pro

Správny projekt stavby (2. časť)
Legislatíva a financovanie

Správny projekt stavby (2. časť)

Ak už viete, ako bude váš dom vyzerať, a stavebník i architekt sú spokojní s návrhom, treba získať povolenie na realizáciu stavby. Základnými právnymi predpismi v oblasti výstavby sú zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a jeho novely.

Správny projekt stavby (1. časť)
Legislatíva a financovanie

Správny projekt stavby (1. časť)

Pred výstavbou rodinného domu treba vypracovať jeho projektovú dokumentáciu, ktorá nám v predstihu ukáže, ako bude stavba vyzerať po dokončení. Príprave projektovej dokumentácie stavby sa venuje významná časť celkového času prípravy na výstavbu.