zvislerek

Rekonštrukcie a opravy zvislých nosných konštrukcií
Stavba a rekonštrukcia

Rekonštrukcie a opravy zvislých nosných konštrukcií

V minulosti sa rekonštrukcie orientovali, okrem niektorých výnimiek, na historicky vzácne objekty. Súčasnosť si však vyžaduje rekonštruovať aj bytové a občianske stavby. Takýto trend má veľa ekonomických, ekologických a ďalších výhod.