mrz

Nenechajte svoj dom mrznúť!
Materiály

Nenechajte svoj dom mrznúť!

Domy našich rodičov či starých rodičov sú z plných pálených alebo nepálených tehál bez prídavnej tepelnej izolácie. Domy postavené v sedemdesiatych rokoch sú zväčša z pórobetónu alebo ľahčených tvaroviek s omietkou, ktorá mala plniť tepelnoizolačnú funkciu. Sami iste viete, že starším domom sa dnes nevyhýbajú problémy spôsobené nedostatočnou tepelnou ochranou. A ak sa v súčasnosti hovorí o zatepľovaní veľmi často, nespôsobuje to módna vlna, ale zmena pohľadu na tepelnú ochranu budov.

Radšej mrznúť alebo ako v byte kúriť ekonomicky
Energia

Radšej mrznúť alebo ako v byte kúriť ekonomicky

Vždy, keď nám zvýšia nájomné, oblieva mnohých z nás studený pot. Máme dojem, že dodávateľ si určuje ceny tepla a teplej vody podľa akýchsi záhadných kritérií, a my musíme zaplatiť aj jeho neekonomickú prevádzku a lajdáckosť bez toho, aby sme mohli túto skutočnosť ovplyvniť. Navyše, či kúrime alebo nekúrime, platíme rovnako. A tak sa určite mnohí z nás zamýšľajú nad možnosťou konečne sa osamostatniť a uvažujeme nad malým plynovým kotlíkom, ktorý by sa nám zmestil do haly... A vtedy sa nevyhneme otázke, či je pre nás vhodnejší vlastný kotol alebo centralizované vykurovanie.