hydro

Aby domu netieklo do topánok
Materiály

Aby domu netieklo do topánok

Každá stavba je vystavená účinkom vody – podpovrchovej, atmosférickej, prevádzkovej a pod. – a treba ju proti nim chrániť. Jednou z najdôležitejších úloh pri výstavbe rodinných domov je dôkladné a bezchybné vyhotovovanie hydroizolácií pod úrovňou terénu, pretože hydroizolácia spodnej stavby významne ovplyvní kvalitu objektu, možnosti jeho využitia a životnosť.