konštrukčný systém

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (2. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (2. časť)

Hoci sa v našich podmienkach uprednostňuje masívna konštrukcia postavená z kusových stavív, v posledných rokoch narastá, hlavne v zahraničí, záujem o ľahkú výstavbu z nosnej drevenej rámovej konštrukcie s výplňou alebo o výstavbu montovaných domov, ktorú charakterizuje rýchla montáž z predhotovených dielcov a prvkov. Masívna výstavba prešla rovnako istým vývojom a v súčasnosti už nemá s výstavbou budov z plných tehál v minulosti veľa spoločného.

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Stavajte moderne – hrubá stavba domu (1. časť)

Charakteristickou črtou výstavby domu (odborne nazývanej „stavebná výroba”) je jej dočasná lokalizácia na určitom mieste. Po skončení výstavby sa technologické zariadenia a mechanizmy presúvajú na iné pracovisko. Stavebné dielo však ostáva na pôvodnom mieste a môže byť jeho trvalou ozdobou alebo aj nežiaducim zásahom do životného prostredia. Stavebná výroba i jej prípravné zložky musia pri svojej činnosti rešpektovať viaceré zákony a vyhlášky, ktoré súvisia s územným plánovaním, s ochranou krajiny, s environmentálnou bezpečnosťou a s vhodnosťou stavieb.