posob

Pôsobenie vegetácie v priestore a čase
Zo života rastlín

Pôsobenie vegetácie v priestore a čase

Vegetácia, okrem priestorového pôsobenia, sa v záhrade prejavuje aj opakujúcimi sa zmenami počas roka a zmenami počas svojho vývoja – životného cyklu. Počas roka sa dreviny a rastliny menia, dynamicky reagujú na priebeh počasia. Vegetačné obdobie je cyklom, keď vyklíčia, kvitnú a prinášajú plody. Jeho nástup sa neriadi dátumom v kalendári, ale prílevom tepla a slnka, preto niekedy nastupuje skôr, inokedy neskôr.