Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

25. 11. 2005
Zdieľať

Dôvodom rozšíreného uplatnenia panelového konštrukčného systému sú jeho konštrukčné, výrobné, montážne prednosti a možnosť efektívnej a kvalitnej finalizácie. Zúžitkované prednosti sa premietajú do ceny výrobku, čo je dôležitý faktor pre rozhodovanie sa väčšiny stavebníkov pre realizáciu konštrukčného systému stavby. Hlavnou prednosťou konštrukcie panelového systému je možnosť maximálnej prípravy stavby vo výrobnej prevádzke a rýchla montáž a dokončenie stavby na stavenisku – rádovo niekoľko dní od zahájenia montáže na dopredu pripravenej spodnej stavbe (základovej platni).

Ekonomický dopad takéhoto spôsobu výstavby sa prejaví: • Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

  36819

  vo vysokej kvalite stavby (chránený výrobný priestor, výrobná kontrola, efektívne využitie technológie od jednoduchších nástrojov napr. pneumatických sponkovačiek až po automatizované linky), • v skrátenej dobe výstavby (urýchli sa návratnosť kapitálu vloženého do nákupu pozemku, vybudovania infraštruktúry a samotnej výstavby),


 • v centrálnom logistickom zabezpečení (zásobovanie viacerých roztrúsených stavieb materiálom, spojovacími prostriedkami a nástrojmi je organizačne komplikovanejšie a náročnejšie na dopravné kapacity).
Tieto prednosti sa optimálne využívajú hlavne pri realizácii rodinné a obytné domy.


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

36801

Panelový konštrukčný systém je založený na výrobe jednotlivých druhov panelov stavebnej konštrukcie (panely – podlahové, obvodové, priečkové, stropné, štítové, strešné) vo výrobnej hale, ich doprave kamiónom na stavenisko a rýchlej montáži. Konštrukčný systém umožňuje využívať pokrokové výrobné technologické linky s uzlami automatizácie a využiť kapacitu vyšších tried kamiónových ťahačov na jednorázovú dopravu vyrobeného dreveného objektu na miesto staveniska. Panelový systém využíva pre rýchlu a pohodlnú montáž modernú techniku, schopnú bezproblémovo zvládnuť výstavbu objektu aj v náročnejších terénnych podmienkach.


Drevené panely rozdeľujeme:


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36799

1. Podľa veľkosti na:


 • malorozmerové – maloformátové,


 • veľkorozmerové – celostenové;
2. Podľa štádia dokončenia vo
výrobe na:


 • hrubé panely,


 • finálne panely;
3. Podľa zameraného účelu v
konštrukcii objektu na: • Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

  36805

  podlahové, • obvodové,


 • priečkové,


 • stropné,


 • štítové,


 • strešné;
4. Podľa zameranej funkcie v
objekte na: • Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

  36807

  staticky nosné (obvodové, priečkové), • deliace (priečkové) štandardných vlastností,


 • deliace zvukovo izolačné (so zvýšenými zvukovoizolačnými vlastnosťami),


 • požiarne deliace (so zvýšenou požiarnou odolnosťou),


 • deliace tepelnoizolačné (so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami);

Konštrukčná skladba drevených panelov


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36798

Základom konštrukcie dreveného panelu je drevený rám, zhotovený z vodorovných, zvislých a diagonálnych prvkov zo smrekového alebo jedľového reziva (prierezu napr. 50/120 mm, 50/118 mm, 60/140 mm a pod). Prvky (vodorovné, zvislé, diagonálne) sú spojené na tupo pomocou sponiek alebo klincov. Drevený rám je následne opláštený zvyčajne na hrubo z vhodných veľkoplošných materiálov. Priestor medzi rebrami je vyplnený tepelno-zvukovou izoláciou.

Z interiérovej strany obvodových panelov, alebo z vnútornej strany vlhkých prevádzok ako kúpeľne, práčovne, kuchyne, je daná parozábrana. Panely môžu byť vo výrobe dokončené na hrubo, alebo finálne s exteriérovým a interiérovým opláštením a so zabudovanými oknami a dverami.

Preprava panelov na stavenisko

Preprava sa realizuje rôznymi druhmi a typmi kamiónov. Dôležité je premyslené uloženie panelov – využitie prepravného miesta, bezpečnosť počas prepravy trasou a vylúčenie poškodenia panelov, preto sa:

 • panely určené na hrubé dokončenie ukladajú vodorovne alebo zvislo


 • panely určené na finálne dokončenie ukladajú zvislo.Montáž objektu z panelov

Pre montáž objektov z drevených panelov je potrebný na stavenisku žeriav. Výber typu žeriavu sa volí podľa panelu maximálnej hmotnosti a situácie staveniska (prístup, náročnosť terénu a pod). Montážny postup skladania objektu z panelov je zameraný na určitý stupeň panelového konštrukčného systému objektu. Konkrétne pri paneloch hrubého dokončenia je zameraný na túto úroveň konštrukcie objektu: prízemie – obvodové a priečkové panely hrubej konštrukcie, strop – stropné panely hrubej konštrukcie, podkrovie – obvodové, priečkové a štítové panely hrubej konštrukcie, krov – tradičný z jednotlivých prvkov.

Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36809


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36810


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36811


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36812


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36813


Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

36814Montážny postup možno zhrnúť do týchto procesov:

 • zostava a montáž vodiacich – základových prahov pre obvodové a priečkové panely prízemia na pripravený základ stavby (základovú dosku) podľa montážneho výkresu; • Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

  36806

  zostavovanie a spájanie obvodových a priečkových panelov prízemia za pomoci žeriavu podľa montážneho výkresu zostavy panelov prízemia vo vyznačenom poradí; • montáž vrchného stužujúceho venca panelov prízemia podľa montážneho plánu stužujúceho venca;


 • zostavovanie a spájanie stropných panelov za pomoci žeriavu podľa montážneho výkresu zostavy panelov stropu vo vyznačenom poradí;


 • zostava a montáž vodiacich prahov pre obvodové a priečkové panely nadstavby na stropné panely podľa montážneho plánu vodiacich prahov podkrovia;


 • zostavovanie a spájanie panelov nadstavby za pomoci žeriavu podľa montážneho výkresu zostavy panelov nadstavby vo vyznačenom poradí; • Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

  36816

  zostavovanie a spájanie pripravených častí krovovej konštrukcie za pomoci žeriavu podľa montážneho plánu krovovej konštrukcie (montáž pomúrnic, stolice krovu, krokví a pod.); • zakrytie strešnej konštrukcie poistnou hydroizoláciou;


 • pokrytie strechy krytinou spolu s klampiarskými prácami;


 • osadenie okien a vchodových dverí;


 • exteriérové dokončenie panelov – zateplením, obkladom;


 • interiérové dokončenie konštrukcií – hrubé podlahy, rošty stien pre obklady, obklady stien, podhľady stropov, zateplenie a obklady podkrovia, nášľapné vrstvy podláh, dlažby, keramické obklady, montáž ineriérových zárubní s dverami, montáž obložiek otvorov, montáž schodov.
S montážou objektu z panelov je prepojená:

 • montáž murovaných konštrukcií (napr. komína a kozuba), • Panelový konštrukčný systém drevených stavieb

  36817

  montáž elektroinštalácie – silnoprúd, slaboprúd, • montáž rozvodov vody a zdravotechniky,


 • montáž vykurovacieho systému,


 • montáž centrálneho odsávacieho systému a pod.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drepan drevená stavba drevo drevostavba panel
Zdieľať článok

Diskusia