Voňavá domácnosť je skvelá, ale: Viete, čo obsahujú osviežovače vzduchu?

14. 07. 2016
Zdieľať

V snahe o vytvorenie čo najpríjemnejšieho domáceho prostredia často siahame po rôznych pomocníkoch. Efekt ich použitia môže byť príjemný, ale pozor, dôležité je sledovať aj iné faktory. Napríklad, čo zanechávajú v prostredí, v ktorom sa najčastejšie zdržiavame, oddychujeme, pracujeme, varíme a jeme či spíme.

Ak chcete dodržiavať čo najzdravší životný štýl, určite viete, že je dôležité sledovať obaly výrobkov a ich zloženie. Tak, ako si v potravinách nekúpite polotovar plný éčok, pozor si treba dávať aj pri nákupe prípravkov, ktoré používate na ošetrovanie domácnosti. Možno neviete, že väčšina osviežovačov vzduchu so syntetickými vôňami funguje na princípe, že prehluší nežiaduci pach uvoľňovaním chemikálií do prostredia. Tieto chemikálie prekryjú naše nosové sliznice tenkou vrstvou, a tak cítime vôňu osviežovača. Niektoré dokonca oslabia čuchové nervy, ktoré prenášajú signály z nosa do mozgu a pomáhajú identifikovať vôňu. Tak sa môže stať, že vôňu budeme cítiť i v miestnosti, v ktorej prakticky nie je, respektíve nebudeme cítiť nepríjemné pachy… 


Voňavá domácnosť je skvelá, ale: Viete, čo obsahujú osviežovače vzduchu?

Voňavá domácnosť je skvelá, ale: Viete, čo obsahujú osviežovače vzduchu?
Shutterstock/Isifa

Dnes sa pozrieme na to, aké nebezpečné látky môžu obsahovať osviežovače vzduchu najrôznejších typov – od sprejových, cez elektrické až po vonné sviečky, impregnované gély, či difuzéry:

1. Benzén – podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, žiadna úroveň benzénu sa nedá považovať za bezpečnú. Výskumy preukázali súvislosť vystavenia sa benzénu s rakovinou a aplastickou anémiou.

2. Formaldehyd – známy karcinogén, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože, očí, nosa, hrdla, astmu, bolesti hlavy a tiež nevoľnosť až zvracanie.

3. Metoxychlór – toxický pesticíd, ktorý pretrváva v živom prostredí. Jeho použitie ako pesticídu je zakázané v Austrálii a ďalších krajinách.

4. Paradichlórbenzén – známy je tiež ako 1, 4-dichlórbenzén. Bolo preukázané, že spôsobuje rakovinu u myší. Jeho výpary sú jedovaté, môžu spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, závraty, únavu, bolesť hlavy, podráždenie kože, očí, nosových dutín, ale i pľúc.

5. Fenol – táto vysoko horľavá látka spôsobuje vážne kožné reakcie.

6. Ftaláty – sú to neslávne známe syntetické vonné látky, ktoré na ľudský organizmus vplývajú ako narušitelia hormonálnej rovnováhy. Sú mimoriadne nebezpečné pre malé deti a tehotné ženy, i ich plody. Dlhodobá expozícia týmto látkam môže ovplyvniť hladinu testosterónu a viesť k reprodukčným abnormalitám. 

7. Styrén – i táto látka je riskantná z hľadiska našej hormonálnej rovnováhy, môže prispieť k problémom so štítnou žľazou a tiež poruchám reprodukčného systému. 

Stále to nie je všetko

Toto je sedem najnebezpečnejších látok, ktoré môžeme nájsť v osviežovačoch vzduchu a ktorým sa rozhodne treba vyvarovať. Existuje však celý rad ďalších, ktoré môžu vyvolať individuálne podráždenie, opuchy nosovej sliznice, nevoľnosť, kožné reakcie. Kedysi sprejové osviežovače obsahovali chlórfluorované uhľovodíky, kvôli vplyvu na ozónovú vrstvu však boli zakázané. Nahradili ich prchavé uľovodíky – metylénchlorid, propán, n-bután, izobután, ktoré sú nebezpečné aj kvôli horľavosti. 


Voňavá domácnosť je skvelá, ale: Viete, čo obsahujú osviežovače vzduchu?

Voňavá domácnosť je skvelá, ale: Viete, čo obsahujú osviežovače vzduchu?
Shutterstock/Isifa

Vonné sviečky tiež nie sú výhra!

Poviete si, nebudem používať chémiu, kúpim si vonnú sviečku s éterickým olejom. Znie to síce skvele a vcelku aj zdravo, ale treba si uvedomiť, že vonné a aromaterapeutické sviečky sú tiež vyrobené z parafínov a syntetických vonných olejov, ktoré pri pálení uvoľňujú do prostredia toxické výpary. Problém je v tom, že väčšina týchto látok doposiaľ nebola testovaná z hľadiska dlhodobého a kumulatívneho vplyvu na ľudské zdravie. Mnohí odborníci sa však prikláňajú k názoru, že i tieto chemické látky predstavujú pre ľudské telo riziká, špeciálne pre tých, ktorí používajú vonné prípravky dlhodobo a priebežne. O tom nebezpečnejšie môžu byť pre malé deti, tehotné ženy, alergikov a astmatikov. 


Voňavá domácnosť je skvelá, ale: Viete, čo obsahujú osviežovače vzduchu?

Voňavá domácnosť je skvelá, ale: Viete, čo obsahujú osviežovače vzduchu?
Shutterstock/Isifa

Čo je teda najzdravšie?

Udržiavať domácnosť permanentne v poriadku a v čistote, dôkladne vetrať, v starších bytoch riešiť zdroje nepríjemných pachov – často to môže byť pleseň či iná pliaga ukrytá na mieste, ktoré nie je dostupné voľným okom. Napríklad na zadnej stene kuchynskej linky, za zle utesnenou vaňou a podobne. Iste netreba spomínať, aká môže byť pleseň v byte pre zdravie jeho obyvateľov nebezpečná.

Čoskoro prinesieme niekoľko tipov, ako si urobiť domáce prírodné osviežovače vzduchu, ktoré prevoňajú celý byt a pritom neohrozia vaše zdravie a ako sa postarať o to, aby váš byt bol vždy svieži!

Text: Sabína Zavarská
Zdroj: theorganicsinstitute.com , livescience.com

Kategória: Doplnky
Tagy: domácnosť osviezovace
Zdieľať článok

Diskusia