odstraňovanie náterov

Odstraňovanie náterov
Nezaradené

Odstraňovanie náterov

Pri natieraní staršieho povrchu stojíme pred otázkou, či ponechať pôvodný náter, alebo ho odstrániť. O spôsobe odstránenia rozhoduje kvalita pôvodného náteru a vhodnosť použitej technológie.