podživ

Podkrovie ako životný priestor
Návšteva

Podkrovie ako životný priestor

Zrejme väčšina ľudí sníva o živote na vidieku, v súzvuku s prírodou. Predstava zelených vetvičiek za oknom je najmä pre romantické duše takmer povinnosťou. Aj v mestách však žijú ľudia, ba dokonca aj v tých, ktoré sú poznačené priemyselnou minulosťou (a možno aj súčasnosťou). A bývanie v takomto meste naozaj nemusí byť trestom.