Ako vypestovať pekný zelený koberec (1. časť – Príprava)

Ako vypestovať pekný zelený koberec (1. časť – Príprava)

07. 03. 2006
Zdieľať

V modernej záhrade je plocha trávnika najdôležitejším zjednocujúcim prvkom záhradnej kompozície. Dokáže spojiť i zdanlivo nespojiteľné časti, ako sú stavebná a živá rastlinná zložka záhrady. Pekný a udržiavaný zelený trávnik pôsobí upokojujúcim dojmom a môžu na ňom vyniknúť mnohé ďalšie vegetačné prvky. Výhodou ucelenej zatrávnenej plochy je najmä ľahká údržba (kosenie, valcovanie).

Porast trávnika

Trávnik je spoločenstvo tráv a niekoľkých druhov bylín, ktoré v ňom roztrúsene rastú. Hustý porast, ktorým sa vyznačuje kvalitný trávnik, vytvárajú trávy veľkým odnožovaním, čím reagujú na skracovanie svojich býľ kosením. Hustý trávnik je odolný proti zošľapovaniu. Vytvára zelený koberec, po ktorom možno chodiť či inak ho využívať, a tým sa líši od ostatných vegetačných prvkov v záhrade. Hlavnou rastlinnou zložkou trávnikov sú druhy tráv (mätonoh trváci, lipnica lúčna a kostrava červená) rastúce aj v lúčnych porastoch voľnej prírody.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (1. časť - Príprava)

44153

Trváci trávnik musí pozostávať z vhodnej zmesi trávnych druhov, ktoré sa svojimi vlastnosťami dopĺňajú. Najvhodnejšie sú trváce druhy tráv výbežkatých (s nadzemnými alebo podzemnými výbežkami) a trsnatých vo vhodnom vzájomnom pomere. Časté kosenie tráv podporuje ich odnožovanie a hustnutie trávnika. Kvalita trávnika závisí aj od prírodných podmienok – najmä intenzity slnka a kvality pôdneho substrátu. Zelený vzhľad môžeme dosiahnuť len na kvalitnej pôde a pri správnej údržbe. Pre chudobnejšie a suché pôdy sú vhodnejšie druhy tráv odolné proti suchu (kostrava ovčia, psinček obyčajný), ktoré majú zväčša sivý odtieň olistenia a ich listy sú tvrdšie.

Úspech pri zakladaní trávnika spočíva v jeho správnom umiestnení na ploche záhrady (mala by byť dostatočne slnečná), v príprave terénu a pôdy, v správnom výbere spôsobu a v kvalite jeho založenia.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (1. časť - Príprava)

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

44150

Príprava terénu pred výsadbou

Pre trávnaté plochy záhrady je najlepší rovný terén. Na vzhľad celkovej úpravy povrchu treba myslieť už pri prvých výkopových prácach pri stavbe domu, ale aj neskôr pri rôznych odkopávkach a výkopoch, aby sme získanú pôdu mohli vhodne využiť na svojom pozemku. Pri umiestňovaní odkopaného a nakypreného materiálu – navážky – treba rátať s uľahnutím pôdy (so zmenšením jej začiatočného objemu) až o 10 %. Na úpravu terénu môžeme použiť i väčšiu časť z výkopu na základy domu. Ornicu (hornú 20 cm vrstvu) odkopeme a uložíme osobitne (počas výstavby ju občas prevrstvíme) a podornicu uložíme na inú skládku. Pri všetkých presunoch pôdy treba vrchnú humóznu vrstvu oddeliť od spodnej a odložiť nabok.

Príprava pôdy


Ako vypestovať pekný zelený koberec (1. časť - Príprava)

44154

Pôdu upravujeme podľa toho, v akom aktuálnom stave je plocha. Ak nebola odkopaná ornica na celom pozemku a ani sa neznehodnotila stavebnou činnosťou (neutlačila mechanizmami), postačí po vyrovnaní povrchu (niekoľko týždňov pred výsadbou) hlboká orba (prípadne rigolovanie podľa hĺbky pôdy). Menšie plochy alebo kúty okolo záhradných stavieb je najlepšie rýľovať ručne. Ak sme povrch modelovali dovezenou ornicou, plochu pod navážku zrigolujeme, aby sa navezená vrstva a prírodný terén navzájom prepojili. Konečná úprava sa urobí smykom, rotavátorom a hrabľami. Pôdu treba mechanicky odburiniť od koreňov vytrvalých burín.

Pre úspešné dlhodobé pestovanie rastlín i trávnika je dôležité, aby sme poznali fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Najvhodnejšie sú pôdy černozemné a hnedozemné hlinité alebo kultúrne (dlhodobo obrábané) záhradné pôdy s dostatkom humusu (o čom svedčí tmavá farba pôdy) a neutrálnou pôdnou reakciou, ktorá vyhovuje väčšine rastlín.


Ako vypestovať pekný zelený koberec (1. časť - Príprava)

44159

V záhradách sú však rôzne pôdy, od piesčitých (vysychavých) po ílovité (zamokrené). Menej kvalitné pôdy môžeme zlepšiť mechanickými opatreniami – odvodnením alebo rigolovaním – rozličnými kultivačnými zásahmi a hnojením. Piesčité pôdy slabo zadržiavajú živiny a vodu a zvyčajne majú malý obsah humusovej zložky. Ich štruktúra sa zlepší pridávaním ílovitých zložiek (mletých ílovitých minerálov – bentonitu, montmorillonitu) a hnojením organickými hnojivami. Ťažké ílovité pôdy zlepšujeme dodávaním kompostovanej kôry alebo piesku pri jesennom obrábaní. Kyslé pôdy môžeme upraviť vápnením mletým vápencom alebo páleným vápnom v niekoľkých dávkach na povrch pôdy.

Záhradná pôda sa zlepšuje nielen kultivačnými opatreniami, ale aj dodávaním chýbajúcich živín – pravidelným hnojením organickými hnojivami, ako sú vyzretý maštaľný hnoj, kompost, zelené hnojenie, prípadne vlhká rašelina. Plochu novozakladaných záhrad je vhodné pohnojiť zeleným hnojením – vysiatím a potom zaoraním rozvinutého porastu rastlín z čeľade bôbovitých.

Kategória: Záhradná technika
Tagy: trávnik záhradná technika záhradné kosačky
Zdieľať článok

Diskusia