panel

Otvory v stenách panelových domov
Stavba a rekonštrukcia

Otvory v stenách panelových domov

Prvý panelový dom bol na Slovensku postavený už pred päťdesiatimi rokmi. A odvtedy sa ich postavilo veľmi veľa. Vznikali celé sídliská vo veľkých aj malých mestách. Ľudia im nezriedka dávali najmä pre ich fádny vzhľad nelichotivé pomenovania: holubníky, králikárne....
No keď sa im po rokoch podarilo byt v paneláku získať, boli radi, že majú kde bývať. Úpravy v bytoch sa robili len povrchové a len niektorí si vymieňali umakartové jadrá za murované.

Panelový konštrukčný systém drevených stavieb
Materiály

Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

Dôvodom rozšíreného uplatnenia panelového konštrukčného systému sú jeho konštrukčné, výrobné, montážne prednosti a možnosť efektívnej a kvalitnej finalizácie. Zúžitkované prednosti sa premietajú do ceny výrobku, čo je dôležitý faktor pre rozhodovanie sa väčšiny stavebníkov pre realizáciu konštrukčného systému stavby. Hlavnou prednosťou konštrukcie panelového systému je možnosť maximálnej prípravy stavby vo výrobnej prevádzke a rýchla montáž a dokončenie stavby na stavenisku – rádovo niekoľko dní od zahájenia montáže na dopredu pripravenej spodnej stavbe (základovej platni).