výkop

Výkopové práce
Stavba a rekonštrukcia

Výkopové práce

Pred akýmkoľvek zásahom do zemného telesa je potrebné dostatočne poznať prírodné prostredie, v ktorom sa bude rodinný dom nachádzať. Priamo na stavenisku sa vykonáva prieskum, ktorého cieľom je oboznámiť sa so staveniskom a súčasným stavom podložia.