Nenechajte svoj dom mrznúť!

13. 09. 2005
Zdieľať

Domy našich rodičov či starých rodičov sú z plných pálených alebo nepálených tehál bez prídavnej tepelnej izolácie. Domy postavené v sedemdesiatych rokoch sú zväčša z pórobetónu alebo ľahčených tvaroviek s omietkou, ktorá mala plniť tepelnoizolačnú funkciu. Sami iste viete, že starším domom sa dnes nevyhýbajú problémy spôsobené nedostatočnou tepelnou ochranou. A ak sa v súčasnosti hovorí o zatepľovaní veľmi často, nespôsobuje to módna vlna, ale zmena pohľadu na tepelnú ochranu budov.

Prečo zatepľovať

Dôvodov je niekoľko a možno ich rozdeliť do dvoch skupín. Bežných užívateľov zaujímajú predovšetkým ekonomické argumenty. Tou najpodstatnejšou a najrýchlejšie sa odzrkadľujúcou zmenou sú nižšie náklady na vykurovanie. Tie môžu tvoriť až 40 percent celkových nákladov, čo pri dnešných cenách palív a energie iste nie je zanedbateľná časť. Ak potrebujeme menej tepla na vykúrenie nášho domu, potom je logické, že nám postačí menší kotol, tenšie rozvody, a dokonca i naša vykurovacia sezóna je o niekoľko dní kratšia. Ak svoj dom zateplíte, bude vám vďačný aj on sám, a keby vedel rozprávať, určite by sa vám poďakoval.

Ďalšou skupinou sú technické dôvody zatepľovania. Dostatočne izolovaný dom je chránený pred poruchami a dodatočným zateplením možno dokonca niektoré poruchy liečiť. Zateplený dom má aj lepšie akumulačné vlastnosti. To znamená, že dom môže lepšie využiť energiu dopadajúcich slnečných lúčov, ale zároveň si v lete, v čase veľkých horúčav, veľmi dlho uchováva príjemný chládok. A posledným, z hľadiska obyvateľa domu takisto podstatným dôvodom je tepelná pohoda. Veď komu neprekáža chlad od stien – ten starý známy pocit nás všetkých, že odniekiaľ stále „ťahá“. Tento pocit spôsobuje okrem nekvalitných a zle utesnených okien aj nedostatočne izolovaná stena, ktorej studený povrch spôsobuje prúdenie vzduchu.

Najbežnejšie materiály na zateplenie

Ak ste sa rozhodli šetriť seba, svoje peniaze, životné prostredie a v neposlednom rade i svoj dom a zatepliť ho, nespoľahnite sa iba na rady odborných firiem, ktoré tepelnú izoláciu ponúkajú, prípadne na rady predavačov v stavebninách. Ak nebudete mať aspoň základný prehľad o škále tepelných izolácií, môže sa stať, že sa nerozhodnete správne.

Polystyrén

Expandovaný polystyrén (EPS) sa vyrába tavením a spenením. Má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti (okolo 0,04 W/m.K) a malú objemovú hmotnosť. Jeho nevýhodou sú pomerne veľké objemové zmeny a vysoká nasiakavosť. Nemožno ho použiť na miesta, kde by mohla teplota vystúpiť nad 70 °C. Používa sa na izoláciu podláh, stien (okrem vonkajšej izolácie suterénnej steny) a dvojplášťových striech. Nevýhody nasiakavosti expandovaného polystyrénu sa odstraňujú výrobou extrudovaného polystyrénu (XPS). Výsledkom je uzavretá bunková štruktúra, vďaka ktorej má výsledný polystyrén vynikajúce vlastnosti. Nemá tendencie zmršťovať sa, je takmer nenasiakavý a má súčiniteľ tepelnej vodivosti iba 0,03 W/m.K. Rovnako ako penový polystyrén však neodoláva vysokým teplotám. Používa sa najmä na izoláciu základov, stien a podláh.

Penový polyuretán

Je najúčinnejšou tepelnou izoláciou. Jeho súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,02 až 0,035 W/m.K. Rozlišujeme mäkký polyuretán a tvrdú polyuretánovú penu. Mäkký je známy aj pod názvom molitan a v stavebníctve sa takmer vôbec nepoužíva. Tvrdý penový polyuretán možno používať na ploché a šikmé strechy, na steny suterénov ako poistnú hydroizoláciu a všade tam, kde nie je izolácia chránená proti vlhkosti.

Penový polyetylén

Jeho výhodou v porovnaní s inými materiálmi je, že je ohybný, pružný a nenasiakavý. Má súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,04 W/m.K. Nie je odolný proti teplotám nad 80 °C. Používa sa najmä na izoláciu potrubí a do plávajúcich podláh.

Penové sklo

Vyrába sa spenením sklenej drviny spolu s práškovým uhlím. Pretože tento izolačný materiál má uzavreté póry, je nenasiakavý. Je odolný proti extrémnym teplotám a má vysokú pevnosť v tlaku. Používa sa najmä na miesta, kde sa izolácia zaťažuje, ako sú ploché strechy a terasy, a na izoláciu stien vystavených pôsobeniu vody – steny suterénu.

Minerálna vlna

Vyrába sa drvením, tavením a rozvlákňovaním viacerých druhov horniny. Podľa základnej suroviny rozoznávame sklenú a kamennú vlnu. Pre spotrebiteľa je hlavný rozdiel medzi oboma vlnami v ich objemovej hmotnosti (v hustote). Sklená vlna je ľahká, mäkká a trvalo elastická. Väčšinou sa predáva zrolovaná a stlačená až na jednu tretinu svojho objemu. Niektoré výrobky majú parozábranu. Kamenná vlna má dvoj- až desaťnásobne väčšiu hustotu ako sklená vlna, je tvrdšia. Predáva sa vo forme dosiek vo svojom pôvodnom objeme. Vzhľadom na široké spektrum dosiek z minerálnej vlny môže byť ich súčiniteľ tepelnej vodivosti v rozpätí 0,035 až 0,076 W/m.K. Tento materiál znáša vysoké teploty. Nijaký výrobok z minerálnej vlny nesmie prísť do kontaktu s vodou. Dosky z minerálnej vlny sa používajú na izoláciu šikmých striech, stien, potrubí, podláh a plochých striech. Kamennú vlnu možno vďaka jej odolnosti proti tlaku použiť aj ako zaťažovanú izoláciu.

Perlit

Materiál vyrobený zahriatím expandovaných hornín znáša vysokú teplotu a je nasiakavý. Používa sa vo forme násypov alebo sa pridáva do betónu, malty a omietky a zlepšuje tak ich tepelnoizolačné vlastnosti. Materiál je odolný proti škodcom i hnilobe.

Drevená vlna

Lisovaná spolu s cementom do dosiek je známa pod názvom heraklit. Materiál sa vyznačuje dobrou tepelnou akumuláciou, dobre drží omietku, jeho tepelnoizolačné vlastnosti sú však v porovnaní s ostatnými spomínanými materiálmi horšie. Preto sa dosky z drevenej vlny používajú aj v kombinácii s minerálnou vlnou. Hodia sa na využitie v interiéri.

Odkiaľ uniká teplo – kam s tepelnou izoláciou

Budova je nežiaducimi prestupmi tepla ohrozená na všetkých stykoch s exteriérom, prípadne s nevykurovanou časťou budovy. Inými slovami – teplo môže unikať z budovy stenami, strechou, základmi, otvormi v konštrukcii, podlahou nad nevykurovaným suterénom, podlahou nad terénom alebo aj vnútornými stenami medzi dvoma rozdielne vykurovanými prevádzkami. Okrem toho môžu na konštrukcii vznikať tepelné mosty na rozhraniach rôznych materiálov a pri zmenách tvaru konštrukcie. Ak sa rozhodnete zatepliť si dom, myslite na to, že iba kompletné zateplenie všetkých miest a plôch vrátane detailov môže priniesť žiaduci výsledok. Zatepliť napríklad iba steny a okná, a strechu ponechať v pôvodnom, nevyhovujúcom stave je ako opraviť strechu iba na jej väčšmi deravej polovici.

Kategória: Materiály
Tagy: materiál minerálna vlna mrz polystyrén tepelná izolácia zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia