Otvory v stenách panelových domov

Otvory v stenách panelových domov

21. 12. 2006
Zdieľať

Prvý panelový dom bol na Slovensku postavený už pred päťdesiatimi rokmi. A odvtedy sa ich postavilo veľmi veľa. Vznikali celé sídliská vo veľkých aj malých mestách. Ľudia im nezriedka dávali najmä pre ich fádny vzhľad nelichotivé pomenovania: holubníky, králikárne....
No keď sa im po rokoch podarilo byt v paneláku získať, boli radi, že majú kde bývať. Úpravy v bytoch sa robili len povrchové a len niektorí si vymieňali umakartové jadrá za murované.


Otvory v stenách panelových domov

73942
Dominik Vlaheko

Po roku 2000 začali vznikať bohatšie skupiny ľudí, ktorí byty v panelákoch neopustili, ba naopak, mnohí si ich za 1,5 až tri milióny kúpili. No a predovšetkým títo – a neskôr aj tí menej solventní – začali s prerábaním bytov. Vznikali rôzne dispozície, v ktorých najviac prekážali práve nosné steny. Najčastejšie si chcú ľudia spojiť malú kuchyňu s obývacou izbou alebo dva susedné byty.


Otvory v stenách panelových domov

73943
Dominik Vlaheko

Väčšina ľudí nemá predstavu o tom, ako taký panelový dom funguje. Myslia si, že môžu robiť ľubovoľne veľké otvory do ktoréhokoľvek panela, a poniektorí sa do toho pustia aj sami. Treba zdôrazniť, že ak sa má do panela urobiť otvor, treba sa vždy poradiť so statikom, lebo on vie jednoznačne určiť, ktorý panel je nosný a ktorý nie. Ak ide o zásah do nosnej konštrukcie domu, tak v zmysle stavebného zákona k tomu treba vypracovať statický výpočet, ktorým sa potvrdí, že otvor do panela možno urobiť. Na takýto zásah vydá stavebný úrad stavebné povolenie. Ak sa bude robiť otvor len do deliacej priečky, ktorá neovplyvní statiku domu, bude stačiť len ohlásenie na stavebnom úrade.

Niekoľko zásad

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Otvory v stenách panelových domov

73949

Pri vytváraní otvorov do panelov platí niekoľko zásad, ktoré by však mali slúžiť len na plánovanie rekonštrukcie bytu. V nijakom prípade nemôžu nahradiť prítomnosť statika na mieste pri konečnom rozhodovaní.

V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka. Na nosných paneloch ležia stropy a stužujúce panely zabezpečujú stabilitu domu. Poškodenie týchto panelov môže vážne ohroziť nielen majiteľov byt, ale aj statiku domu. Pre lepšie pochopenie funkcie týchto panelov poslúži domček z karát. Niektoré karty nesú vodorovné karty (stropy) a iné stabilizujú domček, aby stál. Ak niektorú z týchto karát odoberiete, domček spadne.


Otvory v stenách panelových domov

73950

Rozhodujúcu úlohu v panelovom dome majú panely hrubé 150 mm. Ak treba urobiť do tohto panela otvor, mal by byť umiestnený 0,6 m od okraja panela. Šírka otvoru je zvyčajne do jedného metra a výška dva metre. Samozrejme, možno urobiť aj väčší otvor, ale potom treba panel v mieste otvoru vystužiť. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia stanoví statik. Na veľkosť otvorov môže vplývať niekoľko faktorov, ako napr. aký vysoký je dom, aké je podložie základov, či sú a aké veľké sú otvory v tejto stene na ostatných podlažiach, či je dom v seizmickej oblasti a aj v akom technickom stave dom je. Na realizáciu otvoru v panelovej stene si treba vždy prizvať odbornú firmu. Otvory do panela sa nesmú robiť hrubou silou, napr. búracími kladivami, ale musia sa vyrezať. Mohli by vzniknúť trhliny a poškodila by sa tak tá časť panela, ktorá zostáva. Aj spôsob vyrezania je dôležitý. Otvor treba vyrezávať po menších častiach, lebo pády veľkých a ťažkých kusov, hoci aj na podložené pneumatiky, môžu poškodiť stropné panely. Jednotlivé vyrezané kusy betónu treba hneď vyniesť von, a ak to nie je možné, tak ich treba ukladať pri stene, ale nikdy nie v strede izby.


Otvory v stenách panelových domov

73944

Okrem takýchto veľkých zásahov do konštrukcie domu je ešte celý rad menších príčin na rekonštrukciu alebo opravu. Už aj v minulosti niektorí ľudia vyhadzovali umakartové kúpeľne a nahrádzali ich murovanými stenami. Táto úprava je možná, nové steny však treba zhotoviť z ľahkých stavebných materiálov. A preto, že ide o kúpeľne, kde je vlhké prostredie, musia byť tieto materiály odolné proti vode. Ak by mala byť kúpeľňa významne zväčšená a doplnená napr. veľkou vaňou, treba tiež staticky overiť, či to je možné, alebo za akých podmienok je takáto rekonštrukcia možná.

Poruchy v domoch, a nielen v panelových, môže spôsobiť aj preťaženie stropov nábytkom. Napr. knižnice naplnené knihami až po strop alebo umiestnenie kozuba a v blízkosti iný ťažký kus nábytku alebo veľké akváriá spôsobujú viditeľné poruchy (trhliny) u susedov. Stropy bytov sú počítané na zaťaženie 1,5 Nm–2 (150 kg/m2).

Balkóny a lodžie

Na starnúcich – nielen panelových – domoch sa objavujú poruchy na balkónoch, lodžiách a iných ich častiach. Poruchy sa prejavujú napr. tým, že odpadávajú časti betónovej konštrukcie, takže sa obnažuje výstuž betónu. V dôsledku toho výstuž hrdzavie a prenikajúca vlhkosť, ktorá v zime zamŕza, ďalej nahlodáva betón. To sa však deje aj tam, kde to nie je tak vidieť, napr. v škárach medzi obvodovými panelmi. Škáry sú spôsobené najmä tým, že sa domom v minulosti nevenovala potrebná údržba. Tu treba upozorniť, že ak by napr. v dôsledku takejto poruchy odpadlo balkónové zábradlie na ulicu a spôsobilo niekomu úraz, zodpovedný bude vlastník bytu. Preto treba takéto poruchy odstrániť. Dnes je na trhu dosť materiálov na ich opravu. Treba však, aby to urobila odborná firma aj s patričnými zárukami.
Otvory v stenách panelových domov

73951


Otvory v stenách panelových domov

73953
Pavel Rydl

Aj toto je realita našich panelových domov, a nielen tých.

Aj takto môže vyzerať balkón po rekonštrukcii.


Otvory v stenách panelových domov

73945


Otvory v stenách panelových domov

73946

Takto nanešťastie vyzerá ešte stále veľký počet našich bytových domov.


Otvory v stenách panelových domov

73948


Otvory v stenách panelových domov

73947

A takto môžu vyzerať, keď sa do toho pustíte.


Nová móda

V súčasnosti je rozšírené nadstavovanie domov. Na mnohých domoch je dostatočná rezerva na to, aby sa nadstavba dala urobiť. V niektorých domoch to však už nie je možné. Pokiaľ sú obyvatelia domu vlastníkmi bytov, a teda spoločne aj domu, majú priamy vplyv na to, či sa nadstavba bude, alebo nebude realizovať. Pri uvažovanej nadstavbe však musí byť urobený statický posudok, z ktorého vyplýva, či a koľko podlaží možno na dome urobiť. Bez takéhoto posudku nemožno nadstavbu realizovať. Potom sa vypracuje projekt pre stavebné povolenie a po vydaní stavebného povolenia sa urobí projekt na realizáciu stavby. Ak po realizácii nadstavby vznikajú v dome poruchy, napr. trhliny alebo iné prejavy, k chybe došlo buď v statickom posudku (neboli pravdivé všetky vstupné údaje), alebo dodávateľ stavby nevykonal práce v súlade s projektom. Oprava takto poškodeného domu je riešiteľná, ale spravidla drahá a musí sa riešiť individuálne.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: panel panelák statika stavba
Zdieľať článok

Diskusia