stavebníctvo

Ako to niekedy vyzerá na stavbe domu
Materiály

Ako to niekedy vyzerá na stavbe domu

Nové materiály a nové technológie sú peknou snahou výrobcov o skvalitnenie stavebnej činnosti u nás, no ešte vždy neraz ostávajú iba v predstavách. Realita býva až krutá. Napokon, povedzme si pravdu, kto u nás chytá murársku lyžicu najčastejšie do rúk...

Hrubá stavba svojpomocne
Materiály

Hrubá stavba svojpomocne

My sme národ konzervatívny, ťažko sa vzdávame zvykov a zaužívaných spôsobov, s čím súvisí aj skutočnosť, že až tri štvrtiny súkromných staviteľov u nás si na výstavbu rodinného domu vyberie tradičné murované konštrukcie. Prispieva k tomu aj možnosť svojpomocnej výstavby, čo pre mnohých znamená finančnú úsporu. Tu však, u nás ešte vždy pričasto, nastávajú rozdiely medzi navrhovaným spôsobom výstavby výrobcov materiálov a slovenskou svojpomocnou stavebnou realitou. A nie vždy je to len svojpomocná výstavba – aj mnohé stavebné firmy sa nie a nie naučiť pracovať poctivo a precízne.

Pórobetón alebo tvárnice z odľahčeného betónu
Materiály

Pórobetón alebo tvárnice z odľahčeného betónu

Od svojho vzniku prešiel už dlhú cestu a dnes sa najviac využíva v dvojakej podobe: ako biely pórobetón, ktorého plnivom je jemný kremičitý piesok, a sivý pórobetón, ktorého plnivom je elektrárenský popolček.