fabrici

Plán záhrady, stavebné prvky v záhrade
Záhradné stavby

Plán záhrady, stavebné prvky v záhrade

Záhrada má viacero funkcií: estetickú, ochrannú a hygienickú. Zeleň v záhrade pomáha vytvárať príjemnú mikroklímu v okolí vášho domu. Každá záhrada je jedinečná a neopakovateľná. Pri jej plánovaní treba skĺbiť racionálne a emotívne hľadisko, aby vznikol harmonický celok architektúry domu, interiéru aj riešeného územia. Vonkajšia forma by nemala prevládať nad obsahom – dôležitá je myšlienka. Preto sa odporúča zveriť návrh záhrady odborníkom. Samouk sa ľahko môže dopustiť chýb, ktoré sa prejavia až s odstupom času.