Pórobetón alebo tvárnice z odľahčeného betónu

Pórobetón alebo tvárnice z odľahčeného betónu

15. 06. 2011
Zdieľať

Od svojho vzniku prešiel už dlhú cestu a dnes sa najviac využíva v dvojakej podobe: ako biely pórobetón, ktorého plnivom je jemný kremičitý piesok, a sivý pórobetón, ktorého plnivom je elektrárenský popolček.

Pórobetónové murovacie materiály sa vyrábajú prevažne v podobe presných tvárnic na suché murovanie. Tieto tvárnice sú ľahké a jednoducho opracovateľné. Výrobcovia ponúkajú ucelené stavebné systémy vrátane schodov, stropov a strešných dielcov, ktoré sa dajú na stavbe vyskladať ako detská stavebnica; čo sa nedá vyskladať z už pripravených dielcov, dá sa jednoducho vyrobiť priamo na stavenisku. Tepelnoizolačné vlastnosti pórobetónu spĺňajú vysoké nároky na izolačné schopnosti stavby a výrobcovia tvrdia, že pri vhodne zvolenom type tvárnic s dostatočnou hrúbkou nie je potrebné ďalšie zatepľovanie. V súčasnosti sú k dispozícii bezplatné poradenské služby vrátane výpočtu spotreby materiálu a tiež priame zaškolenie murárov na stavbe.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Betónové debniace tvárnice slúžia na zhotovenie zvislých betónových stien a stĺpov s nižšími požiadavkami na ich tepelnoizolačné vlastnosti – napríklad pri výstavbe garáže či pivničných priestorov.

Betónové debniace tvárnice slúžia na zhotovenie zvislých betónových stien a stĺpov s nižšími požiadavkami na ich tepelnoizolačné vlastnosti – napríklad pri výstavbe garáže či pivničných priestorov.
leier

Betónové debniace tvárnice slúžia na zhotovenie zvislých betónových stien a stĺpov s nižšími požiadavkami na ich tepelnoizolačné vlastnosti – napríklad pri výstavbe garáže či pivničných priestorov. Tvárnice sa vyrábajú z prostého betónu a slúžia ako stratené debnenie. Po osadení sa vyplnia betónom a možno ich aj vystužiť oceľovými prútmi, na ktoré sú v tvárniciach vytvorené žliabky. Debniace tvárnice sa ukladajú na seba nasucho alebo do maltového lôžka a previazanie radov má byť zabezpečené posunutím o štvrtinu, ideálnejšie až polovinu tvárnice. Na vytvorenie rohov, ostení a previazania sú k dispozícii koncové tvárnice, ktoré možno v strede rozdeliť.
Základová konštrukcia, na ktorej bude stena z debniacich tvárnic, musí byť dostatočne únosná. Prvý rad je vhodné ukladať do maltového lôžka na odstránenie nerovností podkladu. Po osadení troch až štyroch radov tvárnic, ako aj potrebnej vodorovnej a zvislej výstuže možno tvárnice vyliať betónovou zmesou. Betónová zmes musí vyplniť celú tvárnicu a musí sa zhutniť prepichovaním. Stĺpové tvárnice treba počas vypĺňania betónovou zmesou podopierať dreveným rámom, aby sa počas nalievania betónovej zmesi nepohli. Pri murovaní počas vysokých teplôt sa debniace tvárnice musia navlhčiť.

Neodporúča sa kombinovať v jednej stene pórobetónové tvárnice s iným materiálom ani s pórobetónom iného druhu.

Neodporúča sa kombinovať v jednej stene pórobetónové tvárnice s iným materiálom ani s pórobetónom iného druhu.
Porfix

Neodporúča sa kombinovať v jednej stene pórobetónové tvárnice s iným materiálom ani s pórobetónom iného druhu. Presná tvárnica je základným prvkom stavebného systému a je súčasťou na seba nadväzujúcich výrobkov rozličných rozmerov a využitia. Výhodou pórobetónových tvárnic je ich hmotnosť – aj pri rozmerovo väčších prvkoch sú používateľsky priateľské. To znamená, že sa s nimi dá murovať bez väčších mechanizmov a námahy. S tým súvisí aj menšie sadanie muriva.


Nevýhodou pórobetónových tvárnic je ich krehkosť, najmä pri doprave.

Nevýhodou pórobetónových tvárnic je ich krehkosť, najmä pri doprave.
Porfix

Nevýhodou pórobetónových tvárnic je ich krehkosť, najmä pri doprave. Prvú vrstvu tvárnic treba uložiť do maltového lôžka, ktoré vyrovná prípadné nerovnosti základovej dosky. Na tvárnice sa lepidlo alebo spojovacia malta nanášajú murárskou lyžicou s ozubením. Z týchto tvárnic sa muruje na lepiacu maltu na tenké škáry. Zvislé škáry sú v moderných tvárniciach spojené bez lepidla systémom pero – drážka.


Od zakladania stavby cez zhotovenie zvislých a vodorovných konštrukcií až po strešné prvky stavby 
– to všetko patrí pod hrubú stavbu.

Od zakladania stavby cez zhotovenie zvislých a vodorovných konštrukcií až po strešné prvky stavby
– to všetko patrí pod hrubú stavbu.
leier

Od zakladania stavby cez zhotovenie zvislých a vodorovných konštrukcií až po strešné prvky stavby
– to všetko patrí pod hrubú stavbu. Je praktické, ak všetky prvky hrubej stavby môžete zabezpečiť od jedného výrobcu stavebných dielcov, ktorý má vyriešené aj detaily spojov a napojení jednotlivých konštrukcií.

Pórobetóny sa prevažne vyrábajú ako tvárnice na suché murovanie. Pórobetón je ľahký, ľahko opracovateľný a jednoducho sa s ním manipuluje.

Pórobetóny sa prevažne vyrábajú ako tvárnice na suché murovanie. Pórobetón je ľahký, ľahko opracovateľný a jednoducho sa s ním manipuluje.
xella

Výstavba rodinného domu z bieleho pórobetónu. Pórobetóny sa prevažne vyrábajú ako tvárnice na suché murovanie. Pórobetón je ľahký, ľahko opracovateľný a jednoducho sa s ním manipuluje. Keďže výrobcovia pórobetónu disponujú väčšinou kompletnou ponukou prvkov na hrubú stavbu, je výhodné to využiť a neimprovizovať na stavbe s riešením spojov a detailov. Okrem toho sa tak sprehľadní záruka na zhotovené dielo. Pórobetón v stene sa nesmie kombinovať s iným materiálom.


Obvodové murivo z pórobetónu by sa malo začínať minimálne 30 cm nad upraveným terénom alebo by ho mala chrániť spoľahlivá hydroizolácia.

Obvodové murivo z pórobetónu by sa malo začínať minimálne 30 cm nad upraveným terénom alebo by ho mala chrániť spoľahlivá hydroizolácia.
xella

 

Obvodové murivo z pórobetónu by sa malo začínať minimálne 30 cm nad upraveným terénom alebo by ho mala chrániť spoľahlivá hydroizolácia. Akékoľvek zapúšťanie pórobetónových tvárnic pod upravený terén je neprípustné. Pred začiatkom murovania treba skontrolovať nerovnosti základov a vyrovnať ich do tolerancie 20 mm. Prvý rad tvárnic sa ukladá na vápenno-cementovú maltu v hrúbke asi 20 mm, čo sa môže meniť v závislosti od nerovnosti základov. Ďalšie vrstvy sa už potom murujú na maltu hrubú 1 až 3 mm. Prípadné výškové nerovnosti možno zabrúsiť pilníkom.

 

 

 

Dôležité je dodržiavať správne a adekvátne pracovné postupy výstavby s konkrétnym materiálom. Práca s pórobetónovými tvárnicami je veľmi jednoduchá a na úpravu rozmerov stačí použiť ručnú pílu a pilník, dôležitá je však precíznosť a presnosť murovania.


Dôležité je dodržiavať správne a adekvátne pracovné postupy výstavby s konkrétnym materiálom.

Dôležité je dodržiavať správne a adekvátne pracovné postupy výstavby s konkrétnym materiálom.
xella


Najjednoduchšie preklenutie otvoru pomocou prekladu, ktorý je súčasťou stavebného systému.

Najjednoduchšie preklenutie otvoru pomocou prekladu, ktorý je súčasťou stavebného systému.
xella

 

 

 

Najjednoduchšie preklenutie otvoru pomocou prekladu, ktorý je súčasťou stavebného systému. Správne zabudovaný preklad má ložné škáry rovnako hrubé ako murivo a uloženie na stene musí byť minimálne 250 mm.

 

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: hrubá murovanie pórobetón stavba stavebníctvo tehla
Zdieľať článok

Diskusia