snivanie

Snívanie o podkroví alebo kráľovstvo pod šikmou strechou
Strecha, podkrovie

Snívanie o podkroví alebo kráľovstvo pod šikmou strechou

Vývojové trendy v stavebníctve zaznamenali v ostatných rokoch nárast v zobytňovaní podkrovia. Vzhľadom na vysoké ceny pozemkov, ako aj na nemalé stavebné náklady a demografický rast sa tento priestor stal najmä pre svoje finančné výhody príťažlivým pre mnohých investorov. Pre bývanie pod šikmou strechou platia určité špecifiká, ktoré treba pri stavbe či rekonštrukcii brať do úvahy. Hovorí sa, že všetko má svoje za aj proti... a to isté platí aj o podkroví.