konštrukčný systém

Rýchla montáž domu z ľahkých oceľových profilov vo Zvončíne
Materiály

Rýchla montáž domu z ľahkých oceľových profilov vo Zvončíne

Riešite nové bývanie alebo nadstavbu, ktorá by nezaťažovala prízemie? Ideálne riešenie na rýchlu montáž je konštrukčný systém Lindab Construline. Základným prvkom je ľahká oceľová nosná konštrukcia.

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (2. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (2. časť)

Hoci sa v našich podmienkach uprednostňuje masívna konštrukcia postavená z kusových stavív, v posledných rokoch narastá, hlavne v zahraničí, záujem o ľahkú výstavbu z nosnej drevenej rámovej konštrukcie s výplňou alebo o výstavbu montovaných domov, ktorú charakterizuje rýchla montáž z predhotovených dielcov a prvkov. Masívna výstavba prešla rovnako istým vývojom a v súčasnosti už nemá s výstavbou budov z plných tehál v minulosti veľa spoločného.

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)

Charakteristickou črtou výstavby domu (odborne nazývanej „stavebná výroba”) je jej dočasná lokalizácia na určitom mieste. Po skončení výstavby sa technologické zariadenia a mechanizmy presúvajú na iné pracovisko. Stavebné dielo však ostáva na pôvodnom mieste a môže byť jeho trvalou ozdobou alebo aj nežiaducim zásahom do životného prostredia. Stavebná výroba i jej prípravné zložky musia pri svojej činnosti rešpektovať viaceré zákony a vyhlášky, ktoré súvisia s územným plánovaním, s ochranou krajiny, s environmentálnou bezpečnosťou a s vhodnosťou stavieb.