Hrubá stavba svojpomocne

Hrubá stavba svojpomocne

03. 08. 2012
Zdieľať

My sme národ konzervatívny, ťažko sa vzdávame zvykov a zaužívaných spôsobov, s čím súvisí aj skutočnosť, že až tri štvrtiny súkromných staviteľov u nás si na výstavbu rodinného domu vyberie tradičné murované konštrukcie. Prispieva k tomu aj možnosť svojpomocnej výstavby, čo pre mnohých znamená finančnú úsporu. Tu však, u nás ešte vždy pričasto, nastávajú rozdiely medzi navrhovaným spôsobom výstavby výrobcov materiálov a slovenskou svojpomocnou stavebnou realitou. A nie vždy je to len svojpomocná výstavba – aj mnohé stavebné firmy sa nie a nie naučiť pracovať poctivo a precízne.

Tehla? Nie, dnes je to tehloblok alebo keramická tvarovka

S klasickou plnou pálenou tehlou sa v modernej výstavbe stretávame už v menšej miere. Občas pri drobných stavbách bez vysokých nárokov na tepelnoizolačné vlastnosti, alebo na miestach s vyššími nárokmi na pevnosť.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Požiadavky na urýchlenie výstavby a čoraz vyššie nároky na tepelnoizolačné vlastnosti murovacích prvkov ovplyvnili aj tehlu samotnú. Preto vznikli moderné keramické murovacie materiály, ktoré sú rozmerovo väčšie na urýchlenie výstavby a spĺňajú aj náročné tepelnoizolačné požiadavky, sú dierované, so sústavou vhodne usporiadaných dutín, ktoré spolu s pórovitým črepom zvyšujú ich tepelný odpor.
Pri nových technológiách výstavby je dôležitá precíznosť a presnosť murárskych prác. Dôležité je založenie prvého radu, ktoré musí byť dokonale rovné, pretože pri tenkých škárach sa prípadné odchýlky nedajú vyrovnávať maltou. Preto výrobcovia ponúkajú poradenské a pomocné služby, ktoré oceníte najmä pri zakladaní prvého radu tehlových blokov. (Poradca od firmy Heluz na založenie prvého radu tehál a zaškolenie murárov vás vyjde na 65 €, k tehlám dostanete aj zakladaciu maltu zdarma a spoločnosť Wienerberger ponúka túto službu bezplatne.)


Brúsený tehlový blok.

Brúsený tehlový blok.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Brúsený tehlový blok. Pred desiatimi rokmi vyvolávali tehlové bloky so šírkou 49 cm na dosiahnutie lepších tepelnoizolačných parametrov muriva u odbornej stavebnej verejnosti a aj u niektorých výrobcov diskusiu ohľadom hospodárnosti takého širokého muriva. S postupným zvyšovaním nárokov na energetickú náročnosť rodinných domov sa murivo široké 50 cm používa častejšie a objavujú sa aj skladby stien so šírkou až 70 cm.
Jednovrstvové obvodové murivo z tehloblokov Family 50 s vonkajšou tepelnoizolačnou omietkou dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,15 W/(m2 . K) (na porovnanie: má podobné tepelnoizolačné parametre ako polystyrén hrubý 25 cm alebo múr z klasických plných tehál široký 4,5 m). Nevýhodou tehlových blokov je ich relatívna krehkosť, nedá sa z nich ľahko odrezať, ak treba.

 


Murovanie z brúsených tehál na celoplošnú tentkovrstvovú maltu.

Murovanie z brúsených tehál na celoplošnú tentkovrstvovú maltu.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.


Hrubá stavba svojpomocne

1014931
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Murovanie z brúsených tehál na celoplošnú tentkovrstvovú maltu. Prvá vrstva tehál sa musí založiť na dokonale rovnú a súvislú vrstvu zakladacej malty, ktorá nesmie byť v nijakom prípade tenčia ako 10 mm. Malta sa nanáša špeciálnym valcom, ktorý zaistí optimálne dávkovanie a jej rozotretie. Valec sa volí podľa šírky steny. Pred nanesením mlaty sa musí ložná plocha tehly zbaviť nečistôt. Celoplošná tenkovrstvová malta sa nanáša v hrúbke 3 mm tak, aby prekrývala celoplošne aj dutiny tvaroviek. Po osadení tehly do maltového lôžka sa malta stlačí a konečná hrúbka škáry bude 1 mm. Murivo vymurované na celoplošnú tenkovrstvovú maltu vykazuje vyššiu pevnosť a tepelnoizolačné parametre ako murivá murované iným spôsobom na tenkú škáru.

 

Ako by to malo vyzerať


Dokonalé založenie prvého radu muriva z brúsených tehál je veľmi dôležité.

Dokonalé založenie prvého radu muriva z brúsených tehál je veľmi dôležité.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Dokonalé založenie prvého radu muriva z brúsených tehál je veľmi dôležité. Prvý rad sa zakladá na vápenno–cementovú murovaciu maltu, ktorá má vyrovnať prípadné nerovnosti základovej dosky. Výškové korektúry v ďalších radoch sú prakticky nemožné. Na presné nanesenie maltového lôžka výrobca odporúča použiť:
• nivelačnú súpravu,
• nivelačný prístroj s latou,
• hliníkovú latu dlhú minimálne 2 m na urovnanie zakladacej malty.
Tehly prvého radu sa ukladajú do vyrovnaného maltového lôžka zľahka a neklepe sa po nich kladivom, aby sa nezabárali.

Medzi základné suroviny použité pri výrobe tehál patria tehliarska hlina, ktorá udáva hlavné technické vlastnosti budúceho výrobku, a tiež ľahčivá, ako sú drevené piliny alebo papierenský kal, primiešané k tehliarske hline. Počas výrobného procesu daný komponent výrobnej suroviny vyhorí a vzniknuté dutiny v črepe zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Všetky suroviny použité na výrobu sú ekologické (o spôsobe výroby sa to však už nedá povedať), bez nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a klímu v obytnom priestore. Vyhotovenie tehlového bloku na pero a drážku skracuje čas montáže.

Medzi základné suroviny použité pri výrobe tehál patria tehliarska hlina, ktorá udáva hlavné technické vlastnosti budúceho výrobku, a tiež ľahčivá, ako sú drevené piliny alebo papierenský kal, primiešané k tehliarske hline.

Medzi základné suroviny použité pri výrobe tehál patria tehliarska hlina, ktorá udáva hlavné technické vlastnosti budúceho výrobku, a tiež ľahčivá, ako sú drevené piliny alebo papierenský kal, primiešané k tehliarske hline.
leier


Murovanie na tenkú škáru.

Murovanie na tenkú škáru.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

 

 

 

Murovanie na tenkú škáru. Na nanášanie lepiacej malty sú určené špeciálne nanášacie valce. Rovnomerným pohybom valca po uloženom rade tehál, pri otvorenej klapke, sa malta nanesie na ložnú plochu tehál. Valec treba ťahať výlučne smerom k sebe, t. j. za rukoväťou. Naraz sa nanesie lepidlo v dĺžke asi štyroch až šiestich tehál. Ak je konzistencia lepiacej malty správna, ostáva na rebrách, nezateká do dutín a pri práci ani nevyteká z valca. Tehly sa do požadovanej polohy neposúvajú, lebo by sa z ložných plôch zotrela lepiaca malta. Tehly by sa mali položiť do lepidla najneskôr do dvoch minút, pri murovaní počas horúcich letných dní aj skôr. Z tohto dôvodu výrobca odporúča postupovať po kratších úsekoch.


Počnúc druhým radom sa tehly murujú na maltu na tenké škáry, ľudovo nazývanú lepiacu maltu, alebo na celoplošnú tenkovrstvovú maltu.

Počnúc druhým radom sa tehly murujú na maltu na tenké škáry, ľudovo nazývanú lepiacu maltu, alebo na celoplošnú tenkovrstvovú maltu.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Počnúc druhým radom sa tehly murujú na maltu na tenké škáry, ľudovo nazývanú lepiacu maltu, alebo na celoplošnú tenkovrstvovú maltu. Pred nanášaním lepiacej malty aj pred ukladaním tehál do nej treba pretrieť ložné plochy tehál mokrou murárskou štetkou – aby boli bez prachu; zabezpečí sa tak aj lepšia priľnavosť lepiacej malty.

Pri murovaní na penu, ktorá je určená špeciálne na lepenie brúsených tehál, treba lepené povrchy zbaviť prachu a nečistôt, a ak to teplota prostredia dovoľuje, dobre navlhčiť.

Pri murovaní na penu, ktorá je určená špeciálne na lepenie brúsených tehál, treba lepené povrchy zbaviť prachu a nečistôt, a ak to teplota prostredia dovoľuje, dobre navlhčiť.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Pri murovaní na penu, ktorá je určená špeciálne na lepenie brúsených tehál, treba lepené povrchy zbaviť prachu a nečistôt, a ak to teplota prostredia dovoľuje, dobre navlhčiť. Pena môže úplne vytvrdnúť až za niekoľko hodín – veľmi to závisí od teploty a vlhkosti prostredia, ale aj od hrúbky vrstvy peny. Tehly treba položiť do čerstvej peny asi do troch minút, preto treba naniesť len toľko peny, aby sa na povrchu nestihla vytvoriť nelepivá vrstva. Už položené tehly neposúvajte. Ak treba z nejakého dôvodu upraviť polohu tehly, odlepte ju a naneste novú vrstvu peny.


Lícové tehly sú určené na zhotovovanie neomietaného, čiže lícového (takzvaného režného) tehlového muriva v exteriéri alebo interiéri.

Lícové tehly sú určené na zhotovovanie neomietaného, čiže lícového (takzvaného režného) tehlového muriva v exteriéri alebo interiéri.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Lícové tehly sú určené na zhotovovanie neomietaného, čiže lícového (takzvaného režného) tehlového muriva v exteriéri alebo interiéri. Realizácia lícového muriva si vyžaduje od zhotoviteľa veľmi zodpovedný prístup. Všetky nedostatky, ktoré by vznikli počas murovania, zostanú viditeľné. Jednoducho povedané – zabudnite na omietku! Tehlové lícové murivo sa často používa ako súčasť obvodových stien s prevetrávanou vzduchovou dutinou

 

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: hrubá murovanie pórobetón stavba stavebníctvo tehla
Zdieľať článok

Diskusia