Strecha. Tak plochú či šikmú? 1.

Strecha. Tak plochú či šikmú? 1.

18. 02. 2010
Zdieľať

Mať strechu nad hlavou – to sa nevraví len tak. Bývanie predsa patrí medzi základné ľudské potreby. Akú strechu si však vybrať? Aké sú plusy či mínusy jednotlivých konštrukcií? Strecha má totiž zásadný vplyv pri rozhodovaní o celej architektúre domu...

Hneď na začiatku treba povedať, že tak plochá, ako aj šikmá strecha plní svoju základnú funkciu – chráni interiér domu pred vonkajšími vplyvmi a vrtochmi počasia. Z tohto pohľadu teda niet rozdielu medzi týmito dvoma konštrukciami. Záleží len na architektovi a investorovi, pre ktorú z nich sa rozhodne. Rovnako kvalitne, ale i nekvalitne môže byť vyhotovená strecha šikmá aj plochá, čo platí pre strechy nové aj staré. Na vytvorenie kvalitných podmienok pod strechou je dôležitá skladba strešného plášťa a najmä dodržanie tepelnotechnických požiadaviek. Treba však myslieť aj na to, že strecha má chrániť nielen pred zimou, ale aj pred horúčavou, a to bez ohľadu na jej tvar.


Strecha. Tak plochú či šikmú? 1.

244568
FEMINITY

Ploché strechy

Za plochú strechu sa považujú strechy so sklonom do 10°. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia mali povesť striech s častou poruchovosťou. Dôvodom boli nekvalitné projekčné návrhy, používanie nedokonalých povlakových krytín, nekvalitná realizácia klampiarskych prác či povlakových krytín. Veľká časť striech spred deväťdesiatych rokov sa totiž navrhovala ako úplne vodorovná, to znamená bez akejkoľvek spádovej vrstvy, pretože ktosi kdesi vypočítal, že ak sa spádová vrstva vynechá, použije sa menej stavebných materiálov a v rámci celého stavebníctva sa ušetria značné finančné prostriedky. Na takýchto strechách stoja kaluže vody, hlboké často i niekoľko centimetrov; krytina sa narúša i kyselinami z kyslých dažďov a striedaním značných teplotných rozdielov. Druhým častým mínusom plochých striech bola v minulosti príliš zjednodušená architektúra – známe „kocky“ bez ríms či vystupujúcich atík sa v tomto smere stali takmer synonymom nevydarenej socialistickej architektúry rodinných domov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Dnes je situácia celkom iná – práve domy s plochými strechami zbierajú ocenenia za architektonické riešenie. Využívajú sa pri nich tvarová členitosť fasád i odstupňovanie výškových úrovní striech a ďalšie zaujímavé architektonické prvky. Takáto architektúra je vhodnejšia do mestského prostredia a mestskej zástavby. K novej popularite plochých striech prispeli kvalitnejšie technológie, pomocou ktorých možno nielen stavať novostavby s dokonalými plochými strechami, ale aj rekonštruovať staršie ploché strechy tak, aby vydržali bez údržby i niekoľko desaťročí.


Strecha. Tak plochú či šikmú? 1.

244569
Soňa Sadloňová

Aby bola dokonalá

Na dokonalosť potrebuje plochá strecha dobrý návrh, ktorého sa treba striktne držať, špeciálne v prípade skladby strešného plášťa. Treba dodržať správne poradie vrstiev a nijakú z nich nevynechať. Zámena poradia vrstiev by mohla byť príčinou chybnej funkčnosti strechy, čo by sa prejavilo vlhnutím stropov a stien interiéru. Rovnako dôležité je použiť kvalitné osvedčené materiály a technológie. Dôležité je, aby všetky vrstvy boli suché – zabudovaná vlhkosť by na asfaltových krytinách spôsobovala tvorbu pľuzgierov, ktoré pri mínusových teplotách praskajú.

Veľký vplyv na kvalitu plochej strechy má ľudský faktor. Preto je pri výbere dodávateľa strechy dôležité nehľadať len najnižšiu cenu, ale zvažovať, či je návrh kvalifikovaný, aké referencie má firma, či má firma vybudovaný systém kontroly vykonávaných prác, či má svojho stavbyvedúceho na riadenie prác, či je firma organizovaná v profesijných organizáciách a či už podobné alebo rovnaké práce vykonávala. To sú kritériá, ktoré jednoznačne hovoria o kvalite či nekvalite firmy.

 


Strecha. Tak plochú či šikmú? 1.

244786


Strecha. Tak plochú či šikmú? 1.

244758


Strecha. Tak plochú či šikmú? 1.

244757
Hydros

Pri plochej streche treba dbať na dôsledné spojenie jednotlivých kusov povlakovej krytiny, podľa predpísaných spôsobov od výrobcu. (foto: Parabit)

 

K plochým strechám patria aj vegetačné strechy. V zime chráni pred únikmi tepla priestory pod strechou vrstva zeminy a rastlín, v lete sa konštrukcia zelenej strechy ohrieva minimálne. (foto: Fatra Izolfa) Vzhľadom na svoju funkciu a požadovanú životnosť sú ploché strechy závislé nielen od kvality použitých materiálov, ale aj dokonalosti vyhotovenia a usporiadania jednotlivých vrstiev, celkového návrhu strechy a riešenia detailov. (foto: Hydros)

Pozor na nedôsledne vyhotovené detaily!

Sú príčinou mnohých porúch. Typickou chybou je napríklad nedostatočné utesnenie hydroizolácie k povrchu fasády, ktorá by sa mala končiť minimálne 15 cm nad poslednou konštrukčnou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltovaných pásov natavením priamo na kovové oplechovania či ukončenia do strešných vpustov (prelepením viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina a voda nemôže riadne odtekať zo strechy).

Najčastejšie poruchy šikmých striech a ich príčiny:

• kondenzácia vodnej pary vo fragmente strechy pre nedostatočnú hrúbku tepelnej izolácie,
• zatekanie z topiaceho sa snehu alebo náporového dažďa pre neutesnenú alebo nefunkčnú poistnú izoláciu,
• chýbajúca vetracia medzera alebo jej nedostatočná šírka,
• nedostatočne veľké alebo chýbajúce nasávacie a odvetrávacie otvory na prevetrávanie,
• chybný druh, prípadne neutesnená alebo deravá parozábrana.

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: strecha
Zdieľať článok

Diskusia