kovová strecha

Povrchová ochrana kovov
Materiály

Povrchová ochrana kovov

Kovové strechy sú extrémne namáhané po celý rok, a je teda potrebné im zaistiť kvalitnú a dlhodobú povrchovú ochranu. Pre tento účel je v ponuke COLORLAKu vyčlenená skupina špecializovaných a odolných farieb.