Malá záhrada potrebuje veľký nápad

Malá záhrada potrebuje veľký nápad

03. 03. 2008
Zdieľať

Dôkladne premyslený návrh a zopár dobrých nápadov nám pomôže vytvoriť aj na malom pozemku takú obytnú záhradu, že si jej skutočné rozmery ani neuvedomíme. Ponúkané riešenia sú vhodné aj pre iné samostatné malé plochy.

Ide napríklad o vstupné priestory, predzáhradky, átriá, bočné časti pozemku s komunikačnou funkciou – pozorovateľné napr. z okna kuchyne či spálne – priestor za garážou a pod. Všade tam sa budeme snažiť najmä opticky eliminovať malé roz­mery pozemku.

Riešenia pre malú záhradu

Môže sa stať, že pozemok, na ktorom záhradu vytvárame, nevyhovuje nielen svojou malou výmerou, ale veľmi často aj nevhodným tvarom. Je dlhý a úzky, krátky a široký, prípadne sa skladá z menšej a väčšej časti alebo je na svahu, kde ho musíme členiť terasami, aby sa vôbec dal využívať. Keď hľadáme nápravu, odporúčame dodržať tieto základné pravidlá:

  • Vzdajme sa členenia typického pre väčšie záhrady; ploche malej záhrady dáme nový zaujímavý tvar a umiestnime do nej príťažlivé prvky.
  • Vyberieme miesta v zákutiach a upravíme ich tak, aby vytvorili body, ktoré upútajú náš pohľad.
  • S trávnikom budeme pracovať triezvo. Vo veľkej záhrade veľký trávnik upokojuje – sprostredkováva dojem väčšieho priestoru. V malej záhrade plní najmä dekoratívnu funkciu – využíva sa ako súčasť dekoratívneho vzoru (obdĺžnikový koberec, okrúhla predložka či zvlnený pás).

Členenie plochy


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137268

Plochu podlhovastého pozemku malej záhrady rozčleníme tak, aby ho nebolo možné prezrieť jediným pohľadom. Rozčlenením spravidla na tri časti sa úzky pozemok opticky rozšíri, dlhý skráti. Rozdelí sa na niekoľko zaujímavých zákutí striedavo umiestnených pri jednom alebo druhom okraji. Šírka jednotlivých častí môže, ale nemusí byť rovnaká. Členenie sa dá dosiahnuť buď striedaním povrchov – trávnikovej, dláždenej a kvetmi vysadenej plochy alebo gradáciou úrovní – vyvýšením každej z plôch o jeden stupeň oproti predchádzajúcej. Možno vystriedať i tvary plôch, kombinovať spevnené plochy s vodným prvkom, prerušovať úpravu schodmi, prípadne priestorovo lemovať pravidelné tvary.

Delenie priestoru

Plochu môžeme rozdeliť vhodným umiestnením priestorovo pôsobiacich prvkov: živý plot, oblúk porastený ružami, úzka pergola alebo záliv záhona so skupinou kríkov vybiehajúci do trávnika vytvoria v priestore pohľadové bariéry (predely). Tie musia byť rozčlenené medzerami, ktorými vidno časť ďalšieho záhradného obrazu. Predely sa umiestňujú kolmo na pozdĺžnu os, aby dlhý pozemok opticky skracovali a rozširovali. Voľnejšie delenie dosiahneme pomocou skupín stredných a vyšších kríkov a jednotlivých stromov. Poslúžia aj ako priestorové dominanty jednotlivých zákutí.


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137271

Výrazné prvky

V malom priestore môžeme umiestniť len niekoľko prvkov. Môže to byť ker malebného (pokrúteného) vzrastu alebo ker okúzľujúci krásou kvetov, strom s menšou guľovitou korunou, štýlový altánok, ľahká drevená deliaca stena, moderná betónová lavička, kamenný stĺp, kovový kvetináč, terakotová socha na podstavci i oblúk alebo rám porastený ružami. Výrazné objekty by mali byť dobre viditeľné a dominovať jednotlivým zákutiam alebo častiam úpravy. Musia však štýlovo ladiť navzájom i s povrchovou úpravou spevnených plôch.

Diagonálne umiestnené tvary

Diagonálne umiestnenie pravidelných tvarov (štvorcov) na dlhšej osi pozemku opticky rozširuje plochu. Tvorí protiváhu predĺženému tvaru. Diagonálnymi líniami môžeme ohraničiť zaujímavé plochy alebo vytvárať vzory. Môžeme ich zvýrazniť, napríklad pásmi z dlažobných kociek alebo odolných tehál. Prekláňajúce sa rastliny naopak mierne znejasnia okraje línií, ktoré lemujú. Do trojuholníkových tvarov na okrajoch pozemku môžeme umiestniť vyššie i nižšie rastliny a rozdeliť priestor.
 


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137264


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137265

Diagonálny vzor opticky rozširuje plochu malej úzkej záhrady.

Krátka a široká záhrada je prerušená odpočívadlom s kovovou pergolou a nadväzujúcim záhonom pod oknom.

Použitie kruhového tvaru


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137266

Kruhy môžeme umiestniť symetricky (na jednu os) alebo rôzne – navzájom posúvať proti osi a využiť pritom viaceré veľkosti kruhových plôch. Pôsobenie vzoru z viacerých kruhov (troch základných väčších a ďalších menších) premení dlhý a úzky pozemok na kratšiu a širšiu záhradu. Uzavretý, plynulý tvar kruhu je vhodné zdôrazniť lemom z drobných dlažbových kociek alebo vegetačným pásom; buď nízkym strihaným (krušpán), alebo netvarovaným (lemovacie trvalky – pakost, levanduľa, alchemilka). Ak kruh, tak nech je všade – čo tak napríklad umiestniť okrúhly stôl na terasu vydláždenú v kruhových líniách drobnými dlaždicami? Kruhom v priestore je guľa a jej variáciami sú guľovité koruny menších stromov (kultivary ´Globo­sum´) i strihané tvary hustých, vždyzelených drobnolistých drevín, ktoré možno do kompozície umiestniť trvalo i v kvetináčoch.

Lomené línie

Rovný chodník v pozdĺžnom smere je síce na malom pozemku účelný, avšak nielen nohy, ale aj oko pozorovateľa ho rýchlo preletí. V malých záhradách na úzkych pozemkoch je lepšie využiť chodníček v pravouhlo lomených tvaroch a tak jednoducho ale výrazne rozčleniť pozemok na časti. Možno ich vyplniť zmesou nízkych (i pôdopokryvných) trvaliek alebo výsadbami drevín primeranej veľkosti. Kombinácia najnižších rastlín pri chodníčku a stredne vysokých i najvyšších, umiestnených na obvode plochy, rámuje priestor a vytvára jeho vnútornú intimitu. Jednoduchosťou línie chodníka a pestrosťou pri výbere rastlín dosiahneme kontrast úpravy s akcentovaním vegetačnej zložky.


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137267

Dynamika kriviek

Záhrada s celkovou výmerou 50 až 60 m2 je typická pre radovú zástavbu a spravidla pôsobí ako nudný rovný pás. Zvlnené krivky popri okrajoch môžu vniesť do záhona dynamiku, aj keď sú umiestnené symetricky. Využijeme ich napríklad na oddelenie trávnikovej plochy od okrajových výsadieb. Krivky môžu vybehnúť do stredu trávnika v oblúkových klinoch, aby oddelili strednú časť záhrady od zadnej. Napojenie kriviek má byť mäkké a plynulé. Oddelenie dlaždicami uľahčuje vykášanie trávnika bez nutnosti zasekávania jeho okrajov. Vhodnými priestorovými doplnkami sú oblúky pre popínavé dreviny a ruže. Umiestňujeme ich vždy kolmo na pozdĺžnu os pozemku.

Drobné dlažobné prvky

V malej záhrade nepoužívame veľké dlažobné prvky. Vhodné sú malé kamenné kocky, špeciálne tehly kladené nastojato alebo tehlové dlaždice. Opticky zväčšujú malé plochy, no hodia sa aj na spevnenie nepravidelne tvarovaných plôch. Pri dláždení sa používajú parketové vzory, striedavé kolmé ukladanie. Jednoliato pôsobiace spevnené plochy (betónové, štrkové) zasa pôsobia kontrastne a pre svetlé zafarbenie sú vhodné do moderne upravených plôch.
 


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137269


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137270

Na malých plochách pekne pôsobia vzory z drobných dlažobných prvkov. Priebežný chodník zo žulových a čadičových kociek opticky skracujú priečne vkladané pásy.

Symetria


Malá záhrada potrebuje veľký nápad

137262

Priamo vedené cesty, jasné línie, prehľadnosť pôdorysu, ale aj striedanie alebo gradácia dojmov v jednotlivých oddelených častiach sú klady symetrického pravidelného členenia plochy a priestoru malej záhrady. Symetria vytvorená opakovaním rovnakých tvarov vnáša do úpravy pokoj a jednoduchosť. Symetriu vegetačných priestorových prvkov možno dosiahnuť najmä ich tvarovaním (strihom). Aby bol efekt zabezpečený i v zimnom období, možno využiť vždyzelené listnaté druhy (ako je krušpán – buxus) alebo ihličnaté neopadavé dreviny (tis, vo vyšších polohách smrek).

Moderná asymetria

Kombináciou pravidelných tvarov s nepravidelným, asymetrickým umiestnením môžeme malú záhradu pretvoriť na moderne pôsobiace zákutie. Nevyhnutnými výrazovými prostriedkami sú striedma farebnosť, výber niekoľkých tvarov, architektonická štruktúra a neobyčajné kombinácie. Hladký povrch pohľadového betónu možno využiť na priestorové prvky i spevnené plochy; v kombinácii s členeným trávnikom vytvorí rafinovane jednoduchý moderný kontrast.

Kategória: Záhrada a exteriér
Tagy: exteriér záhrada
Zdieľať článok

Diskusia