Vyberáme izoláciu na zateplenie šikmej strechy

16. 12. 2013 Zdieľať

Výber tepelnej izolácie vhodnej na zateplenie obytného podkrovia nemusí byť vôbec zložitý. Ak pri ňom zohľadníte niekoľko jednoduchých rád, čaká vás bezproblémové a komfortné bývanie.

Požadované hodnoty

Výber tepelnej izolácie v rozhodujúcej miere ovplyvňuje cieľová hodnota tepelného odporu, ktorú by mala daná stavebná konštrukcia dosiahnuť. Od nej sa následne odvíja aj hrúbka tepelnej izolácie. Vhodné je už teraz zohľadniť požiadavky novej tepelnotechnickej normy (STN 730540-2:2013), na základe ktorej budú u nás po 1. januári 2015 platiť pri tepelnej ochrane budov sprísnené požiadavky (podrobnejšie vysvetlenie novej tepelnotechnickej normy a jej požiadavky nájdete aj v samostatnom článku).  


Vyberáme izoláciu na zateplenie šikmej strechy

1278326

Novostavba alebo rekonštruovaná budova? 


Vyberáme izoláciu na zateplenie šikmej strechy

Vyberáme izoláciu na zateplenie šikmej strechy
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Pri voľbe tepelnej izolácie šikmej strechy je nevyhnutné všímať si aj skutočnosť, akú stavbu plánujete zatepliť. Požiadavky na kvalitu tepelnotechnických parametrov obvodového plášťa sú totiž pri novostavbách a rekonštrukciách budov rozdielne, pričom v prípade rekonštruovaných budov je v dôsledku zvolených postupov a použitých materiálov mnohokrát veľmi náročné dosiahnuť rovnaké parametre ako pri moderných novostavbách. Tepelnotechnickú ochranu budovy je nevyhnutné vnímať ako jeden celok a charakteristiky jednotlivých konštrukcií zjednotiť na rovnaký štandard. Staršie budovy zase vyžadujú zabezpečenie stability konštrukcií a nemali by sa zaťažovať ťažkými izolačnými materiálmi. Pri rekonštrukciách a zateplení starších krovov preto berte do úvahy aj hmotnosť. V takýchto situáciách je ideálne siahnuť po ľahších materiáloch (napríklad sklená vlna). 

Spôsoby zateplenia 

V prípade zateplenia šikmej strechy máte na výber z troch možných variantov. Tradičné riešenie predstavuje zateplenie šikmej strechy medzi krokvy a pod krokvy, ktoré je vhodné aj pri svojpomocnej realizácii. Nevýhodou tohto systému môže byť, že zasahuje do interiéru, a teda zmenšuje obytnú plochu domu. Ak ste však rozhodnutí pre zateplenie medzi krokvy a pod krokvy, voľte kvalitnejšie materiály s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Na dosiahnutie vami požadovaného tepelného odporu budete potrebovať izoláciu s menšou hrúbkou, vďaka čomu ušetríte aj na dreve potrebnom na vyhotovenie krokiev. Modernejšiu a pohodlnejšiu alternatívu predstavuje zateplenie medzi krokvy a nad krokvy, vďaka ktorému môžete šikmú strechu na staršej budove dodatočne zatepliť bez nutnosti zásahu do interiéru (viac informácií o nadkrokvovej izolácii nájdete aj v samostatnom článku) 

Druh strešnej krytiny 

Pri výbere izolácie určite zohľadnite aj druh použitej, respektíve uvažovanej strešnej krytiny. V prípade mäkkej strešnej krytiny (napríklad asfaltových šindľov) s plným záklopom pod krytinu je nevyhnutné voliť izolácie s garantovanou hrúbkou, nikdy nie izolácie s triedou tolerancie hrúbky T1, pri ktorých nie je ich maximálna hrúbka obmedzená a izolácia hrubá 16 cm sa môže rozvinúť aj na 20 cm. V dôsledku toho totiž dochádza k obmedzeniu, respektíve úplnému zastaveniu prevetrávania vo vzduchovej medzere medzi horným povrchom tepelnej izolácie a záklopom (v prípade strechy s mäkkou strešnou krytinou je vzduchová medzera v skladbe strešného plášťa medzi vrstvou tepelnej izolácie a záklopom nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia jeho prevetrávania). Pri tvrdých strešných krytinách (napríklad keramických a betónových škridlách) môžete v podstate použiť ľubovoľnú minerálnu izoláciu (aj s triedou tolerancie hrúbky T1). Vyplatí sa však myslieť na to, že pri použití kvalitnejších izolácií s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami môžete ušetriť na ich hrúbke, čo oceníte predovšetkým pri systéme medzi krokvy a pod krokvy. 

Formát a mechanické vlastnosti 

Pred zateplením šikmej strechy si všímajte aj mechanické vlastnosti jednotlivých druhov izolácií, respektíve formu ich spracovania, a teda či sú spracované vo forme dosiek, alebo roliek. Trendy a skúsenosti jasne hovoria v prospech rolovaných materiálov, pri aplikácii ktorých vzniká minimálny odpad a ktoré vďaka komprimácii sprevádzajú nižšie nároky na dopravu a skladovanie, takže ušetríte ešte pred aplikáciou tepelnej izolácie. Navyše, kvalitnejšie izolácie disponujú aj lepšími mechanickými vlastnosťami – nie je nutné ich mechanicky fixovať, vďaka čomu je aplikácia menej náročná na čas.  

Dôležitosť príslušenstva

Princíp fungovania parotesnej membrány ISOVER VARIO od spoločnosti ISOVER v zimných mesiacoch a v lete 


Vyberáme izoláciu na zateplenie šikmej strechy

1278324
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Samozrejmosťou by malo byť aj kvalitné príslušenstvo. Dôraz treba klásť na vhodne zvolenú strešnú fóliu a v neposlednom rade na účinnú parozábranu, ktorá strechu ochráni proti pôsobeniu vlhkosti. Ideálne riešenie predstavuje patentovaný systém inteligentnej parotesnej membrány ISOVER VARIO od spoločnosti ISOVER, ktorá vďaka svojmu jedinečnému zloženiu v zimných mesiacoch zabráni prieniku vodných pár z interiéru do strešnej konštrukcie a v lete naopak – prípadnú nahromadenú vlhkosť v streche prepúšťa do interiéru, čo predlžuje životnosť strechy. 


 

www.isover.sk
www.isover-vzduchotesnost.sk
www.isover-konstrukcie.sk 

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strecha zateplenie
Zdieľať článok