právna poradňa

Dve otázky, dve odpovede (Právnické okienko s JUDr. Darinou Štetkovou)
Nezaradené

Dve otázky, dve odpovede (Právnické okienko s JUDr. Darinou Štetkovou)

So sestrou sme spolu kúpili dvojizbový byt. Nakoľko sme obe nemohli byť vlastníčkami (môžu to byť len manželia), byt sme napísali na sestru. Odvtedy prešlo päť rokov, sestre sa narodila dcéra a ja by som chcela, aby polovicu prepísala na mňa darovaním alebo prevodom. Sestra však prevod na mňa odmieta kvôli dcére. Nemám žiadne doklady, všetko je písané na sestru, okrem iného aj doklady za úhradu služieb a ostatných nákladov spojených s bytom, aj keď na úhradách sa podieľame rovnakým dielom (striedame sa každý mesiac). Trvalý pobyt mám v byte desať rokov. Mám nejakú nádej uspieť na súde?

Aké majú byť odstupy stavieb?
Stavba a rekonštrukcia

Aké majú byť odstupy stavieb?

Odstupy stavieb upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vplyv darovania za života na dedenie
Nezaradené

Vplyv darovania za života na dedenie

Moja mama mi darovala nehnuteľnosť, v ktorej teraz žijem so svojou rodinou. Mám ešte dvoch súrodencov a obávam sa, či táto skutočnosť po smrti mojej matky neovplyvní výšku môjho dedičstva, resp. či nebudem musieť ostatných súrodencov vyplatiť.

Odstúpenie od zmluvy o dielo
Nezaradené

Odstúpenie od zmluvy o dielo

S manželkou staviame rodinný dom. Na vykonanie stavebných prác sme si objednali firmu, ktorá už časť prác spravila. Medzičasom sa zo zahraničia vrátili manželkini bratia, s ktorými by som mohol stavbu domu dokončiť svojpomocne. Zmluvu so stavebnou firmou sme neuzatvárali písomne, cenu, za ktorú budú práce vykonané, sme si iba položkovo odsúhlasili. Akým spôsobom môžeme ukončiť spoluprácu so stavebnou firmou?

Vyporiadanie spoluvlastníctva
Nezaradené

Vyporiadanie spoluvlastníctva

Sme traja súrodenci a po našich predkoch sme zdedili dva rodinné domy, ktoré máme v podielovom spoluvlastníctve. V jednom z nich žije brat so svojou rodinou a druhý z nich takisto využíva brat. So sestrou sme preto brata požiadali, aby nás aspoň z jedného rodinného domu vyplatil, s čím on vôbec nesúhlasí. Samozrejme, nechceme brata vyhnať z domu, v ktorom žije. Ale chceme, aby sa druhý rodinný dom predal. Môžeme tak urobiť aj bez bratovho súhlasu?