architektúra

Vzťah architektúry a prostredia
Legislatíva a financovanie

Vzťah architektúry a prostredia

Architektúra historická, ľudová, moderná, tradičná, šokujúca, dominujúca i nevtieravá, dobrá či zlá – čo stavba, to osobité vyznenie a iný prívlastok. Pre všetky stavby je však spoločné, že nijaká z nich nenadobúda svoj význam a zvláštne pôsobenie bez priameho a bezprostredného vzťahu k svojmu okoliu. Neexistuje dobrá stavba, ktorá by sa mohla osadiť na akomkoľvek mieste bez toho, aby sa charakterom okolia nezmenili jej význam a celkové vyznenie. Práve naopak, kvalita architektúry sa vyznačuje pochopením prostredia – nielen priestorového, ale aj spoločenského a významového – a jeho dotvorením.

Bývanie v konzerve
Návšteva

Bývanie v konzerve

„Konečne zistím, ako sa cíti tuniak v oleji,“ vravel som si po ceste do Humpolca. Mojím cieľom bol totiž dom – konzerva. A to nie hocijaká, ale taká, čo si niekoľko rokov poležala v tom najzapadnutejšom regáli – hnedá a hrdzavá. Akurát som celú cestu ľutoval, že som si so sebou nevzal otvárač…