnosť. Výrobcovia a realizačné firmy preto používajú špeciálne príchytky a terčíky, hliníkové cd-profily a pod.Celulóza v šikmej streche

Technológia výroby izolácie z celulózy získanej z novinového papiera je „novinkou“ starou viac než deväťdesiat rokov. S celulózou si vtedy začali v USA a v severských krajinách Európy, u nás sa ujala po roku 1990. Technológia výroby, ktorá je v súčasnosti vo svete najrozšírenejšia, spočíva v suchom mechanickom rozvláknení zberového papiera a súčasnej impregnácii vlákien špeciálnymi prísadami. Tie zlepšujú odolnosť proti ohňu, plesniam i drobným hlodavcom. Tepelná izolácia sa upravuje tak, že konečný výrobok je nehorľavý, s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený boritými soľami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom.
Strešná izolácia - celulóza a drevovlákno

164842


Strešná izolácia - celulóza a drevovlákno

164841

Skladba šikmej strechy zateplenej fúkanou celulózou sa nelíši od iných prípadov použitia tepelných izolácií. Dôkladné vypĺňanie podkrovných konštrukcií tepelnou izoláciou na báze celulózy je možné vďaka pretlakovému plneniu strojom. Výhodou pritom je, že zatepľovať možno v ktoromkoľvek ročnom období, bez zvláštnych nárokov na poveternostné podmienky. (VUNO HREUS) Zákazník nemusí izolačný materiál zložito transportovať do podkrovia, ten je naložený na aplikačnom vozidle a pomocou dopravných hadíc možno nafúkať izoláciu do strešnej nadstavby aj na siedmom podlaží. Takýto spôsob práce navyše umožňuje uložiť izoláciu bez chybných spojov a s veľmi dobrou priľnavosťou v detailoch. Izolácia má v praxi široké použitie. (VUNO HREUS)

Na stavbe sa celulóza fúka aplikačnými strojmi a pneumaticky sa dopraví priamo do izolovanej konštrukcie. Takto už nie je potrebná ručná manipulácia. Zateplenie fúkanou celulózou dôsledne rieši vyplnenie detailov, pričom kopíruje nerovnosti izolovaného povrchu. Výsledkom vyplnenia konštrukcie pri správnej objemovej hmotnosti fúkanej celulózy je kvalitná izolácia bez tepelných mostov, ktoré by sa pri menej dokonalých postupoch mohli prejaviť práve v detailoch. Pri zatepľovaní šikmých striech sa objemová hmotnosť mení podľa sklonu konštrukcie.

Prečo celulóza:


 • tepelno izolačné parametre
  λ= 0,039 – 0,043 W/(m . K) (Climatizer plus),
 • výrazné zlepšenie akustiky stavby,
 • vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov, ktorá zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby a znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov,


Strešná izolácia - celulóza a drevovlákno

164844
 • nižšia navĺhavosť ako pri surovom dreve,
 • nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou,
 • dokonalé vyplnenie všetkých detailov stavby,
 • odolnosť voči hubám a plesniam,
 • ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 – 40 cm) jedným aplikačným zariadením,
 • cena izolácie, vrátane dodávky a montáže je porovnateľná s klasickými doskovými izoláciami.

Najčastejšie sa konštrukcie plnia z priestoru nad klieštinami do pripravenej dutiny. Pre tento typ izolácie sú najvhodnejšie konštrukcie využívajúce doskové materiály (OSB, MDF, Hofafest…) alebo dobre napnuté poistné hydroizolačné fólie určené na priamy kontakt s izoláciou. Takto sa pevne vymedzí priestor pre fúkanú izoláciu a zároveň sa získa vetrotesná prepážka vrátane poistnej hydroizolačnej vrstvy. Požadované tepelnoizolačné vlastnosti a schopnosť pohlcovať zvuk zaradili „fúkanú“ celulózu medzi izolácie s výbornými funkčnými vlastnostmi, a pritom jej nemožno uprieť ekologickosť.


Strešná izolácia - celulóza a drevovlákno

164840

Drevovlákno v šikmine

Izolácie z drevných vlákien (dosky Hofatex) prišli na svet pomocou termomechanického rozvláknenia drevných štiepkov v zariadení nazývanom defibrátor. Vlákna vo výrobni miešajú s vodou, potom vodnú suspenziu ohrejú, odvodnia, vyformujú z nej vláknitý koberec, který je už základom novej dosky. Odvodnené dosky sa ešte dosúšajú na konečnú vlhkosť. Počas výroby sa v drevnom vlákne aktivujú prírodné látky: lignín a hemicelulóza, ktoré zabezpečia pevné spájanie dosiek. Celý proces sa odohráva bez použitia lepidel, a tak tieto izolačné dosky svojimi vlastnosťami spĺňajú kritériá ekologických stavebných materiálov.

Izolačné dosky z drevných vlákien možno aplikovať s podobným zámerom ako bežne používané izolácie na báze minerálnej vlny alebo polystyrénu. Drevovláknité dosky pohlcovaním tepla účinne zabraňujú prehrievaniu obytných podkrovných priestorov. V interiéri zabezpečujú stavebné konštrukcie s drevovláknitými doskami príjemnú klímu: vyrovnávanie vlhkostných rozdielov je im vlastné (podobne pôsobí masívne drevo). Na rozdiel od dreva majú však niekoľkonásobne lepšie tepelno- -izolačné vlastnosti a lepšie prepúšťajú vodnú paru z konštrukcií.
Z hľadiska odvetrania je potrebné medzi izolačnými doskami z drevovlákna a krytinou zabezpečiť prevetranú vzduchovú medzeru, aby sa mohla priama vlhkosť, ktorá sa dostala cez krytinu na úroveň dosiek, odpariť. Tieto izolačné dosky v plnej miere nahrádzajú poistnú hydroizoláciu. (Smrečina Hofatex)


Strešná izolácia - celulóza a drevovlákno

164845

1 – Hofatex Tape; 2 – strešná krytina; 3 – laty; 4 – kontralaty a otvorená vzduchová medzera; 5 – Hofafest UD; 6 – Hofatex Them DK; 7 – parozábrana; 8 – laty a uzatvorená vzduchová medzera; 9 – drevený obklad

Hrúbka izolačnej vrstvy z drevovláknitých panelov je podmienená tepelno-fyzikálnymi požiadavkami kladenými na zateplenie šikmej strechy. V tomto zmysle sú rozhodujúcimi kritériami hodnota koeficientu prestupu tepla U a hodnota fázového posunu tepla v dôsledku letných horúčav (STN 73 0540). Najúčinnejšie zateplenie šikmej strechy drevovláknitými panelmi možno dosiahnuť nad krokvami s uložením minimálne dvoch vrstiev panelov rôznych hrúbok. Pri tomto spôsobe sa minimalizujú tepelné mosty v oblasti krokiev. Izolačné panely sa vyznačujú homogénnou štruktúrou a rozmerovou stabilitou.


Drevovláknité panely vo dvoch vrstvách sa kotvia kontralatami cez izolačnú vrstvu až do krokiev s použitím špeciálnych skrutiek. Parozábrana má zabrániť prenikaniu vodnej pary do stavebnej konštrukcie. Tenšia, vrchná vrstva drevovláknitých panelov (spoj na pero a drážku) je difúzne otvorená a zároveň má zvýšenú odolnosť voči prenikaniu vody. Aplikuje sa teda ako poistná hydroizolácia bez potreby použitia difúznej fólie. Na rozdiel od fólie slúži aj ako prídavná tepelná izolácia a môže obmedziť tepelné mosty na krokvách. 


V prípade, že sa vzhľadom na architektúru strechy uprednostní zateplenie medzi krokvami, potom bude vhodnejšie aplikovať napríklad trojuholníkový formát drevovlákna. Jednotlivé kusy sa vkliňujú vedľa seba medzi krokvy a odrezávajú sa len prečnievajúce časti trojuholníkov, ktoré neskôr možno použiť pri izolácii rôznych škár zúžených častí strešnej konštrukcie.

Prečo drevovláknité dosky?


 • tepelno izolačné parametre λD= 0,038 W/(m . K) (Hofatex Therm),
 • výborné tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti,
 • dobre prepúšťajú vodnú paru,
 • vyrábajú sa výlučne z prírodných surovín,
 • jednoduchá aplikácia a ľahké opracovanie,
 • difúzne otvorený materiál,
 • vyrovnáva vlhkostné rozdiely prostredia,
 • zdravotne neškodný a plne recyklovateľný.


Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 08/2008.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: celulóza drevovlákno strecha strešná izolácia
Zdieľať článok

Diskusia