1. Od 1. 1. 2021 bude nutné stavať domy s takmer nulovou spotrebou energie. Viete, čo to znamená?

01_shutterstock_609238376
Správne! Nesprávne!

Dom s takmer nulovou spotrebou energie je taký, v ktorom spotreba energie na vykurovanie budovy je maximálne 20,4 kWh/m² a rok.

2. V takýchto domoch bude dôležité využívať obnoviteľné zdroje energie. Možností je veľa. Jedno zariadenie však obnoviteľné zdroje nevyužíva. Ktoré?

02_shutterstock_167766974
Správne! Nesprávne!

Medzi zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie radíme tepelné čerpadlá, solárne panely, fotovoltické panely i riadené vetranie s rekuperáciu. Kondenzačné kotly zvyčajne využívajú plyn alebo drevo, čo sa nedá považovať za využitie obnoviteľných zdrojov.

3. Na ktoré zariadenia sa vzťahuje bežné poistenie?

03_shutterstock_1571596219
Správne! Nesprávne!

Bežné poistenia sa nevzťahujú na poškodenie fotovlotiky, markíz ani klimatizácie.

4. Aké poistenie od spoločnosti Wüstenrot sa zameriava na poistenie obnoviteľných zdrojov energie?

04_shutterstock_1529794820
Správne! Nesprávne!

Na obnoviteľné zdroje energie je zamerané poistenie Hodnota domova od Wüstenrot poisťovne, a. s. V rámci balíčka Exclusive sú okrem týchto zariadení poistené aj vonkajšie klimatizačné jednotky, markízy, kamerový systém vrátane senzorov pohybu, dokonca zasklenie balkónov.

5. Špeciálne stavebné súčasti nehnuteľnosti možno poistiť v prípade, že plnia tieto 3 podmienky:

05_shutterstock_66958438
Správne! Nesprávne!

Špeciálne stavebné súčasti nehnuteľnosti musia byť pevne spojené s budovou a musia disponovať príslušným certifikátom (napr. vyhlásenie o zhode a pod.) a ich montáž musí realizovať osoba s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti. Zároveň sa musia nachádzať mimo verejného priestoru alebo minimálne 3 m nad úrovňou okolitého terénu.

6. Aké riziká nekryje poistenie nehnuteľnosti od spoločnosti Wüstenrot?

06_shutterstock_203691091
Správne! Nesprávne!

Poistenie kryje riziká ako požiar, zadymenie, víchrica, povodeň, záplava, priamy úder blesku, nepriamy úder blesku vrátane prepätia, zemetrasenie, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, pád lietadla, výbuch, náraz vozidla, krupobitie, tiaž snehu a námrazy, výbuch sopky, nadzvuková vlna, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, atmosférické zrážky, spodná voda, búrlivý vietor, spätné prúdenie vody z kanalizácie, voda z vodovodných zariadení. Okrem rizík z kategórie živelných katastrof sú poistené aj riziká ako vandalizmus, krádež vlámaním, lom skla, lúpežné prepadnutie krádež stavebných súčastí z vonkajšej časti budovy, sprejerstvo, škody na fasáde spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi alebo mráz na meračoch a ďalšie.

Kvíz: Viete, aká je hodnota vášho domova?
Bravo, vy veľmi dobre poznáte hodnotu svojho domova a viete ako túto hodnotu chrániť.

Shutterstock_1775099192

O hodnote svojho domova niečo viete. Dajte si ale pozor, aby vás neprekvapili neočakávané okolnosti, ktoré by vás o vaše hodnoty mohli pripraviť.

Shutterstock_1775099147

Zdá sa, že neviete aké hodnoty skrýva váš dom. Dajte si poradiť a chráňte si ich kým nie je neskoro.

Shutterstock_1788799415

Zdieľajte svoj výsledok: